David Gallardo, director pedagògic de Campus Acadèmia: “assolir qualsevol nivell d’estudis és possible si un hi posa ganes i treballa”

Fa més de 20 anys que Campus Acadèmia de Vilanova i la Geltrú està en el món de la formació. Per les seves aules han passat, i continuen passant, molts alumnes de totes les edats i de diferents punts de la comarca, per fer classes de reforç, preparar-se per les proves d’accés a la universitat, els cicles formatius o obtenir el graduat en ESO. “Assolir qualsevol objectiu acadèmic és possible amb una bona orientació, si existeix la motivació adequada, es disposa del temps suficient, i s’esà disposat a fer l’esforç necessari”, afirma el director pedagògic David Gallardo, coresponsable de Campus Acadèmia des dels seus inicis.

Campus Acadèmia, davant d’aquesta pandèmia, ha fet un esforç per adaptar-se a la normativa Covid, establint uns protocols per tal que les classes es puguin dur a terme de forma segura i sense afectar-ne el seu rendiment. Els alumnes i les seves famílies poden sentir-se segurs a l’acadèmia. S’han fet grups encara més reduïts per mantenir les distàncies entre alumnes i, d’aquesta manera, l’atenció és gairebé individualitzada, es prenen mesures higienicosanitàries com el rentat de mans, l’ús de mascareta, la desinfecció de les aules o la distància de seguretat. Malgrat ser un any complicat per a tothom, Campus Acadèmia ha sabut adaptar-se a les difícils circumstàncies i seguir sent un referent en l’ensenyament a Vilanova i la Geltrú.

Professionalitat

Campus Acadèmia destaca per ser un centre flexible, ja que s’adapta a les demandes dels seus alumnes i organitza les classes en funció de les seves necessitats. Les classes poden ser en grup o individuals i es fan des d’alumnes de la primària fins a classes específiques per a adults. Es fan sessions 100% personalitzades, per alumnes de totes les edats i de qualsevol nivell, que tenen com a objectiu treballar aquells aspectes que cadascú vol potenciar o corregir. A més, es fa un seguiment de l’alumnat durant el curs i es convoquen reunions puntuals amb alumnes i famílies per parlar de la seva evolució o donar orientació.

El centre compta amb un equip docent titulat, amb anys d’experiència, que està especialitzat en diferents matèries. S’imparteixen classes de reforç escolar i diferents idiomes: anglès, francès, alemany i català i castellà per estrangers. Així com també es fan cursos anuals per preparar la Selectivitat, les proves PAP, les proves lliures per a l’obtenció del graduat en ESO, les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys, i als cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior. En aquests programes s’ofereixen totes les matèries específiques i es potencien uns aspectes o uns altres depenent del tipus d’examen. Durant aquest procés d’aprenentatge el centre posa a l’abast dels alumnes tot el material i els fa avaluacions trimestrals per fer-ne un seguiment.

El centre compta amb el suport especialitzat de logopèdia i psicopedagogia, per “atendre a les necessites educatives específiques i especials dels alumnes que tinguin problemes o trastorns de l’aprenentatge”, afirma Gallardo. El servei també està enfocat a alumnes i pares que tinguin qualsevol problema o dubte relacionat amb el desenvolupament de la infància i l’adolescència, ja siguin personals del mateix individu, problemes amb l’entorn o amb l’orientació acadèmica.

Cicles de formació professional on-line
A més dels cursos presencials, Campus Acadèmia també dona l’opció als alumnes de cursar cicles de Formació Professional on-line. Des de fa tres anys el centre té un conveni amb l’escola CEDESCA, centre autoritzat pel Departament d’Ensenyament, per impartir Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior de dues branques professionals: Sanitat i Serveis Socials a la Comunitat. Com diu David Gallardo, “els dos grans avantatges d’aquest conveni són que els alumnes no s’han de desplaçar a Barcelona i , que les pràctiques poden realitzar-se igualment a qualsevol centre de la comarca”.

D’aquesta manera els que ho desitgin poden fer:

– Cursos de Grau Mitjà:
o Cures Auxiliars d’Infermeria.
o Tècnic en Emergències Sanitàries.
o Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència.
o Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia.

– Cicles de Grau Superior:
o Tècnic Superior en Integració Social.
o Tècnic en Documentació i Administració Sanitàries.
o Tècnic en Dietètica i el d’Integració Social.
o Tècnic Superior en Higiene Bucodental.

Tècniques d’estudi
El centre també ofereix als alumnes tècniques per estudiar de manera efectiva. Els professionals de Campus Acadèmia els ensenyen com desenvolupar estratègies d’estudi, a organitzar el temps de què disposen i el material, la quantitat de tasques a fer, quines formes d’estudiar més òptimes i quant de temps invertir en cada tasca. En el marc d’aquest servei s’inclou, per exemple, l’assessorament del Treball de Recerca, com poden ser correccions, ordenació, etc.

El centre ha renovat la seva imatge corporativa, aprofitant que s’ha fet una nova pàgina web, ja que es vol estar més en contacte amb l’estudiant. En la web hi ha un canal de notícies on fer un seguiment dels tràmits oficials que han de realitzar els alumnes i on es poden resoldre dubtes relacionats amb els diferents cursos.

Més de 20 anys en el sector avalen Campus Acadèmia, amb una ràtio molt alta d’alumnes aprovats. Qualitat, claredat i motivació són les bases de la formació d’aquest centre. L’empatia, la forma de comunicar fàcil i els coneixements de les àrees en les quals formen, els duen a aconseguir grans resultats. Tal com explica el seu responsable pedagògic, “Al Campus oferim un tracte de proximitat i treballem amb il·lusió, perquè cada dia sigui un pas més cap a l’enriquiment personal i el progrés acadèmic dels nostres alumnes”.

Per a més informació podeu consultar la pàgina web http://www.campusacademiavilanova.com


CAMPUS ACADÈMIA
Av. Garraf, 1
08800 Vilanova i la Geltrú
Telèfon: 938936570

CAMPUS ACADÈMIA

CAMPUS ACADÈMIA