Estat d'alarma

Els Comuns reclamen la participació del municipalisme al pla d’actuació PROCICAT per a la gestió de la pandèmia

En comú Podem Vilafranca del Penedès 19-02-2021 11:19

S’ha evidenciat, un cop més, l’oblit absolut del món local derivant en unes ordres a complir sense haver-hi hagut abans la visió, opinió, propostes i valoració d’aquestes institucions locals

Subscriu-te gratuïtament i rebràs cada dissabte el nostre butlletí amb els articles d’opinió i notícies més destacades del nostre diari. Apunta’t ara!

PUBLICITAT

El Pla d'actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc gestiona les emergències associades a aquestes que afectin Catalunya, dona suport a l’estratègia de la Direcció General de Salut Pública per a la minimització de la propagació de la pandèmia, dissenya estratègies i sistemes de suport per al manteniment dels serveis imprescindibles per al funcionament social i dissenya estratègies per a la gestió de situacions de risc derivades d’aquest, defineix les instruccions imperatives de limitació d’ús d’activitats de concurrència pública, proposa els aïllaments de ciutadans i ciutadanes afectades per la malaltia i també quarantenes, quan escaigui i reforça la difusió dels consells preventius i les mesures d’autoprotecció.

Els diferents òrgans del PROCICAT ocupen un paper central en la definició de les mesures per a la contenció de la pandèmia, amb un impacte molt rellevant sobre la mobilitat, el treball, l’oci i les relacions socials i familiars de la ciutadania, així com afectacions directes i indirectes sobre les activitats que porten a terme tota mena d’entitats, empreses i organitzacions.

Per assolir aquests objectius és indiscutible que cal una coordinació interadministrativa que en primera instància passaria per la coordinació de governs, on el municipalisme, ha de tenir un pes i consideració  inqüestionables.

La pandèmia provocada per la COVID-19 ha desencadenat una crisi sanitària, social, econòmica i humanitària que ha requerit implementar mesures d’emergència en tots els àmbits i institucions, però  precisament, en aquest àmbit de la gestió de les actuacions i decisions a adoptar, i per tant la necessitat de coordinació de les diferents administracions actuants.

Hem constatat que el municipalisme en les diferents estructures de direcció, assessorament i coordinació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents d’alt risc, només hi està present per ser-ne informat.

S’ha evidenciat, un cop més, l’oblit absolut del món local derivant en unes ordres a complir sense haver-hi hagut abans la visió, opinió, propostes i valoració d’aquelles institucions, el món local, que com sempre i per la seva proximitat a la ciutadania i el coneixement de la realitat des de la quotidianitat s’han vist obligats a garantir el compliment de mesures que requerien d’unes actuacions i recursos no facilitats pels  governs, en aquest cas especialment pel govern de la Generalitat de Catalunya com a institució competent.

Cal avançar cap a un model de cogovernança i codecisió amb els pobles i ciutats, especialment en l’àmbit de les mesures i restriccions per lluitar contra la COVID19 i per això presentarem, via proposta de moció, als plens municipals i comarcals del Penedès per a que reclamem al govern de la Generalitat de Catalunya la incorporació del municipalisme català en els òrgans de govern del pla d’actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, i en especial en el Comitè Tècnic i el Consell Assessor.

Precisament des dels municipis és on s'han teixit respostes unitàries a la pandèmia: iniciatives solidàries, creatives, de voluntariat, xarxes comunitàries que s'han alineat amb els ens locals per superar l’emergència sanitària, atenent els contagis, cuidant i vetllant especialment per les persones més vulnerables i dotant de recursos per poder afrontar el context de crisi econòmica i hores d’ara articulant mesures i recursos per una sortida digna que no deixi ningú enrere.

Els municipis, com a administració més propera als ciutadans, són el millor coneixedor de la diversitat territorial del país i poden preveure les possibles conseqüències de les mesures proposades, prèviament a la seva aplicació, i avaluar-ne els efectes una vegada ja implementades.

PUBLICITAT

Comentaris

PUBLICITAT

PUBLICITAT

GARRAF

ALT PENEDÈS

BAIX PENEDÈS

Catalunya-Mon