Santoral Català

Divendres, 5 de juny

Sant Bonifaci. Sant Sanç (Sancho); santa Zenaida.

tml>