VNG

El PPC proposa cinc mesures per pal·liar els efectes de les incidències de Rodalies al Baix Llobregat i al Garraf

Reunió del Grup Parlamentari del PPC amb els regidors del PPC de les poblacions afectades per les incidències

VD 21-03-2007 21:29 Lectures 145
Imatge del la roda de premsa del Grup Parlamentari del PPC

Imatge del la roda de premsa del Grup Parlamentari del PPC

En la reunió s’ha constatat que des de fa aproximadament quinze mesos, els usuaris de la xarxa de rodalies de RENFE estan patint de forma continuada una sèrie d’incidències que van molt més enllà d’allò que seria admissible en un servei públic que és utilitzat diàriament per més de 400.000 persones. D’entre les línies de rodalies afectades, una de les més utilitzades i a la vegada també una de les que està patint un major nombre de incidències, és la línia C2, entre Barcelona i Sant Vicenç per la costa, travessant el Baix Llobregat i el Garraf, fins el Baix Penedès. Cal tenir en compte que és en aquesta línia on s’estan duent a terme les obres de l’accés de l’AVE a Barcelona, des de l’estació del Prat de Llobregat, la qual cosa ha provocat un important increment de la durada dels trajectes, a més d’incrementar-se les incidències que provoquen retards. En aquest sentit, responsables de RENFE i del Ministeri de Foment, reconeixen que aquestes anòmales circumstàncies podrien allargar-se fins a finals d’aquest any.

A finals de l’any passat, fruit de l’acumulació d’incidències, el Ministeri de Foment es va veure obligat a adoptar un conjunt de mesures extraordinàries, amb la intenció de normalitzar la situació.

Tot i això cal constatar que no s’han pogut constatar millores apreciables en el servei i que algunes de les mesures previstes no s’han dut a terme de forma satisfactòria per als usuaris del servei.

També el mes de setembre de l’any passat, es va fer públic un conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Foment, mitjançant el qual s’estableixen un conjunt d’actuacions prioritàries a la xarxa ferroviària catalana, a realitzar entre els anys 2006 i 2012, en el qual es preveu un total de 31 actuacions a la xarxa de rodalies, regional, de mercaderies i de Ferrocarrils de la Generalitat. En aquesta relació, sorprenentment, no es contempla cap actuació adreçada a millorar les condicions en les que es presta el servei de rodalies a la línia C2, tot i que, especialment des dels municipis afectats, s’han posat en evidència les necessitats existents.

Es per això que les mesures que el PPC proposa són:

1. Exigir el compliment immediat del Pla de Mesures Urgents anunciat pel Ministeri de Foment, en el sentit de:

a)ampliar les unitats que presten el servei de rodalies, per tal de suplir la supressió d’alguns viatges, amb l’increment de la capacitat dels trens.
b)millorar els sistemes de informació als usuaris, davant qualsevol incidència que es pugui presentar, que afecti al servei.
c)millorar la disponibilitat de serveis alternatius, davant qualsevol incidència que impedeixi la normal prestació del servei.

2. Exigir que davant el reconeixement de que fins a finals d’any no es podrà normalitzar el servei de rodalies en aquesta línia C2, s’adoptin mesures compensatòries, com ara:

a)reducció de la tarifa normal, atès que el servei que es presta no és normal,
b)increment de les freqüències dels serveis d’autobús interurbà, entre els municipis d’aquesta línia i Barcelona, per tal d’oferir alternatives de transport públic als usuaris que ho creguin necessari.

3. Exigir al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, que inclogui en el conveni acordat amb el Ministeri de Foment, les intervencions necessàries per a la millora de les condicions en les que es presta el servei de rodalies a la línia C2, com ara la millora de l’accessibilitat de les estacions, les integracions urbanes necessàries o les millores del traçat que corresponguin.

4. Demanar l’adopció de les mesures necessàries per tal d’incrementar la franja horària en la que es presta el servei, especialment, en horari nocturn.

5. Finalment, demanar que davant la situació de saturació que s’intueix d’aquesta línia, s’iniciïn els estudis necessaris tendents a la previsió d’ampliació de la línia C2, entre Barcelona i Castelldefels, la qual cosa permetria una millora substancial del servei.


Infraestructures

Nou any, el peatge de sempre

Sixte Moral

Que farà per pal·liar el suposat -crec que real- greuge el nou delegat el govern al territori. S'ho mirarà des del barrera o es posicionarà

ENQUESTA WEB

Una sentència dóna suport a una escola bressol que va denegar la matrícula a un nen no vacunat. El jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona ha conclòs que els pares del menor obliden els drets dels altres, i pretenen imposar una opció minoritària -la de no vacunar-, per sobre del dret a la salut de la resta d'infants i les seves famílies

Què et sembla que una escola bressol pugui denegar la matrícula a un nen no vacunat?


Malament