L’osteopatia o com entendre el benestar en la globalitat del cos

La osteopatia és una disciplina que aplica tècniques manuals i que es diferencia d’altres per considerar-se holística, és a dir, que té en consideració la globalitat del cos i que, per tant, entén que en qualsevol afectació d’una part del cos, aquesta acabará afectant a parts veïnes o fins i tot a distància.

L’estrés diari, el ritme de vida i les sobrecàrregues fan minvar la capacitat del nostre cos de mantenir l’equilibri i autoregular-se i, quan això passa, apareixen disfuncions en forma de restriccions de movilitat articular, tensions musculars anòmales i a altres teixits o contractures que poden alterar el bon funcionament d’alguna part del cos i que podrien ser l’inici d’una lesió en cadena.

Sota aquesta premissa, l’osteòpata fa una exploració global del pacient per buscar les zones on hi ha aquestes disfuncions que ens posaran de manifest on hi ha un problema. El tractament consistirà en alliberar aquestes zones de tensió o restricció de mobilitat i veure si éren la causa d’altres símptomes que al pacient li podrien haver passat desaparcebuts.

Els mals d’esquena, ja sigui a les zones cervical, dorsal o lumbar són els motius de consulta més nombrosos ja que afecten a gran part de la població i la osteopatia en aquests casos ha demostrat ser de gran ajuda. Sovint, el pacient només té un mal d’esquena però aquest és només la manifestació d’una funció visceral alterada, de l’esfera digestiva, per exemple. Doncs bé, aquí també hi tindríem un paper important a l’hora de testar la funció visceral i millorar-la.

Quan no hi ha disfuncions al cos, aquest es mou amb total llibertat, els fluids es mouen entre les diferents parts assegurant un bon drenatge i irrigació i les funcions a tots els nivells funcionarien a la perfecció. Per tant, restaurar la mobilitat és vital a tots els nivells.


OSTEPATIA VILANOVA

Rambla Principal 49, 2º 1ª,
08800, Vilanova i la Geltrú
+34 937 090 186 / +34 609 934 595
osteopatiavilanova@gmail.com
www.osteopatiavilanova.com

Jordi Sánchez Rallo. Osteópata DO – Fisioterapeuta N. Col 4566

Maria Cristina Parareda. Osteopata DO – Fisioterapeuta N. Col 1441