Franciscans de Vilanova: l’aprenentatge creatiu s’incorpora com a nou eix educatiu el curs 2020-2021

El Col·legi Sant Bonaventura, fundat el 1964 per l’ordre dels Frares Franciscans de Catalunya, aposta any rere any per la innovació educativa. El curs 2014 – 2015 va posar en marxa el programa d’innovació Saber, Emprendre, Créixer: tot educant per a la vida, el qual configura el Pla Estratègic Pedagògic del centre.

Aquest programa educatiu innovador, reclam de moltes famílies, es nodreix de tres eixos, principalment: aprenentatge plurilingüe, aprenentatge a la natura i aprenentatge en entorns digitals. De cara al curs escolar vinent, el 2020-2021, des de l’equip directiu del centre volen consolidar una nova línia: l’aprenentatge creatiu.

El 14 i el 16 de març es duran a terme les jornades de portes obertes per tal que les famílies puguin conèixer tant l’entorn com el seu projecte educatiu.

L’aprenentatge creatiu

“La creativitat és una qualitat pròpia de l’ésser humà, però no per això és innata i és important treballar-la. És important destacar que tenim la tendència a pensar que la creativitat es refereix a l’artística i no, la creativitat també va lligada a la innovació, a l’emprenedoria, a ser capaç de buscar solucions i respostes i va lligada al pensament crític”, explica la subdirectora del centre, Dolors Garcia.

La línia de l’aprenentatge creatiu comprèn les habilitats i destreses del pensament, el desenvolupament del pensament crític i el desenvolupament del pensament creatiu. Aquestes habilitats, que ja s’estan treballant actualment en aquest curs des de totes les àrees, són importants per al desenvolupament educatiu i personal de l’alumnat. “La creativitat és creació i la creació és a totes les àrees, no és només a la plàstica i a la música. Quan els nostres alumnes surtin al món laboral un dels aspectes que els tindran en compte serà aquest pensament creatiu i divergent, la capacitat d’adaptació a una situació de canvi, el fet de ser capaç de trobar solucions als problemes…” destaca el director del col·legi, Xavier Soler. Aquest aprenentatge anirà de la mà de línies metodològiques diverses com són la teoria dels sis barrets o el design thinking, entre d’altres.

Des de l’equip directiu destaquen el procés de transició de l’escola tradicional que era el Col·legi Sant Bonaventura fins al resultat actual d’escola innovadora, on estableixen la seva pròpia línia metodològica. “Teníem molt clar que no podíem capgirar-ho tot de cop i fer un canvi radical però veiem que ens havíem d’ajustar al que la societat d’avui i del futur demanarà al nostre alumnat”.

Els altres eixos del programa d’innovació

L’aprenentatge plurilingüe compta amb tres branques principalment. La primera de totes és el tractament integrat de les llengües durant tota l’escolaritat. A l’escola conviuen el català, el castellà i l’anglès i, des de fa algunes promocions, a l’etapa de primària s’ha incorporat el francès com a segona llengua estrangera, la qual estudien una hora a la setmana. “A la secundària encara és una matèria optativa, però d’aquí a dos cursos quan la primera promoció que va començar a estudiar francès a la primària arribi a l’ESO haurem de plantejar com ho farem”, explica el director Soler.

La segona branca, arran d’aquest tractament integrat, ha portat el centre a impartir matèries de ciències i medi natural en anglès. El professorat, en funció del seu criteri i de les necessitats de l’alumnat, organitza els temaris de manera que alguns s’imparteixen en anglès. L’última branca dins d’aquest aprenentatge són les competències plurilingües de l’alumnat on es treballen continguts per desenvolupar els coneixements d’intercomprensió romànica. “Això vol dir que a partir dels coneixements que l’alumnat té del català, castellà i ara el francès, intentem obrir-nos cap als aprenentatges de les habilitats de comprensió escrita i oral en altres llengües romàniques. És a dir, entendre el que t’estan dient i el que s’està llegint en altres llengües romàniques”, destaca Xavier Soler.

Els aprenentatges a la natura són el segon eix del programa. El Col·legi Sant Bonaventura tenia clar que havia d’aprofitar l’entorn privilegiat que té gràcies als seus 50.746m2 que inclouen els edificis a més a més de quatre pinedes, un parc infantil, dos patis interiors, pistes d’atletisme i bàsquet, entre altres equipaments esportius. Aquest entorn potencial s’ha convertit en part de les seves classes, ja que tots els docents en les seves àrees incorporen a les seves programacions activitats fora de l’aula. “Els aprenentatges dins de l’aula són necessaris en certs moments, però també generen comportaments passius on l’alumne/a només espera una classe magistral sense haver de fer més. Estar en contacte amb la natura és bo per a la seva salut física i psicològica alhora que suposa un element motivacional per aprendre” destaca el director, Xavier Soler.

Finalment, l’eix de l’aprenentatge en entorns digitals cada vegada té més presència a totes les etapes escolars. Actualment, tots els alumnes de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) disposen de tauletes amb llibres digitals per tal de treballar aquesta competència digital. “Hem fet el canvi dels llibres tradicionals als digitals i, després d’avaluar, veiem que els resultats acadèmics no han baixat, per tant, estem segurs que l’entrada de les tauletes no ha tingut efecte negatiu”, explica el cap d’estudis de secundària, Andreu Roig.

A l’educació primària les tauletes s’han introduït com una eina d’ús per als treballs cooperatius on l’alumnat pot utilitzar-les per cercar informació i, ara, des del centre, es plantegen com es pot incorporar la tecnologia a l’etapa d’educació infantil.

El Col·legi Sant Bonaventura és conscient de la diversitat del seu alumnat, de les diferents metodologies i sistemes d’aprenentatge que cadascun dels estudiants té. Amb el seu programa educatiu, incorporen diferents línies d’aprenentatge per poder arribar a tots ells i adaptar-se a la realitat i les necessitats educatives actuals.


Col·legi Sant Bonaventura
Pl. Franciscans, 4
08800 Vilanova i la Geltrú  (Barcelona)
Telèfon: (+34) 93 810 65 11
colegi@santbonaventura.cat
http://santbonaventura.cat/Aula Digital a l’ESO


Hort EI


Treball Cooperatiu amb Tauletes a EP


Treballem la Creativitat