Tagged alimentació

L’Arbre: Espai per a la salut, el moviment i l’ànima

Atendre les persones d’una forma holística (de manera integral) implica que se les atengui des dels diferents vessants de la salut incloent-hi la física, l’emocional, la mental i l’energètica o espiritual. Aquesta és la filosofia que comparteixen els professionals de L’Arbre. “S’ha d’anar més enllà d’una visió superficial de la salut, tenint en compte tant…