Olivella lidera un projecte pioner per crear un sistema de sanejament alternatiu a les urbanitzacions

El municipi d’Olivella, amb 4.500 habitants i 480 hectàrees d’urbanitzacions, lidera un projecte pioner a Catalunya per crear un sistema de sanejament alternatiu a les xarxes de clavegueram habituals a les ciutats, però de molt difícil implantació a les urbanitzacions. L’experiència d’aquest municipi del Garraf inicia un camí que poden arribar a seguir urbanitzacions amb similars característiques. I és que la Generalitat de Catalunya ja ha autoritzat l’ús de fosses sèptiques a aquelles cases d’Olivella on no hi ha xarxa de clavegueram. De fet, aquest és el primer cop que es permet legalment aquest sistema que resol el buit normatiu en què es troben centenars de veïns del municipi: tindrem una solució definitiva als problemes de sanejament i donarem cobertura legal a una situació que ja s’estava donant de fet. Els habitatges construïts a partir de finals dels anys 90 ja comptem amb instal·lacions homologables, però de les edificacions construïdes en anys anteriors no es pot garantir la idoneïtat del sistema. Caldrà substituir tots els pous negres per depuradores homologades, atès que el pou negre no és un sistema de depuració i afecta negativament el medi ambient, explica Marta Verdejo, alcaldessa d’Olivella.

El desencadenant de l’aval de la Generalitat ha estat el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat definitivament el passat mes de juny per la Comissió de Territori, on es recull la depuració individual com a sistema de sanejament davant la manca de clavegueram a bona part del municipi. El suport de la Generalitat i de l’Agència Catalana de l’Aigua a aquest projecte urbanístic pioner desencalla l’atorgament de llicències d’obra que estava aturat a Olivella des del 2014, ja que la llei condiciona la construcció d’habitatges a la finalització del procés urbanístic i de les obres d’urbanització que d’entre d’altres comporta la connexió a una xarxa de clavegueram inexistent: l’obstacle que teníem per regularitzar la situació és que la llei d’Urbanisme és molt antiga i no dona solucions a les urbanitzacions, i això afecta no només a Olivella, sinó a tot Catalunya, apunta Verdejo. Aquesta situació havia paralitzat l’activitat de la construcció a Olivella des de l’any 2014. Un cop sigui executiu el planejament amb l’aplicació d’aquest nou model de sanejament, calculem que a principis del proper any, l’Ajuntament tornarà a donar llicències d’obres en la major part del municipi, excepte a les urbanitzacions de La Plana Novella i Mas Milà, on s’està pendent de l’aprovació del projecte de reparcel·lació.

El procés innovador que afrontarà Olivella a partir d’ara suposarà la legalització o regularització de les fosses sèptiques actuals, és a dir, que no serà necessari canviar les existents si s’ajusten a la normativa vigent en cada moment.

I és que Olivella, amb més de 100 quilòmetres de carrers repartits per urbanitzacions disgregades en zones de muntanya, no podia assumir ni tècnicament ni econòmicament la construcció d’una xarxa de clavegueres. Les dificultats eren orogràfiques, però la inversió era inassumible per als particulars i per al propi Ajuntament, tenint en compte que el consistori té un pressupost municipal d’uns 4 milions d’euros i l’obra d’una xarxa de clavegueram podia suposar una inversió de 30 milions: hem de tenir clar que les urbanitzacions representen un model de vida poc sostenible i hem d’avançar per fer que els habitatges ho siguin. Les cases han de ser autosuficients i les noves parcel·les han d’anar en aquesta línia, la de l’aprofitament dels recursos, com l’aigua de pluja, i han de tenir una doble circulació de l’aigua per poder donar-li una segona vida a aquest bé tan escàs”, detalla l’alcaldessa d’Olivella, que explica que els habitatges del municipi tindran cinc anys per regularitzar els seus pous negres.

El pla d’ordenació que ha aprovat Olivella aquest estiu també suposarà avenços importants per a la consolidació del municipi: “el nou POUM ens ha permès delimitar el sòl de creixement a Olivella, reduint l’àmbit d’aquest creixement que suposarà que el municipi es vagi fent més compacte i consolidi la seva trama urbana”. L’altre factor important per al futur del municipi és que el nou pla d’ordenació obra la possibilitat que els habitatges puguin tenir activitat econòmica, un fet que obre un nou ventall d’oportunitats per a Olivella, com remarca la seva alcaldessa: seran activitats respectuoses amb l’entorn i amb el veïnat, però ens obre portes que ara teníem tancades.


Ajuntament d’Olivella
Plaça Major, s/n
Olivella. Tel. 93 896 80 00
www.olivella.cat

Marta Verdejo, alcaldessa d’Olivella