Col·legi Sant Josep de St. Sadurní d’Anoia: dels 4 mesos a la universitat

SERVEIS COMPLEMENTARIS

Servei de transport escolar (Alt Penedès, Garraf, Baix Penedès, Baix Llobregat i Anoia)
Nens petits amb arnés infantil de seguretat.

Servei de menjador amb cuina pròpia.
Menús adaptats, segons edats i necessitats.

Servei d’acollida matí (7’45h – 9h) i tarda (17h – 19’15h).

Activitats extraescolars: esportives, teatre en català o en anglès, escacs, dansa, guitarra, robòtica,  xinès, ioga, patinatge, …

Escola d’Hoquei. Escola d’Idiomes. Colònies en anglès. Esplai d’estiu. Estades internacionals

PER QUÈ NOSALTRES?

Nivells educatius entre 4 mesos i 18 anys.
Professorat amb experiència contrastada.
Projecte sòlid en valors, amb trajectòria centenària [1905-2020].

Entre el 95-100% d’aprovats a 4t d’ESO, 2n de Batxillerat i a les proves PAU. Col·legi concertat fins a l’ESO i privat en el Batxillerat adherit a la FECC.

Atenció tutorial personalitzada de l’alumnat i interrelació permanent amb les famílies.

Atenció diversitat i ritmes de treball amb grups reduïts, flexibles i desdoblaments. Seguiment psicopedagògic i acadèmic individualitzat i atenció logopèdica.

Projecte multilingüe. Català, castellà i anglès. Xinès a Infantil i CI de primària i francès o alemany a l’ESO.

Auxiliars nadius de conversa en anglès des de P3 fins a 2n de Batxillerat.

Oferim contracte de compromís educatiu i projecte de Qualitat ISO 9001:2015.

Innovació en tecnologies TIC-TAC, Programació  i Robòtica.

Conveni amb Universitat d’Oxford per ser Centre Examinador Oficial (Oxford Test Of English).

Conveni amb l’IQS (Institut Químic de Sarrià), amb caràcter d’escola vinculada.


  AJORNADES LES PORTES OBERTES

15 de març d’11h. a 14h.
VISITA INSTAL·LACIONS I ACTIVITATS DIVERSES

  18 de març a les 19’30h.
REUNIÓ INFORMATIVA ED. INFANTIL (P0   a  P5)

INFORMACIÓ I ENTREVISTES PERSONALS:  93 8183410


EDUCACIÓ INFANTIL  P0 – P5

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (25 vacants a 1r)

 – Tutories personalitzades i acompanyament i guiatge dels alumnes en el procés d’aprenentatge i suport emocional, amb contacte permanent amb les Famílies.
– Educació emocional integrada en el dia a dia ensenyant a reflexionar, valorar i resoldre les situacions  de manera empàtica.
– Potenciació del treball cooperatiu i per projectes mitjançant l’experimentació.
– Seguiment psicopedagògic i acadèmic individualitzat i atenció logopèdica.
– Matèria “Science” en anglès (a tots els cursos de Primària)
– Anglès amb desdoblaments i amb auxiliars nadius de conversa a l’aula.
– Xinès al Cicle Inicial de Primària.
– Treball per projectes i racons d’aprenentatge.
– Utilització de la tauleta digital a l’aula i accés setmanal a l’aula d’informàtica.
– Equip d’especialistes: música, RTA, ed. física, anglès, psicologia i logopèdia.
– De 1r a 6è de Primària desdoblaments en les matèries instrumentals i grups de reforç.
– Apadrinament entre alumnes d’Infantil i Primària i entre alumnes de Primària.
– Robòtica i introducció de llenguatges de programació a tots els cursos

EDUCACIÓ  SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

– Atenció tutorial i d’ORIENTACIÓ ACADÈMICA amb total interrelació amb les famílies.
– Potenciació del treball cooperatiu i per projectes  NO CURRICULARS.
– Seguiment psicopedagògic i acadèmic individualitzat.
Anglès, amb suport  d’auxiliars nadius de conversa a l’aula.
– A 1r, 2n i 3r d’ESO, 3 hores setmanals de Project (matèria transversal no curricular  en anglès).
– Treballs de síntesi i projectes de recerca en grup tutoritzats.
– Accés al laboratori d’idiomes (anglès, francès i alemany) i al taller (tecnologia).
– Accés al laboratori de física-química i biologia i a l’aula de CAD.
Atenció a la diversitat amb agrupaments flexibles de català, castellà, anglès i matemàtiques.
– Desdoblament de la classe de tecnologia per realitzar Programació i projecte Robòtica.
– A 4t d’ESO s’ofereix itinerari Científic, Social-humanístic i Professionalitzador.

BATXILLERAT (Totes les modalitats)

TOTES LES MODALITATS (Arts, Ciències i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials)
– Atenció tutorial personalitzada i orientació acadèmica i professional.
– Seguiment psicopedagògic i acadèmic individualitzat.
– Auxiliars nadius de conversa en anglès i preparació al First-Certificate i Advance. El Sant Josep és Centre Examinador Oficial Universitat d’Oxford (OTE).
Grups molt reduïts en classes de modalitat. Treball de recerca amb tutorització individualitzada.
Pràctiques de laboratori de Biologia, Química i Física.
– Xerrades i sortides d’orientació d’ensenyaments post-obligatoris universitaris i professionals.
Preparació específica per les proves de les PAU (selectivitat).
– Aprovats a les PAU els darrers 20 anys: 97%  (nota mitjana d’Accés 7,50).
– Admesos a la Universitat: 85% d’alumnes matriculats en 1a opció (nota mitjana d’Admissió 9,98).


ESCOLA SANT JOSEP
C/ Germans St. Gabriel, 2
08770  Sant Sadurní d’Anoia
Telèfon: 938183410

Correu: fcps@stjosep.com
Web:  www.stjosep.com
Facebook: www.facebook.com/santjosepsantsadurni
Twitter: @santjosepFCPS