VNG

L'esforç per fer inversió pública ha permès transformar el centre

L'alcalde i els tinents d'alcalde valoren el ple del mes de maig

VD 16-05-2010 15:30 Lectures 155
VD Centre de Vilanova

VD Centre de Vilanova

La liquidació del pressupost municipal, les mesures per fer front a la crisi econòmica i el cobrament de multes va centrar la valoració del Govern sobre el desenvolupament del ple del mes de maig.

En relació a l'aprovació definitiva del pressupost de l'any 2009, l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Joan Ignasi Elena, va recordar que 's'han incrementat de forma exponencial les inversions en un moment de paràlisi de l'activitat econòmica'. Segons l'alcalde era necessari que l'Ajuntament invertís, que generes activitat econòmica i 'així s'ha fet. Això ha permès la transformació del centre de la ciutat durant el 2009 i la dotació de tants i tants equipaments als barris i que seguim fent al 2010'.

Elena va reiterar les paraules del regidor d'Hisenda en el ple, recordant també que el Govern l'any 2008 'va apostar per una reducció de la despesa corrent com a primer criteri. La veritat és que això s'ha acomplert. Això vol dir que hi ha hagut un esforç de contenció de la despesa corrent molt i molt important: de reducció de costos, de reducció d'hores extres, de limitació de la plantilla...'. L'alcalde també va explicar que 's'han equilibrat els comptes i això ha permès donar de baixa més d'un milió i mig de rebuts incobrables.

Respecte les acusacions de l'oposició d'haver incrementat les multes, Joan Ignasi Elena va explicar que l'any 2009 es van posar 4 mil multes menys que el 2008, però es van ingressar més diners perquè la Diputació de Barcelona ha gestionat el cobrament de les sancions. Com que la Diputació té competències per cobrar a les persones que no son de la ciutat i que cometen infraccions, 'els vilanovins pagarem igual o una mica menys perquè els de fora ara també paguen. Jo crec que això és bo, és positiu que qui comet infraccions i és de fora les pagui, igual que fem els vilanovins'.

Sobre un altre punt de debat en el ple de dilluns, les suposicions del Partit Popular de desaparició de 8 milions d'euros en la liquidació, l'alcalde ha explicat que l'Ajuntament incorpora habitualment els ingressos per la futura venda de sòl en el pressupost d'inversions. Si la venda no es fa, cada any es dona de baixa l'import en la liquidació i es tornar a posar en el pressupost següent.

'Fa uns anys vam posar 8 milions de sòl del Llimonet i de la Masia en Barreres i, com que hi ha hagut retard en les obres, aquest recursos no han arribat. Què és el que ha passat? Que l'Ajuntament ha encarregat la venda dels terrenys a l'empresa municipal PIVSAM, però no li ha cedit el sòl, que és municipal i consta en el pressupost del 2010.'


Infraestructures

Nou any, el peatge de sempre

Sixte Moral

Que farà per pal·liar el suposat -crec que real- greuge el nou delegat el govern al territori. S'ho mirarà des del barrera o es posicionarà

ENQUESTA WEB

El Departament de Salut està preparant una nova llei d'addiccions amb limitacions més àmplies contra el tabac davant un repunt del consum després d'uns anys de descens

Salut vol prohibir fumar a totes les terrasses. Què et sembla la mesura?

Molt bé
Malament