L’energia fotovoltaica i l’autoconsum, al teu abast

L’energia principal que s’utilitza a les nostres llars és l’electricitat. Hi és present i necessària en pràcticament totes les activitats quotidianes que fem des que ens llevem fins que anem a dormir. Aquesta electricitat prové de la xarxa elèctrica externa, distribuïda per les empreses subministradores, però actualment s’ha obert la porta a altres fonts d’energia renovables per abastir-nos d’electricitat i afavorir l’autoconsum amb noves instal·lacions en el mateix habitatge.

L’energia fotovoltaica transforma la radiació solar en energia elèctrica i permet que tots els ciutadans puguin ser propietaris d’energia elèctrica neta i ajudar a descentralitzar el model energètic català. Aquesta energia pot ser consumida al moment o posteriorment mitjançant l’ús de bateries que emmagatzemen l’energia produïda.

Per donar aquest pas i apostar per l’autoconsum, el Gremi d’Instal·ladors del Garraf posa a disposició del territori més de 150 empreses de tota la comarca que tenen com a activitat principal les instal·lacions, el manteniment i la legalització de les instal·lació d’electricitat, aigua, gas, però també la calefacció, la climatització, els dispositiu contra els incendis, les telecomunicacions… L’Associació Professional d’empresaris d’Electricitat, Fontaneria, Gas Sanejament i afins del Garraf és una associació amb 46 anys de antiguitat.

El gremi recomana l’energia fotovoltaica i destaca alguns dels beneficis que aporta a les famílies, com ara l’estalvi en la despesa del servei: “Amb la planta fotovoltaica obtens electricitat a un cost que és aproximadament un terç del cost de l’electricitat de xarxa. A més, sumes un estalvi per la venda d’excedents, ja que la comercialitzadora pot comprar els excedents de la producció fotovoltaica que s’injecten a la xarxa”.

Amb les noves instal·lacions fotovoltaiques, es produeix també un estalvi per la protecció davant de les fluctuacions de mercat elèctric: “Disposes d’electricitat a un preu que es mantindrà fix amb el pas del temps, sense importar els canvis del mercat”. A tot això, se suma l’estalvi per reducció de la potència contractada: “Podem reduir la potència contractada de la xarxa, generant un estalvi addicional en el terme fix de la factura d’electricitat”. L’aposta per l’energia fotovoltaica genera incentius fiscals: “molts ajuntaments bonifiquen l’IBI i altres taxes quan instal·les energia solar”. Els professionals del gremi i el mateix ajuntament de la localitat poden informar les famílies sobre els beneficis d’una energia respectuosa amb el medi ambient, que elimina les emissions de CO2 a l’entorn.

El pas a l’energia fotovoltaica l’han de fer instal·ladors amb certificat d’habilitació d’electricitat, perquè la gestió d’aquestes instal·lacions requereix d’unes legalitzacions de la Generalitat que han d’estar avalades per un instal·lador autoritzat.


GREMI D’INSTAL.LADORS DEL GARRAF
C/ Bailen, 10 Local Esque
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 938142254
info@gremigarraf.com
www.gremigarraf.com