Tot a punt per afrontar el termini de preinscripció escolar a Vilanova i la Geltrú

• La ciutat tindrà 28 línies del primer curs d’ESO i 25 línies per al primer curs del segon cicle d’educació infantil P3
• L’Ajuntament treballa per equilibrar les ràtios a les aules per poder gestionar la matrícula viva i evitar tancament de línies

Les famílies de la ciutat estan a l’espera d’iniciar el termini de preinscripció escolar. Pel segon cicle d’educació infantil, primària i educació secundària obligatòria per al curs 2020-2021 s’iniciarà del 23 de març a l’1 d’abril de 2020. A Vilanova i la Geltrú el Departament d’Educació de la Generalitat contempla 28 línies del primer curs d’ESO i 25 línies per al primer curs del segon cicle d’educació infantil P3.

La Generalitat es basa exclusivament en criteris numèrics per decidir quins són els centres que han de reduir línies, en cap cas penalitza els projectes pedagògics. A causa del descens demogràfic, a Vilanova es preveu reduir dues línies de P3 respecte del curs actual. Pel que fa a 1r d’ESO, es calcula que caldrà obrir una nova línia en un dels cinc instituts que hi ha a la ciutat. Quant al nombre d’alumnes per aula, des de la Regidoria d’Educació es continua sol·licitant una disminució de la ràtio. “Volem equilibrar les ràtios als centres, perquè hi hagi una oferta prou generosa per mantenir la matrícula viva, i a la vegada evitar que s’hagin de tancar línies“, explica Mercè Mateo, regidora d’Educació de l’Ajuntament de Vilanova.

En aquest sentit, L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i totes les direccions i titularitats de les escoles públiques i concertades de la ciutat han arribat a un consens per facilitar una reducció de la ràtio per aula a l’oferta de P3. La proposta és passar dels 25 alumnes per aula actuals a 22 a l’escola pública i 24 a la concertada. Amb tot, perquè la reducció de la ràtio sigui efectiva, des de Vilanova i la Geltrú es demana al Departament d’Educació de la Generalitat que es mantinguin les 27 línies de P3 actuals, la qual cosa permetria treballar ja amb una bona planificació de l’alumnat per als propers anys.

Volem aconseguir mantenir obertes les línies que s’havien previst tancar per al curs 2020-2021, sobretot per poder treballar a P3, P4 i P5 amb una ràtio més baixa, poder fer una millor planificació a llarg termini, i tenint en compte la singularitat de la nostra ciutat, on continua havent-hi una reserva de cinc places de necessitats educatives específiques a totes les escoles”, ha manifestat la regidora d’Educació. La complexitat a les aules a Vilanova i la Geltrú és més elevada que en altres territoris de Catalunya, on aquesta reserva és de dues places, de manera que una reducció de ràtios afavoriria una millor atenció de l’alumnat, sobretot pel que fa a la inclusió i l’atenció a la diversitat.

En aquest moment previ a la preinscripció escolar “És important que les famílies marquin un seguit de prioritats abans d’escollir un centre, però també cal que visitin el màxim de centres possibles per valorar en primera persona quins són els valors i ensenyament que transmet cada escola“, diu Mercè Mateo. En matèria d’Educació, l’àmbit municipal té competències en el manteniment dels centres escolars, aporta ajuts a les sortides escolars, colònies o material escolar, i aplica programes i projectes als centres educatius, alumnat i famílies. L’Ajuntament també participa de forma proactiva en l’escolarització de l’alumnat i en la seva la vigilància a través de projectes i programes que tenen com a objectiu l’equitat, igualtat i garantia de qualitat de l’educació i l’èxit escolar. Per últim, el consistori també posa a disposició una integradora social, que té la funció d’estimular la motivació dels escolars pels estudis. “També elevem les demandes dels docents de la ciutat a nivell polític, a tots els nivells del Departament d’Educació, fins al mateix conseller“, explica Mercè Mateo.

Inclusió a les escoles

Vilanova és pionera en la inclusió a les escoles. El gran precedent és l’escola Margalló. Però el Ple de l’Ajuntament va aprovar aquest desembre de 2019 el Pla d’Acció per a la inclusió social 2019-2023. Un document que contempla incloure la mirada inclusiva en tots els àmbits de treball municipal amb l’objectiu de fomentar una societat que reconegui la diversitat i promogui la igualtat d’oportunitats. En l’àmbit de l’educació la capital del Garraf és ciutat inclusiva, en la qual diversos centres tant públics com concertats compten amb Suport Intensiu d’Escolarització Inclusiva (SIEI).

Per una qüestió normativa, les aules de tercer de Primària han de reservar una cinquena part del seu alumnat a places de necessitats educatives especials, bé sigui per qüestions cognitives o socioeconòmiques. “En l’actualitat no hi ha escoles d’educació especial, la voluntat és que totes ho siguin, per atendre tot tipus de diversitat. Però cal tenir present que aquesta inclusió significa per exemple tenir personal mèdic assistencial als centres. Per tant, per fer front a aquest nivell d’inclusió calen uns recursos econòmics que esperem que s’aniran aplicant gradualment des del Departament d’Educació“, apunta la regidora.

Des de la Regidoria d’Educació, ha explicat la regidora Mercè Mateo, s’està treballant estretament amb el Departament d’Educació amb l’objectiu que a mitjà termini totes les escoles de Vilanova i la Geltrú d’educació primària i secundària tinguin com a mínim una SIEI; que es realitzin accions de formació i acompanyament per al professorat; més inversió en infraestructures; un servei d’infermeria de referència; que s’incrementin els professionals a l’aula i que els centres amb més de tres SIEI disposin dels mateixos recursos que els centres considerats de màxima complexitat.
L’Escola l’Aragai, pionera en el Laboratori de Transformació Educativa té un innovador projecte educatiu. És l’únic centre de la comarca que forma part de la Xarxa de transformació educativa. És un programa d’acceleració del canvi de paradigma educatiu i un laboratori per transferir les bones pràctiques, que es va iniciar amb el programa d’Escola Nova 21. Amb aquest treball en xarxa es crea un marc de referència comú amb la participació d’un centenar de centres de tota Catalunya, que els connectarà amb altres projectes del Departament.

Aquest programa s’ha iniciat aquest curs i inclou jornades pedagògiques amb seminaris i taules rodones, visites entre centres, ponències i assessorament d’experts, workshops, recursos addicionals, vincles i aliances dels centres amb agents externs, entitats i institucions. Aquest programa deixa a aquesta escola vilanovina en una posició preferent en entrar en contacte directe amb el Departament d’Educació a la vegada d’impulsora d’aquest canvi de model educatiu.

Però a més aquest centre també ha emprès el Projecte d’Impuls a la Lectura, que consisteix en dedicar 30 minuts diaris de lectura amb activitats diverses amb la idea de capacitar millor als i les alumnes en totes les matèries, sobretot en casos de famílies on l’hàbit a la lectura no està tan fonamentat.


Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Carrer de la Unió, 81-87
08800 – Vilanova i la Geltrú
Tel . 938140440
Correu-e: educacio@vilanova.cat
https://www.imet.cat/