VNG

S'implanta un sistema pioner de control d'incidències a la via pública

Vilanova i la Geltrú és el primer municipi de tot Catalunya que l'implanta el programa de gestió dels serveis

VD 24-02-2010 13:29 Lectures 314
El sistema ja es va provar a l'anterior temporada de platges

El sistema ja es va provar a l'anterior temporada de platges

Tot i que durant l’anterior temporada de platges es van fer les primeres proves, no ha estat fins l’1 de gener de 2010 quan s’ha posat en marxa aquesta nova eina, que permet una gestió integral de les actuacions a la via pública en temes com la neteja, el servei de jardineria, la senyalització viària o el manteniment general de la ciutat.

Juan Luis Ruiz, regidor de Serveis Viaris, ha explicat que el nou programa permetrà disposar d’informació detallada de la localització de les incidències i del temps de resposta en la seva resolució. “Entre d’altres, ens permet analitzar la tipologia de la incidència i el temps de resposta, podrem conèixer el volum d’incidències que té un determinat carrer o sector de la ciutat. Això ens permetrà millorar la gestió a nivell preventiu”

Mitjançant una fotografia feta amb el mòbil, el treballador podrà comunicar la incidència al seu responsable a temps real, la qual queda registrada amb un número de seguiment, el tipus d’incidència, l’hora i el dia, i la seva localització al mapa. Una nova fotografia s’afegirà al expedient un cop la incidència s’hagi resolt.

Segons ha explicat Agustí Sánchez, en representació de l’empresa Grupo ATC, propietària del programa, aquest servei permet un important estalvi de temps i una millor planificació, ja que de tota la base de dades se’n poden extreure informes detallats del seu funcionament. “L’objectiu final és poder resoldre les incidències en el menor temps possible i amb el menor cost, seguint la tendència de l’administració sense paper”.

L’alcalde de Vilanova i la Geltrú, Joan Ignasi Elena, també ha valorat positivament la senzillesa d’aquest mecanisme de control i resolució d’incidències, el qual, a banda de l’estalvi de temps i costos, permet un major control del treball realitzat “En tot moment podem saber el seguiment de les incidències i disposar d’informes detallats de la feina que realitzen les diferents empreses de serveis contrades per l’ajuntament. El grau de seguiment i fiscalització és molt important i això ens aporta eficàcia”

En l’actualitat l’ús d’aquesta eina és només intern però la voluntat del govern municipal, tal i com ha dit el regidor, és que també la puguin fer servir tots els ciutadans i ciutadanes. “ En una segona fase la farem arribar a les associacions de veïns, i posteriorment a tots els ciutadans, per tal que sigui els propis veïns els qui puguin donar l’avís d’una determinada incidència, i alhora saber en quin moment de resolució està la seva demanda”

Juan Luis Ruiz ha explicat que el programa servirà per conèixer la realitat del municipi i a partir d’això millorar el servei que es presta, destinant els recursos allà on faci més falta.


Infraestructures

Nou any, el peatge de sempre

Sixte Moral

Que farà per pal·liar el suposat -crec que real- greuge el nou delegat el govern al territori. S'ho mirarà des del barrera o es posicionarà

ENQUESTA WEB

Davant de l'augment del risc de rebrot i dels positius, el Govern admet que treballen en noves restriccions que podrien passar per un confinament de cap de setmana o un confinament domiciliari durant 15 dies

Creus que és necessari un nou confinament domiciliari per controlar la pandèmia?


No