Benestar, desenvolupament, aprenentatge i funcionalitat, pilars d’EPSI Garraf

Aquest curs hem inaugurat una sala Snoezelen especialment adaptada per proporcionar experiències sensorials diverses”

EPSI Garraf és un centre sanitari, amb professionals sanitaris col·legiats, que ofereix una atenció integral als seus usuaris basada en quatre pilars bàsics: benestar, desenvolupament, aprenentatge i funcionalitat. El centre sanitari defensa que cada nivell inclou conceptualment els nivells anteriors.

1. BENESTAR:

En aquests primer nivell ens centrem en els sentits (integració sensorial) i la comunicació verbal o no verbal (elements bàsics d’interacció).
Si estabilitzem aquest pilar, donarem el benestar necessari per poder començar a valorar i intervenir en el següent.

2. DESENVOLUPAMENT:

És el pilar en què intervenim en els factors que compilen el desenvolupament general:

– Aspectes cognitius.
– Llenguatge.
– Conducta.
– Aspectes emocionals.

Cal assegurar tots aquests elements per treballar en els aprenentatges.

3. APRENENTATGE:

En aquest pilar no només ens centrarem en els aprenentatges, sinó que també en la capacitat d’adaptació, les habilitats socials bàsiques i avançades i la regulació emocional.

4. FUNCIONALITAT:

Aquest és el pilar en què cal valorar i treballar les activitats de la vida diària i les responsabilitats adequades a cada edat i situació.
El nostre major objectiu és treballar progressivament en els nivells que facin falta per aconseguir la màxima autonomia i adaptabilitat possible, sempre treballant des d’una intervenció triangular entre família – usuari – professionals.

Hem incorporat a la nostra manera de fer la mirada Snoezelen, la qual assumeix que el món en que vivim és una barreja de sensacions de llum, de sons, d’olors, de gustos i d’experiències tàctils variades. Sensacions a les que tenim accés a partir dels nostres òrgans sensorials: oïda, ulls, nas, boca i pell.

L’espai Snoezelen té com un dels seus objectius afavorir l’ús dels sentits, facilitant la vivència d’experiències sensorials riques i variades. Aquest curs hem inaugurat una sala Snoezelen especialment adaptada per proporcionar experiències sensorials diverses.

El nostre equip està format per psicòlogues sanitàries, logopedes i terapeutes ocupacionals.


EPSI Garraf

C. Unió 108
937 09 85 59
Vilanova i la Geltrú
http://epsigarraf.cat/
Facebook

EPSI Garraf