Entrevista amb Rubén Gràcia, regidor de Comerç de l’Ajuntament del Vendrell

Abans de la crisi del coronavirus, quines accions realitzava l’Ajuntament del Vendrell en relació al comerç digital?

Des de L’Eina Espai Empresarial s’han programant i elaborat cursos de formació adreçats a comerços com: Cursos de màrqueting en línia, aparadorisme, comunicació virtual, cursos de xarxes socials. Però també accions de formació per impulsar l’aparició de comerços en línia entre els establiments comercials, i persones emprenedores del municipi: cursos de wordpress de nivell bàsic i mitjà i el curs “Del negoci a peu de carrer a la web”. Aquest curs pretén de dotar els empresaris, emprenedors i propietaris de comerç dels elements clau perquè puguin decidir amb fonament el seu posicionament en el mercat digital, i la formació en línia, entre d’altres aspectes.

S’estava ajudant el comerç a fer aquesta transició a plataformes digitals?

Es feia a través de la formació, com anteriorment s’ha comentat, i també escoltant i analitzant propostes de diferents proveïdors de plataformes digitals i treballant en estreta col·laboració amb l’associació de comerços del Vendrell, CIT, que va presentar l’any passat l’aplicació “Viu el Vendrell” oferint la possibilitat de plataforma en línia per als comerços associats.

Ja en el context generalitzat de la crisi, en general quines mesures s’han pres des de l’Ajuntament del Vendrell en relació al comerç local? Són totes a nivell fiscal?

No totes les mesures són fiscals, però també és important dir que els establiments del Vendrell afectats pel tancament obligatori mentre duri l’estat d’alarma no hauran de pagar la part proporcional de les taxes d’escombraries comercials, de mercats de venda no sedentària i d’ocupació de la via pública per a terrasses. També s’ha posat en marxa un Programa d’Ajuts a autònoms i pimes del Vendrell per a empreses amb l’activitat suspesa o amb reducció de facturació i pèrdues econòmiques.

A més a més de les mesures fiscals, també s’ha elaborat un llistat de comerços oberts i comerços tancats que repartien a domicili. S’ha actualitzat cada dia aquest llistat amb la informació que els comerços ens feien arribar, i aquest llistat es difonia per la web de l’Ajuntament i per xarxes socials. D’altra banda es va col·laborar amb el CIT en l’elaboració d’un vídeo el qual els comerços del Vendrell sortien obrint persiana i dient “TORNAREM”. Es va difondre per les xarxes socials, a més de la creació de la pàgina web durant aquesta època de confinament “comerçdelvendrell.cat”, un recull de tots els comerços de la vila amb tota la seva informació, disponibilitat i serveis actius. També s’han publicat a través de les xarxes socials totes les webinars gratuïtes que s’han anat fent a través del Consorci Comerç, artesania i moda relacionades amb temes de comerç i que puguin ser d’interès per als comerciants. S’ha donat i s’està donant suport en l’assessorament als comerciants que tenen dubtes per tal de tramitar qualsevol ajut, principalment els ajuts municipals i els de la Generalitat relacionats amb els comerços. I també s’està fent recerca de nova formació en format webinar adreçada als comerços.

“És important introduir la tecnologia en el comerç de proximitat per facilitar les relacions amb la ciutadania”
Rubén Gràcia, regidor de Comerç de l’Ajuntament del Vendrell

En concret, amb el comerç on-line, en què esta ajudant l’Ajuntament el comerç local?

S’han dissenyat i elaborat programes de formació per a comerciants i empreses que volen aprendre a fer la seva web ells mateixos i que potser estan estudiant la possibilitat d’iniciar un nou camí obrint un canal de venda diferent dins del concepte Retail, el camí de l’E-commerce i Internet com una oportunitat de negoci, i la plataforma en línia del CIT

Es preveu que els efectes d’aquesta crisi durin bastant de temps. Quins són els plantejaments que fa l’Ajuntament a llarg termini, envers el comerç local?

L’objectiu central del Pla Director en l’àmbit del comerç és millorar la competitivitat del sector comercial, i l’objectiu estratègic és incrementar quantitativament i qualitativament l’oferta i l’ocupació del comerç minorista al Vendrell, prestant especial atenció a l’obertura de locals comercials avui dia tancats.

Però també s’està executant l’illa de vianants de la carretera del Dr. Robert per dinamitzar i crear un nou eix comercial. I disposem d’un pla d’acció per donar suport al projecte de transformació urbana que afecta actualment el comerç del Vendrell.

Els experts recomanen que la reactivació comerç post covid-19 ha de passar per definir i concretar models de col·laboració entre l’administració pública i el teixit empresarial privat. També s’aconsella potenciar la competitivitat de l’activitat comercial urbana: a través de la creació de nous mecanismes d’incentivació i modernització de l’activitat comercial. La recuperació d’espais buits serà un dels altres grans pilars de treball. Caldran mesures per revertir aquesta situació i cercar eines que permetin recuperar i crear espais comercials urbans més actius, vius i dinàmics. No s’ha d’oblidar la millora de l’ocupació i l’emprenedoria a partir de la incentivació de mecanismes per al foment de noves ocupacions, de foment de l’emprenedoria i de suport a la creació de nous models comercials que potenciïn l’activitat comercial. La flexibilitat i la revisió de la regulació comercial serà un altre dels elements que caldrà treballar. També cal estimular la necessitat d’impulsar el sentit de pertinença del sector; la recuperació de la compra local, la motivació del teixit comercial local. I evidentment, activar la digitalització de l’activitat comercial urbana.

Per què és important que els comerços facin aquesta transició digital, i quin és el paper que ha de jugar l’administració local en tota aquesta conversió?

L’administració ha de promoure la creació de botigues en línia i la creació de noves empreses en l’àmbit del comerç que siguin viables, competitives, adaptades a les noves TIC i amb presència a la xarxa. S’ha d’ Introduir la tecnologia digital en els comerços; no tant per fer-los vendre en línia, sinó per introduir la tecnologia en el comerç de proximitat per facilitar les relacions amb la ciutadania. S’ha de tenir presència a la xarxa d’una manera àgil, fàcil, pràctica i entenedora per a tots els ciutadans.