L’Escola Pia Vilanova: una proposta educativa integral reconeguda pel projecte d’innovació SUMMEM

L’Escola Pia Vilanova prepara el nou curs 2021-22 amb l’objectiu consolidat d’oferir a l’alumnat una formació integral a través d’una proposta educativa completa de P3 fins a Batxillerat i FP. Acompanyant els infants i joves en el seu creixement personal i acadèmic, el centre educatiu ha estat reconegut pel departament d’Ensenyament pel seu projecte d’innovació SUMMEM. 

Es tracta d’un procés d’actualització pedagògica, en totes les etapes, perquè l’alumnat pugui afrontar el seu futur d’acord amb el reptes que es trobaran a la vida real. SUMMEM és un projecte interdisciplinari que fonamenta el Treball Cooperatiu (TC) i l’Aprenentatge Interdisciplinar i que posa l’alumne al centre del procés d’ensenyament i aprenentatge treballant diferents matèries dins un mateix itinerari i amb una estructura més flexible i oberta. 

I és que l’Escola Pia aposta per la qualitat i l’excel·lència al servei de la cohesió social i per a això, van adequant la seva manera d’ensenyar per tal de donar resposta a les necessitats actuals i formant persones compromeses en la millora de la societat, responsables i capacitades per construir projectes de vida consistents.

L’aplicació del projecte SUMMEM ha suposat una transformació pedagògica del centre educatiu: “treballem a partir de metodologies que potencien l’aprenentatge significatiu, construït sobre els coneixements previs, que parteixen d’interessos de l’alumnat i amb un aprenentatge cooperatiu. Un projecte exigent que comporta una formació dels docents de més de 4 anys i amb acompanyament i suport per part de la Universitat de Vic”.

L’Escola Pia Vilanova és una escola plurilingüe on l’anglès és present des de P3 a través d’activitats diverses com els contes, el joc i la música, però també a través de l’intercanvi amb altres amb escoles d’arreu d’Europa amb les quals comparteixen propostes educatives. En els cursos de secundària, s’ofereix als alumnes com a assignatura optativa la llengua francesa.

Complementant l’oferta docent, l’Escola Pia Vilanova destaca per ser una escola propera i familiar, on el contacte amb el professorat és diari fins els 7-8 anys i on l’alumne és al centre de l’aprenentatge. El seguiment personalitzat de l’alumne és un dels eixos bàsics per atendre la singularitat de cadascú: “Junts, alumnat, família i escola construïm un projecte compartit. Atenem la diversitat coneixedors que cada persona aprèn a un ritme diferent”. De fet, l’equip del departament Psicopedagògic i d’Orientació dóna suport a l’alumnat, les famílies, l’equip docent i els professionals externs. 

La voluntat del centre és que l’educació en valors sigui un dels pilars fonamentals de la seva oferta acadèmica, ja que és clau en la bona convivència i la construcció de la pròpia personalitat. A les aules es treballen les dimensions interior, emocional i social de l’alumnes a totes les etapes per tal de capacitar-los per viure de manera plena a la societat i ajudar-lo a assumir la responsabilitat de construir un entorn millor.

Escola Pia Catalunya, amb 20 escoles unides per un projecte pedagògic comú arreu de Catalunya,  dona servei a una gran comunitat de 20.000 alumnes i les seves famílies: “Ens identifiquem com Escola Catalana, inclusiva, amb una filosofia humanista que creu en les persones, una escola cristiana per a tothom i oberta al món”.


ESCOLA PIA VILANOVA I LA GELTRÚ
Rambla de Salvador Samà, 114-116
08800 Vilanova i la Geltrú  (Barcelona)
Telèfon: (+34) 938 150 875
vilanova.escolapia.cat
https://vilanova.escolapia.cat/