Ajuts per a propietaris d’habitatges de l’Alt Penedès que els vulguin llogar a través del Servei d’Habitatge del Consell Comarcal

  • Sílvia Pérez, consellera comarcal d’Habitatge: “els propietaris que vulguin llogar el seu habitatge ho poden fer amb l’aval del Consell Comarcal i amb tota la seguretat, tranquil·litat i legalitat

Per tercer any consecutiu, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha convocat els ajuts per a propietaris que tinguin inscrit o vulguin llogar un habitatge mitjançant la Borsa de Lloguer. La consellera comarcal d’Habitatge, Sílvia Pérez, ha explicat que aquesta línia d’ajuts té com a principal objectiu “donar suport als propietaris per fer front a les despeses bàsiques necessàries per llogar un habitatge, com ara la preparació de la documentació necessària (cèdula d’habitabilitat, certificat energètic, etc.), les despeses de condicionament bàsiques (des de la neteja, fins a la pintura o les petites reparacions), o el pagament d’impostos municipals”.

Des de fa més de 15 anys, el Servei d’Habitatge de l’ens comarcal ofereix assessorament gratuït a propietaris i llogaters: “Els nostres tècnics donen l’assessorament i l’orientació necessaris sobre qualsevol aspecte relacionat amb els contractes d’arrendament i també acompanyem els propietaris i els llogaters durant tot el procés”, explica la consellera d’Habitatge de l’Alt Penedès.

Al mercat falten habitatges de lloguer perquè els propietaris tenen por que els llogaters malmetin l’habitatge o no deixin de pagar el lloguer. “Els propietaris que vulguin llogar el seu habitatge ho poden fer amb l’aval del Consell Comarcal: els nostres tècnics s’encarreguen d’ensenyar els habitatges als llogaters, tramiten totes les obligacions administratives (cèdula, certificat energètic, dipòsit de fiança, etc.), fan l’inventari de la propietat, redacten el contracte de lloguer i es reuneixen amb el propietari i el llogater per preparar la signatura i assegurar-se que les dues parts entenen el que estan signant. Busquem signar contractes que no generin problemes i que durin en el temps. L’objectiu és aconseguir una bona relació entre els propietaris i els llogaters. Si un contracte no és viable, no el signarem.

Però un dels serveis més destacats és la gratuïtat de l’assegurança de la llar i la garantia del cobrament de les rendes, a més d’un servei jurídic gratuït en cas d’incompliment del contracte.

A excepció dels municipis de Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia (que compten amb serveis municipals d’habitatge propis), qualsevol propietari de la comarca pot adreçar-se al Servei d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per fer consultes relacionades amb els seus contractes, les normatives i les lleis d’aplicació, la renovació dels contractes, l’actualització de rendes, i altres dubtes que generen el lloguer i els seus tràmits previs.

Els contractes de lloguer que s’impulsen des de Consell Comarcal de l’Alt Penedès són per 5 anys, amb una renda fixa mensual que inclou la comunitat de veïns i els impostos municipals. També hi ha la possibilitat d’establir una renda parcial a canvi que el llogater faci reformes a la llar; en aquests casos es poden pactar durades del contracte més llargues.
Amb aquestes polítiques actives, el Consell Comarcal vol ampliar l’oferta de la Borsa d’Habitatge de Lloguer, ja que al mercat hi ha una demanda important d’habitatge de lloguer i paral·lelament hi ha molts habitatges buits. “Llogar l’habitatge pot evitar una ocupació il·legal i estalvia costos al propietari”.


CONSELL COMARCAL ALT PENEDÈS
Tel. 93 890 00 00 ext. 465 i 464
A/e: lloguer@ccapenedes.cat

https://www.ccapenedes.cat/