Aerotèrmia: la tecnologia neta per a la teva llar

La AEROTÈRMIA és una tecnologia neta que extreu gratuïtament fins a un 77% de l’energia ambiental de l’aire. Els sistemes d’aerotèrmia són bombes de calor d’última generació dissenyades per a aportar refrigeració a l’estiu, calefacció a l’hivern i aigua calenta tot l’any. Per això des del Gremi d’Instal·ladors del Garraf recomanen confiar en un instal·lador autoritzat per fer implantar aquesta tecnologia a la nostra llar (a la web del www.gremigarraf.com podreu trobar a través del seu cercador els professionals del sector).

Avantatges de l’aerotèrmia

Els sistemes aerotèrmics són capaços de produir fred i/o calor per a la climatització de l’habitatge per a tot l’any i al mateix temps l’aigua calenta sanitària a un cost molt reduït que repercuteix molt favorablment a la factura mensual. Es tracta d’una energia renovable, recollida com a tal al CTE (Codi Tècnic de l’Edificació). Per tant, és una tecnologia sostenible, i així està classificada per la Unió Europea. De fet, no requereix gairebé manteniment, és com un electrodomèstic més que no produeix combustió (no hi ha caldera) i no genera fums ni residus.
Dins de les instal·lacions d’Aerotèrmia existent, el mercat ofereix diferents possibilitats de climatització com poden ser els ventiloconvectors, el sòl radiant, els radiadors de baixa temperatura i els radiadors convencionals. La calefacció que se subministren amb sistemes aerotèrmics són les de menor consum energètic.

Aerotèrmia és energia neta

Aquesta tecnologia neta uneix electricitat, mecànica i química per a aprofitar l’energia ambiental de l’aire exterior en climatització. En la línia del Tractat del Clima de París de 2016, adoptat per més de 170 països, podem afirmar que l’aerotèrmia es continuarà imposant com a sistema de calefacció i serà una de les claus per a la descarbonització del planeta.
La calefacció i l’aigua calenta per a la instal·lació aerotèrmia és sostenible, i així està qualificada per la Unió Europea. De fet, els sistemes aerotèrmicos es poden complementar amb producció d’energia elèctrica fotovoltaica o tèrmica.


Gremi d’Instal·ladors del Garraf

Correu-e: info@gremigarraf.com
www.gremigarraf.com