Energia Verda

La lluita contra el canvi climàtic

Redacció Vilanova i la Geltrú 08-11-2019 09:11

Imatges dels vehicles elèctrics de Sorea amb la nova retolació. Sorea

Per reduir la petjada de carboni és fonamental disminuir el consum energètic, per això SOREA promou accions que milloren l’eficiència energètica de les seves instal·lacions

Subscriu-te gratuïtament i rebràs cada dissabte el nostre butlletí amb els articles d’opinió i notícies més destacades del nostre diari. Apunta’t ara!

PUBLICITAT

El canvi climàtic posa en risc la disponibilitat i qualitat del recurs hídric, així com la biodiversitat. Les sequeres, el desgel dels casquets polars i l’augment del nivell del mar són algunes de les conseqüències del canvi climàtic, que es fa patent en la pèrdua de la coberta de gel a l’Àrtic, on la temperatura s’ha elevat el doble de ràpid que a la resta del món, o en l’augment de la temperatura del planeta, que es preveu de 3ºC més a finals del segle XXI. El canvi climàtic és també responsable de desastres naturals, que el 2016 van provocar 23,5 milions de persones desplaçades o refugiats ambientals. A més, es preveu que el 2025, més del 30% de la població podria estar vivint a països sotmesos a estrès hídric i escassetat d’aigua. Preservar la disponibilitat i la qualitat d’aquest recurs natural és, per tant, una prioritat.

Per tot això, SOREA dedica una part molt important dels esforços i recursos a aportar solucions concretes de mitigació i adaptació als efectes del canvi climàtic (sequeres, inundacions, estrès hídric...). I ho fa considerant el binomi aigua-energia, ja que la planificació i gestió de recursos hídrics ha d’incorporar la component energètica. Les tecnologies i solucions del futur no només han de satisfer la demanda d’aigua sinó que ho han de fer amb el menor consum energètic possible.

El compromís contra el canvi climàtic, en l’estratègia de SOREA

La lluita contra el canvi climàtic constitueix un dels principal reptes de la companyia, inclosos en el seu pla estratègic, anomenat L’Efecte Blau, que és el seu full de ruta en l’horitzó 2017-2021 i que té entre els seus objectius assolir el 90% de reducció de les emissions de CO2 derivades del consum elèctric.

Per reduir les emissions, la companyia està duent a terme tres tipus d’accions: 1) compra d’energia verda, 2) generació pròpia d’energia a través de fonts de cogeneració, mini-hidràulica i solar fotovoltaica, i 3) un programa d’eficiència energètica.

A més, ha apostat per la mobilitat sostenible, incorporant vehicles elèctrics a la seva flota. Gràcies a la implementació de vehicles sostenibles a la flota, al 2018 va reduir el consum de combustible dièsel en 96.000 litres, el que li va permetre mitigar 360 tones de CO2 a l’atmosfera.

Compra d’energia verda

En el seu compromís per frenar el canvi climàtic i avançar cap a una transició energètica del planeta, no només busca incrementar la generació pròpia amb fonts renovables o de cogeneració d’alta eficiència, sinó que a més promou un canvi de model energètic, i ho fa mitjançant el consum d’energia verda amb garanties d’origen (GdO), que acrediten que l’electricitat ha estat produïda a partir de fonts renovables.

El consum d’energia elèctrica de SOREA al 2018 va ser de 58,55 GWh/any. Considerant que el 100% de l’energia elèctrica comprada està certificada com a electricitat verda amb garantia d’origen, les emissions que la companyia ha mitigat amb la compra d’energia elèctrica verda és de 18.795 tones de CO2/any, l'equivalent a una població de 37.590 arbres autòctons mediterranis.

Generació pròpia d’energia

La generació d’energies renovables en els seus processos és una peça clau per assolir els objectius de lluita contra el canvi climàtic que la companyia ha definit. En aquest àmbit, gràcies a la cogeneració elèctrica genera anualment 4,6 milions de kWh, una quantitat que creix any rere any i que li permet mitigar 1.800 tones de CO2/any a l'atmosfera, l'equivalent a una població de 3.600 arbres autòctons mediterranis.

Aquest any, a més, ha realitzat actuacions per poder generar més de 10 milions de kWh, que suposa incrementar la capacitat un 36% respecte l'any anterior.

Finalment, amb la implantació d'iniciatives d'eficiència energètica a les instal·lacions, ha reduït 610.000 kWh/any el consum elèctric i està mitigant 240 tones de CO2/any a l'atmosfera, l'equivalent a una població de 480 arbres autòctons mediterranis.

Eficiència energètica

Per reduir la petjada de carboni és fonamental disminuir el consum energètic, per això SOREA promou accions que milloren l’eficiència energètica de  les seves instal·lacions. La implantació de la ISO 50001 és una mostra del compromís de la companyia amb l’eficiència energètica i la millora contínua, i comporta un enorme valor afegit per la reducció en el consum d’energia i la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH).

Amb aquest mateix objectiu SOREA s’ha adherit al Programa d’acords Voluntaris per a la reducció de gasos d’efecte hivernacle del Departament de Territori i Sostenibilitat. La companyia va realitzar la seva primera adhesió a l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic al 2016. Des d’aleshores s’ha treballat per traslladar aquesta adhesió a la totalitat de municipis on gestiona el servei municipal d’aigua, objectiu que ha assolit recentment. 

PUBLICITAT

Comentaris

PUBLICITAT

PUBLICITAT

GARRAF

ALT PENEDÈS

BAIX PENEDÈS

Catalunya-Mon