Crisi del coronavirus

L'ajornament del pagament d'alguns rebuts: aquests són els ajuts que ofereixen els ajuntaments en plena crisi del coronavirus

L'administració local estudia bonificacions i compensacions per a empreses i famílies que encara s'estan materialitzant

Redacció Vilanova i la Geltrú 22-03-2020 20:24 Lectures 5095
Imatge de les dependències de l'Ajuntament de Vilanova. Ajuntament de Vilanova

Imatge de les dependències de l'Ajuntament de Vilanova. Ajuntament de Vilanova

La crisi generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19 afecta l'activitat social i econòmica de tota la vegueria i les administracions locals estudien aquests bonificacions i compensacions per a empreses i famílies que encara s'estan materialitzant. Volen impulsar mesures que ajudin a pal·liar la frenada en sec de l'activitat comercial, empresarial i laboral i alhora es tradueixi en un alleugeriment en la pressió tributària i de les obligacions financeres. El sotrac econòmic que representa el confinament fa témer moltes persones per com afrontar pagaments habituals com els impostos, el lloguer, la hipoteca o les quotes escolars, educatives i formatives.

De moment, alguns ajuntaments ja han anunciat l'ajornament del pagament d'alguns rebuts i serveis gratuïts d'assessorament a empreses per fer front a aquesta nova crisi. En el cas de Vilanova i la Geltrú, l'Ajuntament ha anunciat l'ajornament dels tributs i taxes fiscals municipals; les quotes de les llars d'infants municipals i les escoles municipals i la posada en marxa d'un servei d'assessoria per a petites empreses, autònoms o emprenedors canalitzat a través de la Regidoria d'Empresa i Innovació de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. El pagament del primer rebut fraccionat de l'IBI, que s'havia de pagar durant el mes d'abril, s'ajornarà fins al mes de juny. Així mateix, s'estan estudiant altres ajornaments o bonificacions en els tributs. Pel que fa a les escoles municipals, llars d'infants, Escola de Música i EMAID, no es passarà el rebut del mes d'abril, i també es regularitzarà, un cop restablert el funcionament habitual, el retorn de quotes dels serveis de menjador, tallers i extraescolars de les mateixes.

Al Vendrell, l'alcalde ha anunciat que no es cobrarà la quota del mes d'abril de les escoles bressol municipals i de l'Escola Municipal de Música Pau Casals; que es congela la quota a les persones usuàries dels centres esportius municipals del Camp d'Esports i Dr. Robert i del complex esportiu Club Tennis El Vendrell, des del 14 de març i fins que s'hi reanudi l'activitat esportiva; i que es modifica el calendari de pagament de tributs a través de BASE. A més, els establiments afectats pel tancament obligatori mentre duri l'estat d'alarma no hauran de pagar la part proporcional de les taxes d'escombraries comercials, de mercats de venda no sedentària i d'ocupació de la via pública per a terrasses.

A Vilafranca del Penedès, l'Ajuntamernt està estudiant quines mesures fiscals aplicarà per ajudar les empreses i famílies del municipi davant la crisi i les pèrdues econòmiques que està provocant el Coronavirus-COVID-19. Està analitzant quines mesures es poden aplicar per alleugerir, en la mesura del possible, les conseqüències econòmiques que està patint la ciutadania i el teixit empresarial del municipi.

L’Ajuntament de Calafell també ajornarà el pagament d’impostos amb terminis que vencin mentre estigui vigent l’estat d’alarma per la crisi del coronavirus. Els primers períodes de cobrament, relatius a rebuts no domiciliats, començaven a partir del proper 1 d’abril. Però els terminis estan suspesos mentre duri l’estat d’alarma i fins i tot s’han pres mesures per si aquest fos eventualment prorrogat. Els terminis legals es reanudaran allí on haguessin quedat interromputs amb la declaració de l’estat d’alarma i pel temps que quedés pendent llavors. Amb el calendari del contribuent de Calafell, i considerant que cap impost o taxa municipal havia estat posada a cobrament, s’informarà, quan sigui possible fer-ho, dels nous terminis. A més, durant la vigència de l’estat d’alarma, no s’iniciaran procediments de constrenyiment per deutes no abonats en període de recaptació voluntària (rebuts no domiciliats); se suspèn la tramitació dels expedients executius en curs i qualsevol cobrament relatiu a fraccionaments, ajornaments i pagaments personalitzats, així com tots els procediments d’inspecció i sancionadors de tot tipus, inclosos els de trànsit i convivència. La seva tramitació es reprendrà quan s’hagi aixecat l’estat d’alarma.

En el cas de Sant Pere de Ribes, els terminis de pagament en voluntària de les liquidacions que es troben en període de cobrament el dia 18 de març, han estat ampliats fins el 30 d’abril de 2020. Els terminis de pagament en voluntària de liquidacions que s’hagin iniciat amb posterioritat al 18 de març, s’han ampliat fins el 20 de maig de 2020. El padrons de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxes i preus públics que actualment es troben en període voluntari de pagament: estem preparant l’acord de la seva pròrroga (fins el 20 de maig o el 2 de juny de 2020 per al cas de les taxes i preus públics, segons quan finalitzés el seu període de pagament en voluntària; i fins el 2 de juny de 2020 per a l’impost de vehicles), sempre i quan no hagueu aprovat vosaltres, de forma expressa, una pròrroga diferent. D’aquesta manera, es demora el càrrec en compte per a aquells contribuents que tinguin domiciliat el seu pagament, i facilitaran el compliment de l’obligació de pagament als que no hagin domiciliat.

A Cubelles, estudia un nou calendari fiscal per a l'abonament de taxes i impostos a la ciutadania i les empreses de Cubelles, que es determinarà un cop finalitzi el període de crisi sanitària. El regidor d'Hisenda, Raül Mudarra, estava valorant la suspensió del calendari impositiu, però el Govern d'Espanya ha publicat el RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVI-19, en que es decreta la suspensió del pagament d'impostos fins el 30 d'abril, pels tràmits oberts abans de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma, i fins el 20 de maig per als posteriors. D'acord amb el calendari fiscal de Cubelles, actualment no hi ha cap impost actiu fins el 4 de maig, però tots aquests terminis es mouran per tal de flexibilitzar el calendari fiscal. Tots aquells serveis que s'abonen mitjançant taxa i no s'esteguin donant, no es cobraran a la ciutadania. Els que estan prestats per empreses, i s'han hagut d'aturar pel COVID-19, el reial decret contempla mesures per compensar als contratistes que hagin vist suspès el seu contracte automàticament pel COVID-19. Les que mantinguin el seu personal i no s'acullin a expedients de regulació de l'ocupació, definitius o temporals, poden rebre com a compensació l'abonament de les despeses salarials durant el termini en què no s'ha pogut prestar el servei.

Des de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, s'ha informat que les taxes i preus públics municipals que corresponen a serveis o activitats (com llar d’infants, ocupació de la via pública per terrasses de bar i restaurants, cursos i activitats organitzades pel servei d'esports de l'Ajuntament, etc.)  que no s’han pogut dur a terme i que no es poden desenvolupar en la situació d’estat d’alarma decretat pel Govern de l’Estat seran retornats un cop finalitzi aquesta situació. Els rebuts corresponents al mes d’abril, en cas que encara perduri aquesta situació, no es giraran.

Mobilitzacions

Sitges o Gilead? Què vol Vox?

Fran Moreno

De tot el Garraf, escullen Sitges, la ciutat més oberta, més intercultural i referent mundial del respecte a la comunitat LGTBI+, per muntar una paradeta informativa en la que se suposa, explicaran que van en contra de les persones migrades, les dones i les minories sexual

ENQUESTA WEB

La comarca del Garraf està registrant en els darrers dies un repunt dels casos de coronavirus entre la població i la Generalitat ha suspès els ingressos, les visites i les sortides de les residències de gent gran de Sitges

Creus que la població s'ha relaxat i no compleix amb les mesures de prevenció de contagis?


No