Col·legi Sant Josep de St. Sadurní d’Anoia: dels 4 mesos a la universitat

SERVEIS COMPLEMENTARIS

Servei de transport escolar (Alt Penedès, Garraf, Baix Penedès, Baix Llobregat i Anoia)
Nens petits amb arnés infantil de seguretat.

Servei de menjador amb cuina pròpia.
Menús adaptats, segons edats i necessitats.

Servei d’acollida matí (7’45h – 9h) i tarda (17h – 19’15h).

Activitats extraescolars: esportives, teatre en català o en anglès, escacs, dansa, guitarra, robòtica,  xinès, ioga, patinatge, …

Escola d’Hoquei. Escola d’Idiomes. Colònies en anglès. Esplai d’estiu. Estades internacionals

PER QUÈ NOSALTRES?

Nivells educatius entre 4 mesos i 18 anys.
Professorat amb experiència contrastada.
Projecte sòlid en valors, amb trajectòria centenària [1905-2020].

Entre el 95-100% d’aprovats a 4t d’ESO, 2n de Batxillerat i a les proves PAU. Col·legi concertat fins a l’ESO i privat en el Batxillerat adherit a la FECC.

Atenció tutorial personalitzada de l’alumnat i interrelació permanent amb les famílies.

Atenció diversitat i ritmes de treball amb grups reduïts, flexibles i desdoblaments. Seguiment psicopedagògic i acadèmic individualitzat i atenció logopèdica.

Projecte multilingüe. Català, castellà i anglès. Xinès a Infantil i CI de primària i francès o alemany a l’ESO.

Auxiliars nadius de conversa en anglès des de P3 fins a 2n de Batxillerat.

Oferim contracte de compromís educatiu i projecte de Qualitat ISO 9001:2015.

Innovació en tecnologies TIC-TAC, Programació  i Robòtica.

Conveni amb Universitat d’Oxford per ser Centre Examinador Oficial (Oxford Test Of English).

Conveni amb l’IQS (Institut Químic de Sarrià), amb caràcter d’escola vinculada.PREINSCRIPCIÓ  OBERTA

TEL: 938 183 410     fcps@stjosep.com


LLARS D’INFANTS P0-P1-P2
EDUCACIÓ INFANTIL  P3-P4-P5

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (25 vacants a 1r)

 – Tutories personalitzades i acompanyament i guiatge dels alumnes en el procés d’aprenentatge i suport emocional, amb contacte permanent amb les Famílies.
– Educació emocional integrada en el dia a dia ensenyant a reflexionar, valorar i resoldre les situacions  de manera empàtica.
– Potenciació del treball cooperatiu i per projectes mitjançant l’experimentació.
– Seguiment psicopedagògic i acadèmic individualitzat i atenció logopèdica.
– Matèria “Science” en anglès (a tots els cursos de Primària)
– Anglès amb desdoblaments i amb auxiliars nadius de conversa a l’aula.
– Xinès al Cicle Inicial de Primària.
– Treball per projectes i racons d’aprenentatge.
– Utilització de la tauleta digital a l’aula i accés setmanal a l’aula d’informàtica.
– Equip d’especialistes: música, RTA, ed. física, anglès, psicologia i logopèdia.
– De 1r a 6è de Primària desdoblaments en les matèries instrumentals i grups de reforç.
– Apadrinament entre alumnes d’Infantil i Primària i entre alumnes de Primària.
– Robòtica i introducció de llenguatges de programació a tots els cursos

EDUCACIÓ  SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

– Atenció tutorial i d’ORIENTACIÓ ACADÈMICA amb total interrelació amb les famílies.
– Potenciació del treball cooperatiu i per projectes  NO CURRICULARS.
– Seguiment psicopedagògic i acadèmic individualitzat.
Anglès, amb suport  d’auxiliars nadius de conversa a l’aula.
– A 1r, 2n i 3r d’ESO, 3 hores setmanals de Project (matèria transversal no curricular  en anglès).
– Treballs de síntesi i projectes de recerca en grup tutoritzats.
– Accés al laboratori d’idiomes (anglès, francès i alemany) i al taller (tecnologia).
– Accés al laboratori de física-química i biologia i a l’aula de CAD.
Atenció a la diversitat amb agrupaments flexibles de català, castellà, anglès i matemàtiques.
– Desdoblament de la classe de tecnologia per realitzar Programació i projecte Robòtica.
– A 4t d’ESO s’ofereix itinerari Científic, Social-humanístic i Professionalitzador.

BATXILLERAT (Totes les modalitats)

TOTES LES MODALITATS (Arts, Ciències i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials)
– Atenció tutorial personalitzada i orientació acadèmica i professional.
– Seguiment psicopedagògic i acadèmic individualitzat.
– Auxiliars nadius de conversa en anglès i preparació al First-Certificate i Advance. El Sant Josep és Centre Examinador Oficial Universitat d’Oxford (OTE).
Grups molt reduïts en classes de modalitat. Treball de recerca amb tutorització individualitzada.
Pràctiques de laboratori de Biologia, Química i Física.
– Xerrades i sortides d’orientació d’ensenyaments post-obligatoris universitaris i professionals.
Preparació específica per les proves de les PAU (selectivitat).
– Aprovats a les PAU els darrers 20 anys: 97%  (nota mitjana d’Accés 7,50).
– Admesos a la Universitat: 85% d’alumnes matriculats en 1a opció (nota mitjana d’Admissió 9,98).


ESCOLA SANT JOSEP
C/ Germans St. Gabriel, 2
08770  Sant Sadurní d’Anoia
Telèfon: 938183410

Correu: fcps@stjosep.com
Web:  www.stjosep.com
Facebook: www.facebook.com/santjosepsantsadurni
Twitter: @santjosepFCPS