Marta Calafell: “L’esperit de l’escola Chois és donar-li a cada alumne el que necessita, tant en disciplina com en la manera d’entrenar”

L’escola Chois es caracteritza per valors inclusius, d’esforç i superació personal

L’escola Chois amb 43 anys d’experiència és un dels centres de referència de Catalunya en la formació d’arts marcials, Taekwondo i Hapkido. Al llarg de la seva història tant alumnes com docents han guanyat medalles i títols i té un ampli reconeixement nacional i internacional. Una de les directores de l’escola Chois, Marta Calafell, afirma que l’escola no només es caracteritza pel que han guanyat, sinó pels seus valors inclusius, d’esforç i superació personal.

Quins són els punts forts de l’escola Chois?

El que ens identifica i el que volem aconseguir a l’escola és treballar a partir de bases personals molt importants per després poder aconseguir els objectius del Taekwondo i del Hapkido. Una és l’empatia, ajudem a l’alumnat a ser empàtic amb el seu grup d’entrenament i entorn; la segona, és la inclusió i la diversitat, dos punts essencials en la nostra escola, ja que hi donem cabuda a tothom, a totes les edats, capacitats i nivells; la tercera és que com a professorat tenim la missió de donar exemple a l’alumnat, no valen només les paraules, sinó que ho portem a la pràctica i la tercera base, és l’amabilitat i el respecte pels altres.

Quines disciplines imparteix l’escola Chois?

L’escola imparteix dues disciplines molt diferents i a la vegada molt complementaries. Taekwondo, un art marcial adreçat a partir dels 4 anys. La base és esportiva i consisteix en les formes o punses (part tècnica) i la part del combat i defensa personal. Per altra banda, fem Hapkido que el comencem a introduir a partir dels 12 anys. És un art marcial que treballa molt les claus, les projeccions, la immobilització i els controls de terra. No existeixen les formes ni els combats sinó que la base és la defensa personal. Les competicions que hi ha són tècniques i treballem molt l’exhibició.

M’agradaria destacar que el Hapkido és una disciplina associada dintre de la Federació Catalana i Espanyola de Taekwondo. L’Alfonso (professor i un dels directors de l’escola Chois) és el director tècnic nacional de Hapkido i fa molts anys que forma part de la formació de mestres que volen fer classes. A l’escola fem cursos específics de formacions per aquelles persones que vulguin ser professors i professores de Taekwondo i Hapkido.

Jo, fa dos anys que represento l’àrea de “deporte i mujer” de la Federació. La finalitat d’aquesta àrea de treball és donar a conèixer a la dona, a través del Taekwondo i Hapkido, l’aplicació de la defensa personal femenina a través de cursos i jornades.

Quin és el mètode d’ensenyança a l’escola Chois?

L’activitat física és molt important en tots els entrenaments per poder fer les tècniques de manera correcta i perquè a l’alumne li estàs marcant una disciplina i un ordre. Ensenyem que per conèixer bé el Taekwondo i el Hapkido s’ha de fer constantment, per això el primer que diem a l’alumnat és que per arribar als objectius s’ha de fer un camí constant i d’esforç. La nostra forma d’ensenyança en tots els entrenaments és la base i la repetició dels moviments. No és qüestió d’ensenyar les tècniques ràpides en un dia, sinó que s’ha d’aconseguir una base per poder continuar.

Treballem en equip, però a la vegada també individual perquè cada persona té el seu temps d’aprenentatge. Els grups estan formats per nivells, encara que dintre del mateix hi ha persones més avançades per ajudar aquelles que els hi costa més. Tot dependrà de l’evolució de la persona i nosaltres decidirem quan aquesta ha de canviar de grup i s’ha d’examinar per canviar de cinturó.

No recomano que els nens i les nenes menors de 12 anys facin més de dues hores per setmana, ja que l’entrenament ha de formar part de la seva formació, sense desmotivar-se. A partir d’aquesta edat ja poden fer entre dues i tres hores a la setmana. Si les persones tenen bona disciplina d’horari, si estan concentrats i van més enllà de les seves limitacions físiques i tècniques faran un entrenament complet.

Què espereu de l’alumnat?

El més important per a nosaltres és que els i les alumnes siguin feliços, vinguin a l’entrenament amb motivació i que les arts marcials formin part de la seva vida. Amb els alumnes treballem molt que aquí ningú perd, tots som guanyadors quan hem acabat la classe.

Durant la trajectòria d’aprenentatge els petits i les petites necessiten més pràctica de concentració i reacció (necessari per a l’art marcial), ja que quan entren es pensen que és un joc i no és així, estan practicant un esport, però sempre s’adapten i entenen que han d’esforçar-se i adaptar-se al grup.

Fem que l’alumnat tinguin valors de respecte en l’entrenament, siguin inclusius i no agressius i de cap manera poden ser superiors a ningú. Animem a tothom a practicar arts marcials independentment de la seva edat, del seu sexe i de les seves capacitats físiques i mentals.

L’escola Chois com ajuda al desenvolupament personal que afirmes?

L’esperit de l’escola és donar-li a cada alumne el que necessita, tant en disciplina com en forma de treballar. Per a nosaltres la superació personal és essencial. Per això, quan venen persones amb poca autoestima el que fem és treballar-ho amb diferents tècniques en grup i individual. Tenim persones que han entrat amb dificultats personals i gràcies a l’esport ho han pogut superar.


CHOIS VILANOVA
Carrer Recreo, 77
08800 Vilanova i la Geltrú
658995237
choisvilanova@hotmail.com

Escola Chois Vilanova