Sergi Vallés: “Hem de promoure un compromís per la gestió sostenible de l’entorn natural que ens envolta”

  • El president de la Mancomunitat Penedès-Garraf creu que cal una gestió mancomunada per aconseguir la transició energètica.
  • Al voltant de 39.000 hectàrees són superfície forestal, el que suposa gairebé el 50% de la superfície total del territori.

La Mancomunitat Penedès-Garraf està treballant des de l’inici d’aquesta legislatura per estructurar i consolidar les actuacions que ja realitza al voltant de la gestió forestal i l’energia, amb la implantació d’un nou Servei de Gestió Forestal i Energia. Per aquest motiu parlem amb Sergi Vallès Domingo, president de la Mancomunitat Penedès Garraf.

En quin moment la Mancomunitat posa en marxa el Servei de Gestió Forestal i Energia?
Podem dir que aquest servei es posa definitivament en funcionament aquest any 2021, amb l’aprovació de les quotes per a que els ajuntaments s’hi adhereixin. En aquest sentit s’ha confeccionat un catàleg d’accions pels municipis en matèria de prevenció d’incendis. Però la llavor de la creació d’aquest servei, és prèvia, perquè des de l’any 2018 que la Mancomunitat ja estava fent accions relacionades amb la transició energètica, la prevenció d’incendis i la gestió i aprofitament forestal.

Per què adopta aquest servei?
La vocació de la Mancomunitat és prestar serveis, i amb una especial vinculació amb els serveis relacionats amb el medi ambient i que tenen una clara incidència en la qualitat de l’entorn natural del territori. Aquest organisme és responsable de la gestió dels residus, depurem les aigües residuals, recollim els gossos i gats perduts o abandonats, entre altres accions. Però també som una institució molt lligada al territori i a la seva gent, amb una trajectòria llarga en prestar serveis que afecten a tota la població. És una tasca necessària per als ajuntaments i que traspassen el límit territorial municipal, per la qual cosa té molt sentit mancomunar-los, per poder aplicar economies d’escala i fer-los possibles a tots els municipis.
Vist així, tant la gestió dels boscos com promoure la transició energètica encaixen en la manera de fer de la Mancomunitat Penedès-Garraf. Tenim clar que hem de treballar per adaptar-nos i mitigar els efectes del canvi climàtic, i això implica fer canvis en la manera de viure, ser menys contaminants i actuant en consonància amb la natura que ens envolta, i penso que els municipis són l’escenari d’aquest canvi.

Com s’aconseguirà la transició energètica?
La transició energètica s’aconseguirà si som capaços, no només de promoure l’estalvi i eficiència energètica, sinó que cal apostar per l’autoconsum, la generació i distribució energètica local a partir de les energies renovables. No només la fotovoltaica, ara al centre del debat, sinó que també hem de tenir en compte el biogàs o la biomassa o altres fonts d’energia renovable. La Mancomunitat, per exemple, disposa d’instal·lacions en què el biogàs s’aprofita per generar energia, com la depuradora de Sant Pere de Ribes-Sitges. Ara estem treballant amb altres projectes que també ens permetin auto abastir-nos o generar punts de recàrrega elèctrica que permetin impulsar un model de mobilitat sostenible.

A les nostres comarques també disposem d’àmplies zones de boscos i, així com les nostres accions s’han focalitzat en la prevenció d’incendis, ara és el moment d’aprofitar la biomassa que tenim als boscos, extreure-la i gestionar-la per crear energia renovable amb un consum de proximitat.
Tenim la necessitat de buscar sectors econòmics nous o existents, que es puguin potenciar per a crear ocupació a les nostres comarques. Si sabem gestionar bé aquestes oportunitats, podem generar energia a partir dels recursos naturals que tenim, i crear una alhora bioeconomia circular que aprofiti aquests recursos del territori per generar bioenergia.
En aquest context té molt sentit fer aquest nou servei i fer accions perquè els ajuntaments, de manera mancomunada, abordin la prevenció d’incendis, la bioeconomia circular, la transició energètica i la mobilitat sostenible.

Quin és el seu paper?
Per tot això la Mancomunitat vol ser un element tractor de la Vegueria Penedès per transitar cap a un canvi de model basat en l’autosuficiència i la sostenibilitat. El nostre paper és facilitar als ajuntaments de la Mancomunitat el desenvolupament de manera coordinada i conjunta d’una estratègia territorial pel que fa a la producció de biomassa i a l’ús d’energies renovables com a la generació energètica i mobilitat sostenible. Per avançar en la transició energètica cal implantar energies renovables i cal fer-ho amb la col·laboració i cooperació de la xarxa d’agents del territori.

Com es desenvolupa el servei?
El servei se centra a desenvolupar quatre programes i les seves línies d’actuació: en l’àmbit de la prevenció d’incendis, el de bioeconomia circular, el de transició energètica i el de mobilitat sostenible. Per ara hem començat amb les actuacions en prevenció d’incendis i la resta de programes s’aniran implementant de manera progressiva.

Oferim als ajuntaments actuacions per l’obertura i manteniment de franges i zones estratègiques de gestió forestal i neteges de parcel·les interiors. L’objectiu és anticipar-nos al risc d’incendis i fer-ho amb la col·laboració de totes les parts implicades.

Els ajuntaments interessats s’han d’adherir al servei i un Tècnic Forestal els donarà suport en l’aplicació de projectes tècnics forestals, en l’execució de feines forestals i en la coordinació amb la resta d’agents implicats, com ara la Federació d’Associacions de Defensa Forestal. També estem treballant amb les associacions de propietaris forestals i la Diputació de Barcelona per mitjançant les feines forestals dinamitzar una gestió forestal sostenible.

Quina és la situació actual de la gestió forestal a l’àrea d’Influència?
Al Penedès-Garraf, com a moltes altres zones de Catalunya, els terrenys forestals han crescut i com que no s’ha realitzat gestió forestal, s’ha anat acumulant molta biomassa als boscos. Això comporta un important augment del risc d’incendi.

Del territori de la Mancomunitat, al voltant de 39.000 hectàrees són superfície forestal, el que suposa gairebé el 50% de la superfície total del territori. Però a més al voltant del 80-90% de la superfície forestal és privada, i la baixa rendibilitat econòmica ha fet que es faci molt poca gestió de gran part dels boscos. Actualment la majoria dels productes forestals d’aprofitament de la de fusta dels nostres boscos tenen poc valor comercial, per això és important poder donar valor a l’ús de la biomassa forestal per generar energia tèrmica i que sigui estímul econòmic per la gestió forestal local.

Quines col·laboracions té la Mancomunitat?
De la mà de la Diputació de Barcelona i les dues associacions de propietaris forestals del territori, la del Massís del Garraf i la de la Serralada Prelitoral del Penedès, estem treballant en els terrenys forestals afectats per incendis i fer també una planificació i gestió en aquelles zones prioritàries que tinguin una incidència més directa en la prevenció d’incendis. Hem de ser conscients que aquestes actuacions només són sobre el 15% de la totalitat de la superfície forestal de les nostres comarques, cal seguir treballant per dinamitzar també la resta de superfície forestal de l’àmbit de la Mancomunitat. És imprescindible la col·laboració publicoprivada.

Ens mirem els boscos en un sentit ampli, com a font de recursos naturals perquè se n’extreu fusta, fruits, bolets, però també són importants per moltes funcions ambientals, fixen CO₂, són reguladors hídrics, són protectors de sòls.. i perquè a més de paisatge, són zones d’oci, esport o lleure.

Quines complicitats s’han trobat o es busquen?
Per aconseguir els objectius del servei potenciarem el treball conjunt amb el Servei d’Educació Ambiental per fer pedagogia i conscienciar sobre aquests conceptes i sobre l’ecosistema del bosc i tot el que ens aporta. L’educació té un paper fonamental.

Sabem que tota aquesta feina l’hem de fer entre tots, i la Mancomunitat té la ferma voluntat de sumar i construir les bases del canvi energètic, així com de buscar solucions pel territori. També volem dotar d’eines als ajuntaments i als ciutadans, tots hem après amb la pandèmia que tenim un paisatge i un territori que és un gran patrimoni que cal cuidar, perquè tots som bosc.

Quin és l’objectiu del servei?
Aconseguir una estratègia compartida en l’àmbit de la Mancomunitat Penedès-Garraf, per la prevenció d’incendis, la bioeconomia circular, la transició energètica i la mobilitat sostenible. Promoure un compromís amb la gestió més sostenible de l’entorn natural que ens envolta, per tenir una societat amb menys dependència dels combustibles fòssils.

Necessitem fer un pas més cap a la necessària transició energètica, treballar en la gestió sostenible i responsable dels recursos naturals del territori, tenint boscos correctament gestionats i forts davant els incendis, impulsant una economia circular basada en l’aprofitament dels recursos naturals, que generi valors econòmics i socials a la Vegueria Penedès.

Quin és el pla d’actuació?
El desenvolupament del servei serà progressiu així doncs, s’aniran desenvolupant els diferents eixos de manera gradual i no es desenvoluparan tots amb el mateix grau d’intensitat, sinó que es farà en base les necessitades i requeriments dels ajuntaments.

Per començar, ens centrarem en els projectes que ja estiguin endegats i farem ús dels recursos que hi ha al nostre abast. Inicialment s’ha començat per implementar el programa de Prevenció d’incendis, en què posem a disposició dels ajuntaments un tècnic forestal que els donarà suport, per l’aplicació de projectes tècnics forestals i l’execució de les feines forestals.

Com s’articula el pla?
Aquestes feines permetran l’obertura i manteniment de les franges forestals de protecció perimetral de seguretat i la neteja forestal de les parcel·les interiors. També la neteja de la vegetació de torrents i rieres o la neteja de vegetació per l’obertura i manteniment de camins i sender Podem desbrossar canyissars o matollars en terrenys i parcel·les interiors o fer aclarides o tallades selectives d’arbres i treballs de desbrossament del sotabosc. Sempre en coordinació amb els diferents agents del territori, tant públics com privats, per al desenvolupament de les accions.

Quant a la part més energètica la fase inicial desenvoluparem projectes més vinculats a les instal·lacions de la Mancomunitat, buscant l’autosuficiència energètica i canvis en la flota de vehicles que els facin menys contaminants. Com que hi creiem hem de ser els primers a fer el pas.Motor de cogeneració

Biomassa

Microturbines