Presentar unes baixes habilitats visuals et dificulta la teva vida diària

Els infants que presenten habilitats visuals minvades els pot dificultar el procés de l’aprenentatge

Capacitat del cervell per entendre tot allò que els nostres ulls veuen. Aquesta és la definició de visió. Els ulls, des que ens despertem fins que anem a dormir estan actius i són imprescindibles per a la vida diària. Per aquest motiu és essencial tenir una bona salut visual, prevenir, detectar i tractar els problemes que puguin afectar la visió. L’Anna Massana és l’optometrista de “Optometria Vilanova”.

Quina és la funció d’una optometrista?
L’optometrista avalua les habilitats visuals que formen el nostre sistema visual procurant que funcioni perfectament i eficientment. L’optometria comportamental s’encarrega de cercar un rendiment del sistema visual, en especial en les tasques destinades a visió propera, ja que la vida actual, l’arribada de les tauletes, mòbils, ordinadors…, requereix de l’ús continuat de la visió per realitzar moltes de les feines en distàncies curtes que poden arribar a produir estrès visual proper. És una especialitat dins de l’optometria que s’ocupa d’estudiar la funció del sistema visual com a part integrant de l’organisme, que es veu afectat en gran part pel seu desenvolupament neurològic, sensorial, motor i cognitiu. Per tant, s’ocupa del desenvolupament del sistema visual, l’anàlisi de la percepció i l’aprenentatge amb l’objectiu d’adquirir unes habilitats visuals adequades perquè el sistema visual treballi de forma eficaç.

Les habilitats visuals permeten rendir sense que aparegui fatiga visual. Quines són?
En són tres: l’acomodació, la visió binocular i la motilitat ocular. L’acomodació està relacionada amb l’enfocament, correspondria als canvis d’enfocament ràpids i que ens permeten seguir veient nítidament a diferents distàncies.

La visió binocular és la coordinació i el correcte alineament dels ulls, tots dos alhora, sobre un objecte. És l’habilitat que ens proporciona la visió en 3D.

I, finalment, la motilitat ocular són els moviments que permeten als ulls moure’s de forma ràpida i precisa quan segueixen un objecte en moviment.

Com afecta a una persona tenir alguna d’aquestes habilitats minvades?
El problema principal és que la teva vida diària és més dificultosa. En els nens és possible observar dificultats en l’aprenentatge. Per exemple, de la motilitat ocular que parlàvem abans, tenim diferents tipus de moviments que si es veuen afectats el nen tindrà un rendiment més lent. Uns són els moviments de seguiment, que fan que els ulls segueixin un objecte i, uns altres, són els moviments sacàdics que serveixen per fixar la mirada d’un punt a un altre amb eficàcia. Aquest moviment és molt important a l’hora de la lectura perquè si no els fas correctament et perds llegint, et saltes paraules o lletres…

Comentes que en nens pot suposar dificultats en l’aprenentatge. Pot ser que a vegades no es trobi el problema que tenen els nens perquè no tenen en compte la visió?
Sí, de fet abans de realitzar qualsevol diagnòstic s’hauria de descartar problemes visuals. A vegades es pot confondre un trastorn en l’aprenentatge quan en realitat només es presenta una disfunció visual. Cal recordar que en l’aprenentatge hi ha tres àrees fonamentals: l’escolta, la motricitat i la visió. Per tenir un bon aprenentatge i adquirir una bona lectoescriptura és imprescindible que les tres àrees funcionin eficaçment.

Ara, si aquestes tres àrees estan bé i segueix tenint dificultats en l’aprenentatge aleshores sí que es necessitarà l’ajuda d’un altre professional.

Abans parlaves de la percepció. Com afecta al rendiment de les persones?
La percepció visual és com t’arriba la informació rebuda per la via visual al cervell, com la processem i la interpretem. Per exemple, en els nens si no han processat bé poden arribar a confondre paraules que s’assemblen com cosa i casa perquè no discriminen bé la diferència entre una i l’altra. Un altre problema que pot derivar de la percepció és la direccionalitat on, per exemple, poden confondre la b i la d, o la p i la q d’impremta perquè són molt semblants.

Com es poden tractar totes aquestes afectacions?
Les tractem a través de la teràpia visual que és la realització d’uns exercicis per potenciar i corregir totes aquelles habilitats visuals que no es troben en el seu estat òptim. És un entrenament de la visió per recuperar allò que es veu afectat i aconseguir un bon rendiment visual. Millorem l’eficàcia visual, l’agudesa dels dos ulls i així guanyes en visió i guanyes en qualitat de vida. Pensa que la informació que ens arriba, un 80% la percebem per la visió i si no la processem bé podem identificar, interpretar o entendre malament tot el que ens arriba per la via visual.

Com funcionen les teràpies?
Programem un planning personalitzat per a cada pacient que farà una sessió de 1 hora un cop per setmana. Fan un seguit d’exercicis per millorar les habilitats a la consulta i a casa, fem reeducació visual buscant el màxim rendiment.

Alguns dels exercicis que més utilitzem són la pilota de Marsdem amb lletres, penjada del sostre quedant a l’alçada de la nineta, serveix per tractar els moviments de seguiment. Un altre seria la pantalla amb les lletres on treballem els moviments sacàdics, els faig llegir saltant de files i columnes perquè realitzin aquest moviment.

Un altre seria la regla d’apertura per treballar la convergència i la divergència; treballo amb vectogrames i ulleres polaritzades per millorar la visió 3D, jocs per treballar la percepció visual amb peces de fusta… Hi ha una llista molt extensa d’activitats de teràpia.

Pot derivar en alguna patologia no tractar aquestes habilitats?
En línies generals no. Podria ser que si no es tractés algun cas de visió binocular en un desalineament fort derivés en un estrabisme o visió doble. També es pot donar el cas en que un ull suprimeixi i que, per tant, només vegi amb un dels dos ulls. Per tant, no tractar aquestes habilitats visuals minvades et pot repercutí en signes i símptomes en el teu dia a dia com cansament, no tenir ganes de llegir, fatiga visual al fer alguna cosa molta estona de prop, mal de cap, pèrdua de l’atenció, visió borrosa, falta de coordinació i equilibri…

Des del Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya recomanen fer exploracions optomètriques anuals a partir dels 3 anys i fer cribatges visuals a les escoles, sobretot entre els 5 i els 9 anys.

L’Optometria Vilanova es va inaugurar el 16 de setembre de 2019. Les visites són convingudes i cal trucar o enviar un correu electrònic per demanar cita amb l’optometrista Anna Massana (núm. col·legiada: 14563).


OPTOMETRIA VILANVOA

C/ Recreo, 92 baixos
08800, Vilanova i la Geltrú
93 387 65 51 | 679 73 64 92
info@optovila.com
www.optovila.com