La gestió de residus, una peça clau de l’engranatge productiu

  • Reciclatges González ofereix solucions integrals per a la recollida i transferència de tot tipus de residus, així com per a la destrucció certificada de dades i suports digitals

En un temps en què la cultura del reciclatge és un fet interioritzat a l’imaginari col·lectiu i marca les dinàmiques de les llars, la gestió professional de residus es converteix en una peça clau de l’engranatge productiu de la nostra indústria. Però els seus orígens són tan antics com la necessitat de desfer-se de residus i de donar una segona vida als materials.

En aquest sector destaca l’experiència i el servei que ofereix Reciclatges González, una empresa pionera al Penedès i el Garraf en la gestió de residus que ha anat adaptant el seu catàleg de serveis a les demandes del sector industrial i empresarial del territori. Ubicada a Vilanova i la Geltrú, Reciclatges González ajuda les empreses a gestionar tots els residus que generen a partir de la seva activitat productiva, a classificar-los i a organitzar-los en contenidors per facilitar el seu reciclatge, però paren especial atenció en el fet de crear noves formes de treballar que integrin la gestió dels residus en la seva metodologia per estalviar temps i recursos a les empreses: “l’ordre a les empreses es tradueix en una gran eficiència a través d’una major organització i uns entorns més nets i eficaços”, destaca Laura González, responsable de l’empresa.

Aquesta empresa familiar amb més de 40 anys d’experiència dins del sector està reconeguda  com a gestora de residus autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), avalada pels controls periòdics de les Empreses de Control Ambiental (ECA) i és Centre de Recollida i Transferència (CRT), amb una flota de vehicles autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) per al transport de residus.

La professionalització del sector de la recollida de residus s’ha traduït en una ampliació del catàleg de serveis que ofereix Reciclatges González a les empreses del Penedès i el Garraf.  Aquesta empresa és especialista en la gestió  de ferralla i metalls, el que representa l’execució de treballs per encàrrec de desballestament d’estructures de ferro,  però també la recuperació de la ferralla, que inclou des de residus de ferro a acer inoxidable, coure, alumini i també cables. En aquest sentit, cal tenir en compte que les bateries exhaurides de vehicles són residus catalogats com a perillosos que s’han de tractar i reciclar de forma convenient a través de gestors autoritzats com ho és Reciclatges González.

A més de la ferralla, Reciclatges González és especialista en la recollida de tot tipus de residus, des del paper i el cartró, a les andròmines, la brossa industrial, la fusta i el material voluminós, aportant solucions d’encaix i contenidors en funció de les necessitats d’espai i la periodicitat de producció, i la seva càrrega amb camió grua.

Reciclatges González també gestiona els residus que representen els aparells elèctrics i electrònics (RAEE) que, segons la llei, cal classificar-los per grups en origen: d’una banda els grans electrodomèstics (com, per exemple, assecadores, rentadores, rentavaixelles); els petits electrodomèstics (com torradores, aspiradores, afaitadores). Igualment, també se’n fan càrrec dels residus informàtics com a ordinadors en desús, teclats, pantalles, impressores i telèfons mòbils.

Precisament la llei ha permès introduir a les empreses de tots els sectors el concepte de responsabilitat social, que implica que han de fer-se càrrec de tots els elements implicats en el seu procés productiu i especialment en el recorregut que fan els residus que generen: “totes les empreses, autònoms i professionals són productors de residus i, encara que l’obligació de donar-se d’alta com a productors de residus depèn de la quantitat i naturalesa del residu que produeixen, sí que en són responsables”, explica Laura González. En aquest sentit, empreses certificades com Reciclatges González garanteixen que el procés de recollida, el traçat i el trasllat dels materials es fa a través dels circuits oficials que queden registrats per l’Administració i representen un segell de corresponsabilitat entre empresa i gestor, avalat amb la documentació registrada de tot el procés.

I si la normativa ha canviat, les obligacions de les empreses respecte als seus residus també. La gestió de residus s’ha hagut d’adaptar a les noves realitats empresarials, per exemple, a la necessitat d’assumir la destrucció de dades i els suports digitals per fer compliment de la normativa per a la protecció de dades.

Totes les empreses i negocis generen documents confidencials, una informació sensible que inclou dades relatives a persones físiques o jurídiques.  Des de Reciclatges González, ofereixen el servei complementari al de gestor autoritzat de paper de la destrucció de documents, un valor afegit imprescindible quan ens hem de desfer i eliminar aquest material. I també es fan càrrec de la destrucció de tota mena de suports digitals que contenen dades confidencials, inclosos els pendrives, els cedés i els disquets. Aquests nous serveis que s’afegeixen al catàleg d’aquest gestor de residus es complementen amb d’altres d’imprescindibles com són la destrucció de fotografies d’esdeveniments, fotos de carnet i confidencials on apareixen persones físiques que poden ser identificades, l’eliminació de material editorial o d’impremta i de radiografies com a material de primer nivell de confidencialitat, que recull informació privada altament sensible.


Reciclatges González
Masia Notari 9 -11
Polígon Industrial Masia d’en Frederic
08800 Vilanova i la Geltrú
Telèfon: 93 816 54 81
Correu-e: info@reciclatgesgonzalez.com
Pàgina web: reciclatgesgonzalez.com