La innovació, assignatura pendent de les empreses

Europa segueix sense percebre a Espanya com un país innovador, segons el Primer Baròmetre sobre Innovació (2021), elaborat per Kantar per a la consultora global Leyton. Per anglesos i francesos, els Estats Units és el país més innovador, seguit d’Alemanya, la Xina (per als francesos) i el Regne Unit.

Les dades corroboren aquesta percepció sobre la innovació a Espanya. Segons revela aquest baròmetre, la majoria de les empreses espanyoles no compta amb un departament específic d’Innovació. Menys d’un 20% de les petites empreses i un 39% de les grans té un equip dedicat a la innovació i l’R+D a Espanya. A més, aquest equip no supera les 10 persones en el 59% de les grans empreses.

El nivell d’innovació de pimes i grans empreses a Espanya és molt similar. El baròmetre de Leyton el situa en un 6,2 i un 6,8 sobre 10, respectivament. En tots dos casos, està focalitzada en el programari en més d’un 50%, igual que al Regne Unit, per exemple.

Producció i Màrqueting són els dos departaments claus en la innovació tant en petites com en grans empreses

L’any 2020, només un 11% de les pimes va augmentar el seu pressupost d’innovació, i un 26% el va reduir. En el cas de les grans empreses, va incrementar aquesta partida el 26%. En un 13% de les empreses grans, el pressupost va ser inferior al de l’exercici anterior.

El 29% de les pimes i el 35% de les grans empreses destinava l’any 2019 entre un 1 i un 3% del seu pressupost a la innovació.

La pandèmia impacta negativament en la innovació

“Si abans de la pandèmia, la innovació era una assignatura pendent a Espanya, la COVID-19 ha tingut un fort impacte negatiu, especialment per a les grans empreses”, afirma David Parra, el CEO de Leyton Ibèria, consultora especialitzada en el rendiment financer d’emprenedors i empreses dedicades a l’R+D+I, medi ambient i economia sostenible.

En efecte, segons el Baròmetre d’Innovació de Leyton, el 29% de les empreses han ajornat els seus projectes d’innovació a conseqüència de la pandèmia, i el 24% de les grans empreses els han cancel·lat. “El pla d’innovació ha canviat en un gran nombre de les empreses a causa de la Crisi Sanitària; moltes empreses han posat en suspens els seus projectes, sent cautelosos davant la situació actual provocada pel coronavirus”, assenyala el CEO, David Parra.

No només la pandèmia ha frenat la innovació. La falta d’un ecosistema innovador reprimeix a les empreses en aquesta matèria, segons el baròmetre de Leyton. Només el 8% de les empreses creu que a Espanya hi ha un ecosistema innovador favorable, i només el 16% de les petites empreses considera que Espanya fa costat a la innovació.

Aquest percentatge s’eleva una mica quan preguntes a les grans empreses. Un 28% pensa que Espanya dóna suport a la innovació i que juga un paper important en l’accés de la innovació a finançament privat.

El 84% de les empreses petites que creuen que no es dona suport a la innovació, justifiquen aquesta afirmació “pel complicat que és accedir a les ajudes públiques”. Altres raons, tant per a pimes com per a grans empreses, són: la falta d’un entorn innovador; l’escassetat o l’alt cost del talent; la dificultat d’accés al mercat i les dificultats per a accedir a les ajudes privades.

El baròmetre revela també que per al 40% de les pimes i per al 47% de les grans empreses innovar és més complicat que mai. “Això és degut, principalment, a la regulació, però també al finançament i l’accés a les subvencions“, explica el CEO de Leyton Ibèria. “El finançament de la innovació és, en primer lloc, intern, perquè les empreses no coneixen les ajudes públiques i, sobretot, es resisteixen a utilitzar-les perquè no saben si són elegibles o perquè són massa complicades d’aconseguir“.

En aquest sentit, David Parra, afirma amb rotunditat; “Espanya compta amb un gran potencial innovador, però és moltes vegades el desconeixement o la complexitat el que fa que no pugui avançar. Aquí és on Leyton és clau, acompanya a les empreses de tota mena i ajuda a crear les condicions per a aquest ecosistema innovador tan necessari“.

Innovar els resulta complicat, però les empreses reconeixen que és necessari per a la seva competitivitat. Per al 25% de més organitzacions, l’eficiència de les operacions i la diferenciació competitiva són els principals motius per a innovar.

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és també una de les aspiracions per a innovar per a l’11% de les grans empreses. Aquesta variable no apareix en les pimes, però curiosament, el 90% de les petites empreses creuen que apostar per polítiques d’innovació mediambiental i social serà fonamental per a continuar sent competitiu. El 94% de les grans empreses pensen que aquesta aposta és important.


Per Tecnonews / AMIC