Anuncis Oficials


Ajuntament del Pla del Penedès

CELEBRACIÓ SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Anunci en relació a la celebració de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament

Exposició: 14-03-2019 al 19-03-2019

Tipus de documents: Altres
Procedéncia: Interna - Àrea de gestió