Xavier Serra: “Estem treballant per facilitar l’accés a l’habitatge per a tothom”

El parc d’habitatge social ha augmentat fins al centenar d’habitatges. Es crearà una Taula d’Habitatge amb diferents actors socials

El regidor d’Urbanisme, Habitatge i Projectes i Obres d’Urbanisme de l’Ajuntament de Vilanova, Xavier Serra, ha destacat l’acció de l’equip de govern vilanoví per garantir i facilitar l’accés a l’habitatge per a tothom. Seguint les línies marcades pel Pla d’Acció Municipal, en el qual es posa de manifest el dret constitucional a l’habitatge, es vol donar resposta a l’emergència habitacional que tenen moltes famílies a la ciutat.

En aquest sentit, el regidor explica en aquesta entrevista que el parc d’habitatges socials ha augmentat de 60 habitatges fins a un centenar. Aquest augment ha vingut donat per diferents accions que ha dut a terme la regidoria d’Habitatge: adquisició d’habitatges, cessió d’habitatges i incorporar nous immobles al lloguer social.

En aquest mandat, l’equip de govern està avançant en la construcció d’habitatge social. Xavier Serra, indica que s’ha iniciat la redacció del nou Pla Local d’Habitatge, que serà el document que marcarà els objectius i actuacions en matèria d’habitatge al municipi per als propers 6 anys. En la primera fase d’aquest planejament s’està fent un estudi d’anàlisi i diagnosi de la situació del municipi, i es constituirà la Taula Local d’Habitatge, amb la participació d’entitats del tercer sector, gremis, col·legis oficials de professionals del sector de l’Habitatge i la construcció, associacions veïnals i plataformes socials.

Aquest estudi ha d’avaluar també l’estat de l’ocupació de pisos buits a la ciutat. En aquest aspecte el govern municipal està mirant de gestionar que els ocupants passin a pagar un lloguer social, però sovint es troben amb les dificultats dels grans tenidors propietaris d’aquests immobles buits. Aquest estudi que està realitzant la regidoria d’Habitatge definirà l’estat dels pisos buits i quins dels quals es poden rehabilitar per ser llogats.

Xavier Serra també ha dit que Vilanova i la Geltrú està considerada com a Zona d’Habitatge Tens, per tant els preus del lloguers estan regulats. Finalment, Serra explica que el govern municipal té previst sancionar amb un recàrrec de l’IBI els propietaris d’habitatges buits, en els casos que els propietaris no s’avinguin a les ajudes per rehabilitar l’habitatge i posar-lo en el mercat de lloguer. “Volem que es posin al mercat els habitatges que ara estan buits, i ho intentarem donant suport a la rehabilitació dels habitatges i, si no ho aconseguim d’aquesta manera, aplicant un recàrrec a l’IBI”, puntualitza el regidor.

Entrevista al regidor d’Urbanisme, Habitatge i Projectes i Obres d’Urbanisme de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú