Professionals especialitzats en el benestar de la tercera edat

Qui no somia amb tenir una vida llarga, feliç i en bones condicions? A la majoria de persones quan ens pregunten sobre com ens agradaria gaudir de la tercera edat, la resposta té a veure amb la salut i les nostres capacitats físiques i mentals.

La tercera edat no és semblant a cap altra etapa, és per això que les seves necessitats són especials. La vida de les persones en aquest període es torna més passiva i l’envelliment tendeix a ocasionar problemes amb l’entorn. Un bon nombre de malalties o dèficits relacionats amb la part física i cognitiva poden ser diagnosticats o pal·liats per professionals especialitzats en aquesta franja d’edat evitant així problemes més greus o un deteriorament més ràpid de certes capacitats físiques i cognitives.

A través dels nostres serveis, agrupats o per separat, proporcionem els mitjans necessaris perquè la gent gran puguin desenvolupar tot el seu potencial físic i mental i així ser partícips a la societat fins i tot en l’última fase de l’envelliment.

L’estimulació cognitiva són un conjunt de tècniques orientades a millorar el rendiment i a recuperar capacitats que han patit un declivi o dèficit. Aquestes poden ser aplicades en el dia a dia o en sessions especials, en consulta o a domicili.

Problemes de visió, auditius, mobilitat, d’estructura òssia, així com falta d’hàbits saludables en alimentació i exercici físic, també s’accentuen en aquesta etapa vital.

Els nostres experts en Psicologia, Atenció Domiciliària, Intervenció amb animals, Osteòpates, Òptics-optometristes i experts en antienvelliment dominen aquestes tècniques i les posen a la vostra disposició.

Donem suport a les persones que estan patint tots aquests inconvenients, així com a les seves famílies, assessorant-los, acompanyant-los i intervenint quan cal, perquè tots tenim majors al nostre voltant i veure’ls feliços, sans i en plena forma és el nostre major desig.

PERQUÈ VOLEM VEURE’LS FELIÇOS … PODEU COMPTAR AMB NOSALTRES!

SERVEIS INTEGRALS A LA TERCERA EDAT
Av. del Garraf, 32 baixos esquerra
08800 Vilanova i la Geltrú
699 347 475
psicologiasalas.com