Consumidors

El Síndic de Greuges atén a un miler de queixes durant el 2020 al Penedès i Garraf

Susana Nogueira Vilanova i la Geltrú 15-03-2021 05:37

Pla americà del Síndic de Greuges, Rafael Ribó. ACN

L’informe anual de la institució reflecteix que les reclamacions més freqüents estan relacionades amb les polítiques socials i l’administració pública

Subscriu-te gratuïtament i rebràs cada dissabte el nostre butlletí amb els articles d’opinió i notícies més destacades del nostre diari. Apunta’t ara!

PUBLICITAT

El Síndic de Greuges de Catalunya ha atès durant el 2020 prop d'un miler de queixes de les comarques del Penedès i Garraf. Segons ha assenyalat el Síndic,  les matèries més afectades són les relacionades, en primer lloc, amb les polítiques socials (discriminació, educació i recerca, infància i adolescència, salut, serveis socials i treball i pensions) i després de l’Administració pública i tributs (Administració pública i tributs), les polítiques territorials (habitatge, medi ambient, urbanisme i mobilitat) i de consum. En els sectors que es troben menys queixes i consultes per part de les persones és en seguretat ciutadania i justícia, cultura i llengua.

Garraf

Durant l’any 2020 en la comarca del Garraf hi ha hagut, 218 queixes, 0 actuacions d’ofici, 239 consultes, un total de 457 actuacions. Les iniciades a la comarca per matèria, tenim al capdavant les polítiques socials, 98 queixes, 89 consultes, un total de 187 (40.9%) actuacions, educació i recerca ha sigut l’àmbit que més ha estat afectat, amb 40 queixes, 12 consultes, en total 52 (11.4%). Li segueix els problemes que hi ha hagut en polítiques territorials, amb 49 queixes i 42 consultes, un total de 91 (19.9%), sent el medi ambient el més perjudicat, amb 29 queixes, 19 consultes, en total 48 (10.5%). Les actuacions iniciades en l’àmbit d’Administració pública i tributs, hi ha hagut 37 queixes, 31 consultes, un total de 68 (14.9%). Es destaca també els problemes del consum de les persones, 25 queixes, 54 consultes, en total 59 (17.3%).

Pel que fa a les queixes i consultes per tipus de persona hi ha 218 queixes, 239 consultes, un total de 457. Les dones han fet 111 queixes (50.9%), 135 consultes (56.5%), un total de 246 (55.44%); els homes, han fet 95 queixes (43.6%), 103 consultes (43.1%), un total de 198 (44.6%). Les persones jurídiques, han fet 12 queixes (5.5%), 1 consulta (4.4%), un total de 13 (100.0%).

Per últim, les actuacions iniciades a la comarca per matèria i gènere, en total hi ha 246 (55.4%) per part de les dones, 198 (44,6%) pel que fa als homes, en total 444 (100.0%). Els problemes envers les polítiques socials és on hi ha un major nombre de queixes, 120 (65.6%) de les dones, 63 (34.4%) dels homes, amb un total de 183 (100%). Li segueix les incidències en l’àmbit de polítiques territorials amb 43 (50.6%) de les dones i 42 (49,4%) dels homes, en total 85 (100.0%).

Alt Penedès

Durant l’any 2020 en la comarca de l’Alt Penedès es reflecteix que hi va haver 126 queixes, 0 actuacions d’ofici i 152 consultes, un total de 278 actuacions. Les iniciades per matèria, les polítiques socials amb 46 queixes i 50 consultes, un total de 96 (34.5%). Dintre d’aquesta variable, la infància i l’adolescència són les més afectades amb 16 queixes i 11 consultes, un total de 27 (9.7%). Li segueix consum amb 19 queixes, 40 consultes i un total de 59 (21.2%). De la mateixa manera, si apreciem l’actuació que s’ha fet en l’administració pública i tributs, hi ha hagut 28 queixes i 27 consultes, un total de 55 (19.8%) actuacions.

Pel que fa a les queixes i consultes per tipus de persona, hi ha 126 queixes, 152 consultes, un total de 278. Les dones han fet 50 (39.7%) queixes i 74 (48.7%) consultes, un total de 124 (45.8%); els homes 70 (55.6%) queixes i 77 (50.7%) consultes, un total de 147 (54.2%). Les persones jurídiques, han fet 6 (4.8%) queixes i 1 (0.7%) consulta, un total de 7 (100.0%).

Per últim, les actuacions iniciades a la comarca per matèria i gènere, es pot veure que les polítiques socials segueixen al capdavant, 47 (49.5%) pel que fa a les dones i un 48 (50.5%) els homes, un total de 95 (100.0%). A la cua està les actuacions de l’Administració pública i tributs, on les dones han fet 22 (40.7%) i els homes 32 (59.3%), un total de 54 (100.0%) actuacions. 

Baix Penedès

Durant l’any 2020 en la comarca del Baix Penedès, en l’informe anual es reflecteix que hi va haver 136 queixes, 0 actuacions d’ofici, 149 consultes, un total de 285 actuacions. Les actuacions iniciades a la comarca per matèria, on hi ha més problemes ha sigut en l’àmbit de les polítiques socials, amb 55 queixes, 52 consultes, un total de 107 (37.5%), en l’educació i recerca és on hi ha hagut més queixes, 22 i en els serveis socials més consultes, 19. L’administració pública, és el segon àmbit que ha estat més afectat en la respectiva comarca, amb 31 queixes, 22 consultes, 53 (18.6%) en total.

Pel que fa a les queixes i les consultes per tipus de persona, veiem que per part de les dones hi ha 69 (50.7%) queixes, 85 (57.0%) consultes, un total de 154 (56.4%); els homes han fet 56 (41.2%) queixes, 63 (42.3%) consultes, en total 119 (43.6%). Les persones jurídiques, durant l’any 2020 han fet 11 (8.1%) queixes i 1(0.7%) consulta, en total 12 (100.0%).

Les actuacions iniciades a la comarca per matèria i gènere, s’indiquen 154 (56.4%) actuacions de les dones, 119 (43.6%) actuacions dels homes, en total 273 (100.0%). Les polítiques socials és el sector més perjudicat, 76 (72.4%) de les dones i 29 (27.6%) dels homes, un total de 105 (100.0%). A l’àmbit del consum, hi ha hagut 21 (38.9%) queixes i 33 (61.1%) consultes, un total de 54 (100.0%). En polítiques territorials, també s’aprecien un major nombre d’incidències respecte a altres sectors, amb 30 (58.8%) queixes, 21 consultes (41.2%), en total 51 (100.0%).

Dades de rècord

A tot Catalunya, durant l'any passat, el servei ha rebut un total d’11.317 queixes procedents de 22.476 persones i s’han iniciat 303 actuacions d’ofici. Ha sigut un any que a causa de la COVID-19 s’han incrementat les queixes i les consultes per l’afectació dels drets de les persones per males praxis. Del respectiu any es destaquen les incidències en accessibilitat a la salut provocades per la pandèmia, la desigualtat en l’educació, la vulnerabilitat de la gent gran en residències, els problemes del medi ambient, l’emergència de l’habitatge com a element vital, l’empobriment del treball i l’emprenedoria i les limitacions de drets i llibertats. 

El 2020 ha estat l’any en què s’han presentat més queixes de tota la història de la institució, se n’ha tramitat, en tot Catalunya, més de 17.000 i també s’han obert 303 actuacions d’ofici. Enguany, les actuacions de les polítiques socials respecte a les altres representen el percentatge més alt, un 40%. El dret a la salut, durant la crisi sanitària, ha sigut un dels més afectats, les persones han estat perjudicades per la falta de recursos i materials necessaris per fer front a la pandèmia. El Síndic ha actuat en l’àmbit de la pobresa i l’emergència social, en la revisió de l’actual model residencial i la seva capacitat per afrontar la crisi de la COVID-19 amb les mesures de prevenció adequades, en el dret de l’educació dels infants, en l’àmbit del treball, de l’habitatge, entre altres.

El 25 de febrer es va lliurar l’informe anual de la institució corresponent a l’any 2020 al Parlament, un document on hi ha el recull del nombre de queixes, consultes formulades, actuacions d’ofici, procediments d’investigació i els estudis  que es van portar a terme durant l’any 2020. Ha de ser presentat anualment per imperatiu legal.

El Síndic de Greuges té la funció d’atendre a totes les persones que es trobin desprotegides en qualsevol situació o falta d’actuació de les institucions. Vetlla pel bon funcionament de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, per tal que hi hagi una bona actuació amb els drets de les persones.

PUBLICITAT

Comentaris

PUBLICITAT

PUBLICITAT

GARRAF

ALT PENEDÈS

BAIX PENEDÈS

Catalunya-Mon