Coll Ferran

Els ecologistes de l'APMA, contra l’ampliació de l'antiga pedrera del Griffi

Redacció Vilanova i la Geltrú 06-04-2021 06:25

Els ecologistes de l'APMA, contra l’ampliació de l'antiga pedrera del Griffi. APMA

L'Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient acusa l’Ajuntament de Vilanova de 'promoure l’ampliació de la pedrera tot i que el PGOU ho prohibeix explícitament'

Subscriu-te gratuïtament i rebràs cada dissabte el nostre butlletí amb els articles d’opinió i notícies més destacades del nostre diari. Apunta’t ara!

PUBLICITAT

L'Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient acusa l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de "promoure l’ampliació de la pedrera tot i que el pla general ho prohibeix explícitament". L'entitat ecologista argumenta que la Junta de Govern Local del passat 9 de febrer va aprovar el Pla Especial d’Ordenació de l’activitat extractiva de la pedrera Coll Ferran i que "això comporta l’ampliació de la zona d’afecció de l’antiga la pedrera Coll  Ferran, també anomenada pedrera Griffi". Segons critica l'APMA, "aquesta decisió es contradiu amb el Pla General d’Ordenació Urbana  (PGOU) que diu clarament que per al manteniment de la qualitat paisatgística i ambiental d’aquest sòl, no s’admetrà  dins del terme municipal noves explotacions de pedreres, a part de les actualment  legalitzades i/o en funcionament"

En un comunicat, l'APMA assegura que "l’informe urbanístic de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú passa de puntetes d’aquestes consideracions i no esmenta aquest article ni l’esperit de la revisió del PGOU  aprovat  a  2001,  quan  hi  havia  un  consens  clar  de  no  deixar  ampliar  les  pedreres  existents.   A més, la qualificació del sòl on està ubicada la pedrera és de clau 23, que  comprèn  els  sòls  no  urbanitzables,  forestals  o  reforestables que per les seves condicions naturals han de ser objecte d'una especial  protecció,  impedint  les  actuacions  que  puguin  perjudicar  els  seus  valors  forestals,  paisatgístics i naturals".

Des de l'APMA es posa en valor que aquesta pedrera està tocant a l’Espai Natural del Garraf, una  zona  protegida  per  la  Xarxa  Natura  2000  (Serres  del  Litoral  central,  codi  ES5110013), LIC, ZEPA i forma part del PEIN: "És fàcil entendre que l’activitat devastadora  d’una pedrera no pot ser corregida per cap mesura correctora que es pugui proposar,  com a molt només es podria minimitzar". Per als ecologistes, l’aprovació d’aquest projecte, amb l’ampliació associada, suposaria "una amenaça i una pertorbació que causaria una pèrdua de biodiversitat en aquest espai protegit".

Les crítiques de l'APMA també es dirigeixen a la Diputació de Barcelona per no defensar els interessos  de  l’Espai  Protegit  del  Parc  del Garraf: "Creiem que aquesta administració no fa la seva funció  de  protegir  perquè  d’aquest  servei  haurien  de  sortir  informacions  i/o  valoracions  d’interès,  relacionades  amb  els  factors  ambientals:  fauna,  connectivitat,  espais  de  transició entre les zones protegides i no protegides, funcions ecològiques i funcionals,  risc d’incendi relacionat, etc.  És lamentable que una norma protectora (normativa del PGOU vigent) no es tingui en  compte i sigui vulnerada pel propi Ajuntament de Vilanova i al Geltrú. I això passa l’any  21 del segle XXI, en plena crisi climàtica". 

PUBLICITAT

Comentaris

PUBLICITAT

PUBLICITAT

GARRAF

ALT PENEDÈS

BAIX PENEDÈS

Catalunya-Mon