Desenvolupament dels infants i adolescents en temps de pandèmia

Partint de l’afirmació del Dr. Soler, pediatra de l’Hospital Vall d’Hebron, “el benefici de l’escolarització supera amb escreix els potencials riscos per als menors i les seves famílies”.

Ens preguntem el següent:

Per què és fonamental l’assistència dels infants i adolescents als centres educatius pel seu bon desenvolupament psicològic?

El medi escolar possibilita una nova manera d’existència pels infants i coexisteix, paral·lelament, amb les seves etapes evolutives, com a factor determinant de la seva evolució intel·lectual, moral i social. L’escola facilita als infants una adequada resolució dels conflictes de cada etapa del seu desenvolupament i els prepara per a la següent. El col·legi no només està encarregat de transmetre els continguts curriculars, sinó que repercuteix en la seva sencera personalitat i esdevé tota la vida de l’infant, establint un ordre en les seves activitats i rutines així com en l’acceptació de les normes.

Atenent les diferents etapes trobem que dels 3 als 5 anys és un període on el nen experimenta un desig d’autonomia i, alhora, un aferrament amb la família. En aquest, sorgeixen conflictes o actituds d’insatisfacció permanents, on l’escola pot suavitzar aquestes relacions familiars introduint al nen en un grup d’iguals. A més, el nen té la possibilitat de canviar el seu rol fixe dins el sistema familiar i pot establir relacions més variades amb diferents persones.

A partir dels 5 als 11 anys, alhora que apareixen noves capacitats mentals d’anàlisi i classificació, l’infant es va diferenciant/individualitzant. Durant aquest període els nens ja no depenen exclusivament del medi familiar, sinó que tenen l’oportunitat de percebre’s com una unitat; vinculant-se a altres grups, classificant-se de manera diferent segons les ocupacions que desenvolupen, manifestant els interessos, desitjos etc.

Als 12 anys s’obre un període decisiu caracteritzat per una ambivalència generalitzada del comportament i els sentiments, per la cerca de lo nou, es desperta la sexualitat, la curiositat, les inquietuds i les aspiracions/vocacions. Tenen la necessitat d’unir-se als iguals (exogàmia), és a dir, hi ha un canvi en l’objecte de desig.

No hem d’oblidar tampoc que l’escola és una de les institucions indispensables per detectar les situacions de vulnerabilitat dels nens com són: l’abús, el maltractament i l’exclusió social entre d’altres.

En definitiva, és de gran rellevància que els infants i adolescents mantinguin l’escolarització per assegurar el seu desenvolupament social, ja que això afavoreix alhora els diferents processos d’aprenentatge i individuació.


Eduard Valera i Inés Solsolna


TAREA, ATENCIÓ PSICOLÒGICA
Som una empresa d’atenció psicològica formada per dos professionals de la Salut Mental amb una llarga trajectòria. Oferim una atenció professional i de qualitat a adults, adolescents, nens i equips.

Per a més informació consulteu les nostres webs:
www.eduardovalera.cat/
www.ismpsico.com/