Sant Pere de Ribes aposta per la sostenibilitat

Belén Álvarez | Sant Pere de Ribes | 02-04-2021

Contenidors intel·ligents. Eix

Contenidors intel·ligents. Eix

Sant Pere de Ribes avança cap a un municipi eficient i sostenible. D’aquí la seva aposta per canviar el model de recollida de residus, substituir les lluminàries públiques per làmpades LED, promoure la mobilitat sostenible i les energies renovables, incentivar la recollida i un millor tractament dels envasos, el servei gratuït de recollida de mobles i objectes voluminosos o el projecte Claki de recollida i reciclatge d’oli vegetal. Tota una sèrie d’accions que l’Ajuntament ha posat en marxa per aconseguir complir amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Un dels objectius de l’Ajuntament és que la població generi cada vegada menys residus, però per aconseguir-ho s’ha de començar per fer una selecció prèvia dels residus quan aquest es dipositen als contenidors. Hi ha dades molt significatives al respecte i d’aquí la imminent actuació municipal sobre la recollida i selecció dels residus. Per exemple, l’any 2019 cada ciutadà de Sant Pere de Ribes va generar 1,62 kg de brossa al dia, del quals només el 50,48% va ser recuperat selectivament. Per aquest motiu, l’Ajuntament treballa intensament per aconseguir els percentatges de recollida selectiva municipal fixats per la Comissió Europea, que per al 2020 eren del 50% i que per al 2035 seran del 65%.

En aquest sentit, l’Ajuntament conjuntament amb la Mancomunitat Penedès-Garraf està duent a terme una prova pilot al sector del Carç-Torreta, que funcionarà fins a final de juliol, amb els anomenats contenidors intel·ligents, destinats per a les fraccions de rebuig i orgànica. Aquests contenidors estan dotats de dispositius electrònics de tancament i obertura que només funcionen amb l’ús d’una targeta o una app. L’objectiu d’aquest sistema és fomentar la recollida selectiva i que el contenidor de rebuig s’utilitzi cada cop menys, ja que només es podrà obrir els dimecres i els diumenges, tenint molt present que tot el que es llença a aquest contenidor és un recurs perdut. Als contenidors d’orgànica s’hi podrà accedir cada dia, tot i estar també tancats. Els contenidors d’envasos, paper i cartó i vidre no utilitzen sistemes de tancament per poder utilitzar-los sempre per facilitar el seu ús i incentivar el reciclatge. Es tracta d’una iniciativa experimental pionera a la comarca que pretén avaluar l’aplicació i avantatges de les noves tecnologies en la recollida selectiva dels residus, i estudiar aquest model per valorar la possibilitat de fer-lo extensiu al territori. Tant l’Ajuntament com la Mancomunitat van decidir apostar per aquest sistema enlloc d’altres com el porta a porta després d’haver realitzat una anàlisi acurada tenint en compte les característiques del municipi.

ENVASOS I ALTRES SERVEIS DE RECOLLIDA

Des de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes també s’han posat en marxa altres projectes que busquen incentivar la recollida selectiva dels residus. Pel que fa als envasos, aquest mes de maig el municipi se sumarà al projecte conegut com RECICLOS, un sistema de devolució i recompensa desenvolupat per Ecoembes mitjançant tecnologia digital ubicada en els contenidors grocs d’envasos. Un sistema que vol promoure entre la ciutadania l’hàbit de separar els residus en origen per facilitar-ne el posterior reciclatge. Alhora es premiarà a les persones que fan aquest gest amb incentius tant de caire individual (premis sostenibles) com de caire col·lectiu relacionats amb el medi ambient i les accions socials.

Respecte als comerços, aquests disposen també d’un servei de recollida de paper i cartó comercial. Només cal que els establiments es posin en contacte amb el consistori per tal d’adherir-se al servei i que els hi passin a buscar el cartró a la porta del comerç els dies establerts. L’objectiu és que els contenidors blaus (paper i cartró) no s’omplin de tal manera que la resta de la població no els pugui utilitzar. Per la seva banda, la ciutadania té al seu abast el serveu de recollida gratuït porta a porta de mobles i objectes voluminosos, i el projecte de recollida i reciclatge d’oli vegetal usat, que fa 12 anys que es porta endavant a les escoles del municipi, i que l’any passat es va ampliar als establiments comercials adherits. A l’hivern, el consistori posa en marxa la campanya específica de recollida de restes vegetals. D’aquesta manera, s’apropa a la ciutadania un recurs més per a l’aprofitament dels residus vegetals, en aquest cas, per transformar-los en compost.

La deixalleria mòbil i la deixalleria municipal són els altres serveis municipals que han estat molt ben acollits tant per la ciutadania com pels establiments comercials i les petites empreses.

LÀMPADES LED I BIOMASSA

El Pla Director de l’Enllumenat Públic de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha anat substituint les lluminàries públiques per làmpades LED, que proporcionen estalvi energètic i eficiència, i s’han instal·lat sistemes de regulació de flux lluminós.

En una primera fase, el consistori ja ha finalitzat el canvi a LED de 3.407 llumeneres de la xarxa de via pública d’enllumenat, és a dir, el recanvi del 55% d’elles d’un total de 6.170 llumeneres. En una segona part, el projecte completarà el canvi total del 45% restant. Una vegada completada la totalitat d’aquesta actuació, el municipi estalviarà més de 200 tones d’emissions de CO2 a l’atmosfera. A més, també s’han instal·lat durant la segona meitat de 2020 67 equips de telegestió i el canvi d’interruptors generals d’alimentació dels quadres de protecció i comandament de l’enllumenat i llumeneres. Una actuació que s’emmarca dins el projecte d’eficiència energètica, promoció i generació d’energies renovables, amb un pressupost de més d’1,5 milions d’euros i el cofinançament dels fons FEDER. Això també ha permès la posada en funcionament d’una caldera de biomassa a l’equipament esportiu municipal Espai Blau i la creació d’un centre de producció i emmagatzematge de biomassa amb troncs procedents de la gestió forestal dels boscos del territori.

De fet, la planta de biomassa subministrà no només a la caldera de biomassa de l’Espai Blau sinó a d’altres instal·lacions. En aquest sentit, l’Ajuntament té previst durant aquesta legislatura el projecte d’una xarxa de calor a les Roquetes, que funcionarà amb biomassa i subministrarà energia tèrmica a equipaments d’un mateix sector, com els centres educatius Les Roquetes Aulari Blanc i Santa Eulàlia, i el camp de futbol de les Roquetes. A més, també es volen impulsar projectes d’energia fotovoltaica als equipaments municipals, tot i que ja hi ha alguns que disposen de plaques solars per cobrir les necessitats d’aigua calenta sanitària.

BENEFICIS FISCALS

L’Ajuntament també compta amb beneficis fiscals relacionats amb la taxa d’escombraries. Així, l’exempció o bonificació del 50% de pagament per la recollida domiciliària d’escombraries anirà en funció de la capacitat econòmica del ciutadà, tenint en compte les condicions establertes a l’Ordenació Fiscal. A més, poden gaudir d’una bonificació del 20% de la quota establerta els ciutadans propietaris d’habitatges que acreditin un ús regulat i continuat de la Deixalleria Municipal, amb un mínim de 12 vegades l’any –entre l’1 de gener i el 31 de desembre-. Una bonificació que es farà efectiva en la quota de l’exercici següent. També tindran una reducció de 25 euros de la quota establerta a l’article 6è de l’Ordenança Fiscal, els ciutadans propietaris d’habitatges unifamiliars aïllats de superfície de sòl superior a 401 m2 que acreditin el dipòsit de restes vegetals a la Deixalleria Municipal amb un mínim de sis vegades a l’any. Aquesta bonificació també es faria efectiva en la quota de l’exercici següent.


SEGUEIX-NOS

Si voleu rebre per e-mail les notícies de la setmana i la millor agenda cultural del cap setmana, apunteu-vos als nostres butlletins.

Butlletins gratuïts Subscriu-te ara!