Santoral Català

Dimarts, 18 de juny

Sants Marc i Marcel·lià; santa Marina; sants Ciríac i Paula.

tml>