Crisi del coronavirus

La pandèmia i la crisi laboral fa créixer un 45% l'assessorament de CCOO a l'Alt Penedès-Garraf creix en un 45,11%

Redacció Vilanova i la Geltrú 15-01-2021 09:35

Van atendre a 1.712 persones, de forma presencial i telemàtica, als local de CCOO de Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia

Subscriu-te gratuïtament i rebràs cada dissabte el nostre butlletí amb els articles d’opinió i notícies més destacades del nostre diari. Apunta’t ara!

PUBLICITAT

CCOO de l’Alt Penedès i del Garraf ha experimentat durant el 2020 un fort creixement en les consultes del seu servei d’assessorament laboral. La necessitat d’informació, assessorament i tutela ha augmentat per l’impacte generat per la pandèmia al món laboral i per les seves conseqüències socials. CCOO ha fet un important esforç per poder oferir assessorament laboral presencial, gratuït en la primera
fase de la crisi i ha reforçat eines telemàtiques i un telèfon gratuït, per garantir un accés més ampli.

Durant el 2020, el servei d’assessorament sindical a l’Alt Penedès-Garraf, es consolida com una de les eines fonamentals del sindicat d’intervenció social. El 89,5% dels treballadors i treballadores que van fer servir l’assessorament són persones afiliades, que fan una valoració molt positiva i la resta que no ho són, un 55% que l’han utilitzat s’han acabat afiliant.

Algunes de les dades més rellevants del servei d’assessorament laboral i sindical són:

 El 2020 es van atendre a 1712 persones, de forma presencial i telemàtica, als local de CCOO de Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia

 S’incrementa en un 45,11%, respecte a les persones ateses el 2019

 Els principals motius de consulta són:

o Prestacions Seguretat Social (IT, jubilacions, invalidesa) 22,10%
o Inaplicació conveni: 19,30%
o Acomiadaments: 11,13%
o Atur (prestacions i subsidis): 16,28%
o Salaris: 6,05%
o Contractació: 4,00%
o Càlculs (quitances, hores extres, etc...) 11,80%
o Altres (sancions, salut laboral, drets sindicals, etc..) 9,35%

 Els sectors d’activitat majoritaris en les consultes han estat:

o Comerç, hostaleria i turisme 31,49%
o Indústries metal·lúrgiques i químiques 25,54%
o Empreses de serveis i neteja 19,80%
o Transport per carretera i logística 14,73%
o Sanitat 4,80%

o Educació 3,51%

PUBLICITAT

Comentaris

PUBLICITAT

PUBLICITAT

GARRAF

ALT PENEDÈS

BAIX PENEDÈS

Catalunya-Mon