Anuncis Oficials


Ajuntament de Piera

NOMENAMENT D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL

Nomenament de funcionari de carrera com a agent de la policia local

Exposició: 14-03-2019 al 15-04-2019

Matèries: Edictes
Procedéncia: AL-Alcaldia > Edictes