Preguntes i respostes sobre les seves assegurances i el Coronavirus

Davant la situació excepcional que estem vivint, poden sorgir alguns dubtes sobre la cobertura de les pòlisses que té contractades i els efectes de la declaració de l’estat d’alarma a Espanya. Per aquest motiu, els professionals d’ERSM Insurance Brokers li fem arribar aquestes preguntes i respostes que li poden ser d’ajuda.

Si tinc un accident o sinistre emparat en la meva pòlissa però he incomplert les normes adoptades per l’estat d’alarma, estic cobert?

Sí. Els sinistres que es puguin produir infringint les mesures adoptades (per ex. amb ocasió de desplaçaments no autoritzats per la norma), podrien ser objecte de sanció administrativa, però sense que aquesta circumstància pogués erigir-se en causa suficient per a l’incompliment de les obligacions indemnitzatòries de les asseguradores assumides en el contracte de l’assegurança.

Puc desplaçar-me fins a una oficina d’assegurances per realitzar un tràmit relacionat amb les meves pòlisses?

Sense perjudici de les prevencions sanitàries d’obligat i raonable compliment, el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, autoritza expressament a que durant la vigència de l’estat d’alarma les persones puguin circular per les vies d’ús públic per desplaçar-se a les entitats d’assegurances. En aquest cas, per protegir la salut de tots els nostres professionals i clients, ERSM ha decidit tancar totes les oficines i oferir el servei a distància a través de el telèfon o per Internet.

Si tinc símptomes de virus COVID-19 o pateixo qualsevol problema de salut, puc recórrer a la meva pòlissa?

L’assistència sanitària està garantida per a tots els clients. Les asseguradores de salut faciliten l’accés a l’atenció mèdica als que mostren símptomes d’una possible infecció en els centres adscrits als seus quadres assistencials. Per la seva banda, els centres sanitaris privats estan atenent els malalts i obeint en tot moment els protocols que marquen les autoritats sanitàries en el tractament de possibles infectats, com han reiterat en nombroses ocasions les seves associacions representatives. La xarxa sanitària de titularitat privada està col·laborant estretament amb el sector sanitari públic i els serveis de salut pública de les diferents comunitats autònomes per tal de frenar la propagació d’aquesta malaltia. Pot estar tranquil, la seva pòlissa continua cobrint qualsevol situació que perjudiqui la seva salut.

Tinc una assegurança de vida. Si morís a causa del COVID-19, estaria emparat en la pòlissa?

Si. Les companyies asseguradores de vida es troben, igualment, satisfent de forma puntual les indemnitzacions corresponents pels casos de morts assegurats per coronavirus i lliurant les sumes assegurades als beneficiaris designats.

Em trobo fora del meu país i tinc una assegurança de viatge. Si em poso malalt pel COVID-19, estic cobert?

Les asseguradores d’assistència en viatge sufraguen les atencions mèdiques que reben aquelles persones assegurades que han resultat infectades pel coronavirus durant un viatge dins dels límits fixats pel contracte. La majoria de pòlisses d’assistència contemplen, així mateix, les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció de, al menys, un acompanyant de l’pacient. Les assegurances de viatge que inclouen la cobertura de lliure desistiment permeten, així mateix, la cancel·lació d’un viatge per qualsevol causa als qui els hagin contractat.

Tinc una empresa, per l’estat d’alarma i el confinament general he hagut de parar l’activitat. La meva empresa té cobertura davant d’aquesta situació?

No. La garantia de Pèrdua de Beneficis s’activa quan es produeix un dany material (se sobreentén cobert per la pòlissa) als béns assegurats (edificis, maquinària i instal·lacions, motlles i utillatges, existències, …) que provoqui una disminució de vendes i / o un increment de el cost d’operació. En ls situació que ens ocupa no s’està produint un dany material als béns assegurats i, per tant, no s’activa la garantia de Pèrdua de Beneficis.

L’estat d’alarma pot afectar qualsevol altra assegurança particular (automòbil, llar, decessos, etc.)?

Els serveis relacionats amb la resta d’assegurances es continuen prestant amb absoluta normalitat. Les entitats han posat en marxa plans de contingència per garantir l’atenció als clients en totes les línies de negoci.


ERSM Insurance Brokers

T’assessorem i expliquem les assegurances perquè triïs la que millor s’adapti a tu
Av. Jaume Balmes, 35
938154000
Vilanova i la Geltrú
https://www.ersmgrupo.com/