Eleccions al Parlament

Reclamem un transport públic adequat a les necessitats de la comarca

CUP Baix Penedès El Vendrell 11-02-2021 04:25

Roda de premsa de la CUP del Baix Penedès. Eix

La CUP del Baix Penedès manifesten que l’acord de la reunió de la Taula de Mobilitat del Penedès del 3 de fe-brer és un gest electoralista, i remarquen la necessitat de potenciar el transport públic com a eix central de la mobilitat

Subscriu-te gratuïtament i rebràs cada dissabte el nostre butlletí amb els articles d’opinió i notícies més destacades del nostre diari. Apunta’t ara!

PUBLICITAT

La CUP del Baix Penedès ha manifestat, aquest dilluns en una roda de premsa realitza-da davant l’estació de tren de Cunit, que l’anunci d’un canvi de model en les bonificaci-ons per l’autopista C-32 acordat en el marc de la Taula de Mobilitat del Penedès és un gest electoralista cap al territori de la conselleria de Territori i Sostenibilitat. La candidatura de l’Esquerra independentista ha volgut posar sobre la taula la situació d’abandonament i manca d’inversió en una comarca que, malgrat la seva ubicació privilegiada entre Tarra-gona i Barcelona, compta amb deficiències endèmiques pel que fa al transport públic.

En primer lloc, Ruth Sunyol de la CUP de Cunit, ha explicat que el passat 3 de febrer la Conselleria de Territori i Sostenibilitat va anunciar l’acord en el si de la Taula de mobilitat del Penedès (formada per representants del Departament, Consells comarcals de les 4 comarques, principals municipis del Penedès i les autoritats del transport metropolità de Barcelona i Tarragona) per a modificar a partir del mes de setembre el model de bonifica-cions de l’autopista C-32. Ha indicat que des de la CUP consideren que aquest anunci és un gest electoralista cap al territori de la conselleria de Territori i Sostenibilitat. En pri-mer lloc perquè es tracta d’un acord de mínims que no soluciona el problema de la mobili-tat a la comarca, i que a més es basa en continuar amb el traspàs de diner públic a mans privades, ja que la Generalitat haurà de pagar aquestes bonificacions a Aucat, concessi-onària d’Abertis. En segon lloc perquè es tracta d’unes mesures de futur incert, donat que dependran d’un nou acord de govern del nou govern sorgit de les eleccions del 14-F. I en tercer lloc perquè es tracta d’una decisió presa ‘des de dalt’, sense tenir en compte les demandes de la ciutadania i de la societat civil del territori.

Per la seva banda, Marc Robert regidor de Som Poble al Vendrell, després d'expressar el suport a la candidatura des de la seva posició com a independent, ha explicat que en ple debat sobre el Pla Territorial del Penedès s'han de descartar d'una vegada per totes pro-jectes obsolets en el context actual d'emergència climàtica i energètica com l'Autovia A-7 o el Quart Cinturó. I ha destacat en aquest sentit les propostes plantejades per Sos Pene-dès dirigides a evitar noves infraestructures de pas i impulsar la reconversió en vies ver-des més amables de comunicació intermunicipal de la N-340 i la C31 un cop s'alliberin o es suavitzin sensiblement  els peatges. I també la potenciació de la xarxa de camins i vies de poca capacitat per facilitar la interrelació dins la comarca amb mitjans no motoritzats, així com la connexió ferrocarril-nuclis. Finalment ha posat en contrast la saturació de grans infraestructures de pas a la comarca amb la precària situació del transport públic al Baix Penedès: amb una estació de Sant Vicenç de Calders que és un tap per a viatjar en direcció a Tarragona; la línia R2 sud que està totalment desbordada i la línia R4  amb fre-qüències de pas totalment insuficients –amb un tren cada hora durant la pràctica totalitat del dia i amb trajectes de més d’una hora i mitja-. Unes mancances que, segons els por-taveus de l’organització independentista, són especialment greus en el servei de Rodali-es, el que utilitza bona part dels treballadors i treballadores de la comarca i que, a més, en l’actual context de pandèmia ha esdevingut un perill per a la salut: trens atapeïts, reduc-ció de freqüències, obres que han generat allargaments del trajecte, retards i acumulació de persones a les estacions, etc.

Finalment, Kilian Fuertes, cap de llista pel Baix Penedès, ha exposat que calen solucions immediates per a garantir un transport públic de qualitat a la comarca, que ha d’esdevenir l’eix vertebrador que ens connecti amb Tarragona i Barcelona, però també que millori la comunicació interna del Baix Penedès i de la Vegueria. En aquest sentit, ha indicat que cal treballar conjuntament per a un nou model de mobilitat al territori, a través del qual es garanteixi un transport públic eficient i adequat a les necessitats d’una comarca amb una població de 107.803 habitants. Ha remarcat que és necessària la urgent ampliació de la freqüència de la R4 i de la R2 Sud i la revisió de la zona tarifària, així com ampliar l’oferta de transport en autobús exprés en direcció a Barcelona i Tarragona. Finalment ha mani-festat que la mobilitat interna a la comarca és una de les grans mancances a resoldre, així com la mobilitat envers la resta de comarques del Penedès. En aquest sentit, la for-mació de l’Esquerra independentista ha plantejat el reforçament de la xarxa intermunici-pal d’autobusos, en clau comarcal però també de Vegueria.

PUBLICITAT

Comentaris

PUBLICITAT

PUBLICITAT

GARRAF

ALT PENEDÈS

BAIX PENEDÈS

Catalunya-Mon