Albert Tort: “El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha fet un gran esforç per a tenir-ho tot a punt per a l’inici de curs”

El Consell Comarcal gestiona diversos aspectes de l’ensenyament a la comarca de l’Alt Penedès. El transport escolar, el servei de menjador a tres centres, les beques menjador i el funcionament de l’Escola de Música són serveis de la seva competència i per a que tot estigui a punt per a l’inici del nou curs, els responsables d’aquesta administració han treballat des de fa setmanes adaptant els protocols i les decisions, sovint canviants, d’Ensenyament i Salut.  El Servei Comarcal d’Ensenyament ha estat l’encarregat de la coordinació, i hem parlat amb el conseller comarcal d’Educació Albert Tort.

Com s’encara aquest inici de curs escolar a la comarca?
Hem hagut d’adaptar els nostres serveis als protocols establerts tant per Ensenyament com per Salut i com que aquests protocols són canviants en funció de l’evolució de la pandèmia, estem parlant d’un esforç molt gran en el que ens hem hagut d’implicar al màxim.

La coordinació és un aspecte vital per tirar endavant l’exigència del curs….
Estem davant d’una qüestió que comporta una responsabilitat col.lectiva. Ens hem coordinat amb els departaments de la Generalitat, amb els equips directius i el professorat dels centres educatius i en la que necessitem també un paper actiu de les famílies i els mateixos alumnes. És necessari que la Generalitat fomenti una major coordinació tenint en compte el rol important del Consell Comarcal, els ajuntaments, dels equips directius, el professorat dels centres. Sempre hi ha hagut i hi haurà una voluntat màxima de col•laboració institucional per part nostra per contribuir al curs escolar, tal i com vam fer per exemple amb les targetes menjador o amb l’adaptació dels serveis que gestionem a la situació que vivim. Tots plegats hem de fer una suma col.lectiva per encarar un curs bàsic en el que hem d’evitar, de totes totes, incrementar les desigualtats socials que comporta el tancament de les escoles i instituts. Hem d’evitar que es repeteixi aquest tancament. Crec que aquesta pandèmia també ens ofereix una oportunitat d’educar en la cultura de l’ordre, la disciplina i el compromís.

Centrant-nos en aspectes concrets, com es gestiona el transport escolar aquest any?
Seguirem cobrint el transport de més de 1.300 alumnes penedesencs, sobretot d’instituts de secundària que realitzaran 9 empreses diferents amb 45 autobusos. Per garantir les mesures de seguretat sanitària, cada autobús tindrà un grup estable diari d’alumnes transportats i a l’interior, a més de la mascareta obligatòria, els estudiants tindran una plaça assignada per tot el curs que sempre serà la mateixa. A part, hi haurà la desinfecció diària i constant dels autobusos.

La gestió dels menjadors i de les beques menjador com s’encara?
En el tema beques la gran novetat que impletem aquest any és l’augment del 50 al 70 per cent del cost de les parcials, mentres que les del 100 per cent del cost es mantenen com sempre amb la mateixa prestació i característiques. Durant el primer termini de sol·licitud, hem rebut al voltant de 2 mil sol.licituds de beca per aquest curs que és una xifra estable en relació l’any passat. Pel que fa als tres menjadors que gestionem, a Pontons, Mediona i Vilafranca, establirem les mesures de separació de taules, grups estables i torns horaris. Igualment, hi haurà màxima neteja i desinfecció i s’incidirà de manera intensa en la ventilació dels espais.

Un altre repte de gran dimensió per al Consell Comarcal és el del funcionament de l’escola de música no és així?
Sí i el cert és que és una gran aposta en un moment com l’actual. Tenim la gestió integra de l’Escola de Música de l’Alt Penedès que, com ja se sap, funciona de manera descentralitzada a la majoria de municipis de la comarca. Aquesta descentralització implica una complexitat d’organització rellevant en aquest curs marcat per la pandèmia.

Com es durà a terme l’activitat lectiva de l’escola?
El curs començarà de forma presencial, però hem dissenyat tots els escenaris possibles. Tenim el pla d’actuació per si el curs ha de ser semipresencial i també tenim el pla d’actuació per si, finalment, hagués de ser telemàtic. Actuarem en funció de cada moment. No hem d’oblidar que durant la fase de confinament, l’escola va seguir en marxa de manera telemàtica i gràcies a aquella experiència, que va acabar sent positiva, ara ja tenim les eines i el bagatge per tornar a encarar el repte telemàtic si fos necessari. Sense l’esforç que es va desplegar durant la primera onada de la pandèmia per mantenir l’activitat de l’EMAP, per part de la direcció de l’escola, el professorat, les famílies i els alumnes, ara no estaríem on som. Podem encarar el nou curs amb la capacitat d’adaptar-nos a cada possible escenari. Prioritzem la presencialitat, però tenim la capacitat d’oferir el servei telemàticament, quan calgui de manera puntual. Només cal veure les xarxes de l’EMAP per adonar-se d’aquesta activitat.

El funcionament de l’escola obliga a una coordinació a diferents bandes….
Certament. Es una escola descentralitzada, amb alumnes de diferents edats i amb les classes repartides en diferents escenaris, la major part en els mateixos centres educatius de la comarca. Hem hagut de coordinar-nos amb els centres i amb els diferents ajuntaments.

Quines mesures es posaran en pràctica?
Tindrem horaris i grups estables, mascareta obligatòria durant les classes, declaració de responsabilitat, desinfecció i ventilació dels espais i desinfecció intensiva dels instruments musicals. Per cert, comprarem unes mascaretes especials transparents que, en classes com les que estem parlant, seran molt útils per no perdre l’expressió de la cara.

Quantes sol.licituds heu rebut per a matricular-se?
Hem rebut 390 sol.licituds, una xifra lleugerament superior a la de l’any passat. Tenint en compte on estem, és un gran èxit aquesta xifra que ens ha de fer sentir orgullosos de la tasca que desenvolupem a l’escola.