L’Escola El Cim celebra el 25è aniversari de la seva fundació

  • El centre continua la seva decidida aposta per la tecnologia implantant monitors interactius Newline 75” a les aules d’ESO
  • També han fet una inversió al pati refent els límits amb la Casa d’Empar i la divisió de l’espai per activitats

L’Escola El Cim està d’enhorabona. El dia 8 de març complirà 25 anys. En aquest dia del 1996 es fa formalitzar la fusió del Col·legi Immaculada Concepció i del Col·legi La Miraculosa, fundades l’any 1857 i 1875 respectivament. Des de llavors, el centre no ha parat d’evolucionar, sense perdre de vista on s’havia de situar el programa formatiu vers la societat. D’aquí que el seu dia a dia es basa en el treball globalitzat i per projectes, i la cura de la metodologia pedagògica.

El lema de l’escola és ‘l’educació és descobrir i fer créixer el millor de cadascú’. Una sentència que té a veure molt amb la diversitat, d’altes i baixes capacitats dels alumnes, i de les possibilitats i mentalitats de les famílies. El centre té en l’actualitat 672 alumnes, des de preescolar de tres anys fins a quart d’ESO. I una plantilla de 80 professionals, dels quals 50 formen el claustre de professorat.

Tot plegat amb una aposta per la tecnologia. El 2009, l’Escola El Cim va iniciar la retirada dels llibres de paper per adoptar llibres digitals i va proporcionar un ordinador per cada alumne a l’ESO. Posteriorment es van implantar les pissarres digitals, que aquest curs han estat substituïdes per monitors interactius, com una lògica evolució tecnològica. Es podria dir que una pissarra digital és únicament una pantalla i el monitor interactiu és com una tauleta de 75 polsades amb una gran capacitat de resolució i lluminositat, que a la vegada permet la interactivitat amb els alumnes.
“El fet que tots els alumnes d’ESO tinguessin ordinador personal ens va facilitar molt seguir les classes amb ells durant el confinament. Aquest nou curs havíem de fer un pas endavant i d’aquí que hàgim apostat pels monitors interactius. Hem obert una ‘classroom’ per compartir arxius entre mestres i alumnes i facilitar les classes virtuals, si tornés a ser el cas”, apunta Xavier Llorens titular de l’Escola El Cim. El març de l’any passat, quan va començar el confinament, totes línies d’ESO ja estaven connectades per treballar des de casa.

Aquest any s’han fet totes les reunions de pares i mares de forma virtual, amb una gran participació de les famílies. El centre disposa de la plataforma de software Clickedu per la gestió acadèmica, administrativa i econòmica, que també conté un sistema de missatgeria que connecta tota la comunitat: pares i mares, alumnes i docents.

Seguint amb aquesta aposta tecnològica, l’Escola El Cim de Vilanova i la Geltrú ja fa anys que dedica part de la formació en programació i robòtica entre els alumnes d’ESO. En aquest sentit els alumnes del cicle mitjà de Primària d’aquest centre des del curs passat ja s’han començat a familiaritzar en l’ambient d’aprenentatge amb Lego WeDo, que és una eina que permet una iniciació a la robòtica educativa des d’un punt de construcció d’habilitats i aplicacions, més enllà de l’aprenentatge que suposa construir un robot. A primer d’ESO, els alumnes també van començar a treballar amb el micro:bit, que és una petita targeta programable dissenyada per aprendre a programar fàcil.

La programació i la robòtica educativa fomenta la idea que les solucions als reptes trobades en grup solen ser millors i més efectives, que les solucions individuals. Per tot plegat, l’alumnat es veu capaç cada cop més de resoldre problemes cada cop més complexos i guanyar confiança en si mateixos. L’assaig i l’error permet aprendre a gestionar la frustració i evitar cometre errors en reptes futurs, a la vegada que aprenen a superar barreres.

D’altra banda, un dels efectes col·laterals de la Covid-19, és l’organització dels grups bombolla. Això condiciona la sortida al pati. Per aquest motiu s’ha fet una inversió en aquest espai d’esbarjo de la rambla Principal, que ha consistit a dividir el pati per activitats, la reubicació de l’hort de l’escola i s’ha construït un tancament nou respecte l’àmbit de la Casa d’Empar, que a la vegada amplia el recinte del pati de l’escola. “Amb aquesta situació de pandèmia, el pati s’està rendibilitzant molt. Hem fet sis parcel·les de pati i les classes surten separades“, comenta Xavier Llorens. El titular de l’escola assegura que tot el personal compleix i fa complir els protocols de seguretat, d’aquí que només dos grups d’ESO han estat confinats i al centre no s’hi hagi produït cap transmissió.

Per Xavier Llorens d’aquesta situació pandèmica, “el millor és que l’escola, com a institució, ha sortit revalorada després del confinament domiciliari. I això es va notar de seguida que es va poder tornar a l’escola. Hem rebut molts inputs positius de les famílies. Cal valorar la corresponsabilitat de les famílies. Hem fet un pla d’obertura i la gent el compleix estrictament, I una altra cosa és l’estimulació de la creativitat. Les escoles, de per si són espais creatius. Però ara aquests dies hem hagut de pensar com poder fer coses sense vulnerar les restriccions“, comenta Xavier Llorens. “Han valorat moltíssim que s’hagi celebrat el carnaval a l’escola, ha representat una alenada d’aire fresc. Estem preparant començar a anar de colònies aquest mateix mes de març, i si no pot ser hi ha un pla B, al maig” afegeix Pau Albà, administrador del centre.


ESCOLA EL CIM 
Rambla Principal, 101 (Infantil i Primària)
Plaça dels Cotxes, 3 (ESO)
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Telèfon: (+34) 93 893 02 80
info@elcimvilanova.cat
https://www.elcimvilanova.cat/