RECICLATGES

Baixen un 4,69% els residus recollits a l'Alt Penedès i Garraf

L’índex de reciclatge de les dues comarques es manté a tocar de la mitjana catalana segons el darrer rànquing de l’Agència de Residus

Redacció Vilafranca del Penedès 24-02-2014 12:07 Lectures 1349
EIX. Residus domèstics

EIX. Residus domèstics

La Mancomunitat Penedès Garraf presenta les dades dels residus recollits al llarg de l’any 2013, que continuen la tendència a la baixa dels darrers 5 anys, però mantenint els índex de reciclatge. Segons les darreres xifres publicades per l’Agència de Residus de la Generalitat, l’Alt Penedès va tenir en el 2012, un índex de reciclatge del 40,01% i el Garraf del 35,72%, dades properes a la mitjana catalana, que va ser del 39,05%.

D’acord amb les dades de que disposa la Mancomunitat, al comparar els residus recollits en el 2013 respecte l’any anterior, es constata que s’han generat menys residus en totes les fraccions: rebuig, fracció orgànica, envasos, paper i cartró i sobretot en la recollida de trastos al carrer, que disminueix en un 19,36%.

Del total de 120.836 tones recollides, el 64,83% correspon al rebuig que, tot i disminuir en un 2,66% respecte al 2012, encara suposa traslladar 78.344 tones al centre de tractament. D’aquí la importància de la tasca que realitza el Servei d’Educació Ambiental per aconseguir una major separació en origen dels residus.

Respecte a les recollides selectives, destacar que les 5.056 tones de paper i cartró recollides suposen una disminució del 10,10%, fruit  de la menor activitat econòmica i dels furts que es produeixen al contenidor. Alhora les 6.652 tones de vidre recollit, suposen un augment del 7,37%, mentre els envasos recollits disminueixen lleugerament en un 1’86 % arribant a les 3.780 tones anuals.

La fracció orgànica, amb 9.842 tones és el segon residu en importància i suposa el 8,14% del total que es recull. Es nota l’impacte del menor malbaratament alimentari i en el 2013 se n’ha recollit un 5,53% menys de tones.

Com a nota positiva, les deixalleries tot i disminuir en un 13,48% les tones de residus que s’hi recullen, han incrementat el número d’usuaris.
En els darrers anys, els Ajuntaments de les dues comarques i la Mancomunitat, han realitzat un esforç considerable per disminuir els costos efectius del servei, mantenint l’equilibri entre l’austeritat en la prestació de serveis i la bona atenció  al ciutadans, reajustant freqüències i rutes de recollides alhora que s’optimitza la ubicació de contenidors.


Infraestructures

Nou any, el peatge de sempre

Sixte Moral

Que farà per pal·liar el suposat -crec que real- greuge el nou delegat el govern al territori. S'ho mirarà des del barrera o es posicionarà

ENQUESTA WEB

Davant de l'augment del risc de rebrot i dels positius, el Govern admet que treballen en noves restriccions que podrien passar per un confinament de cap de setmana o un confinament domiciliari durant 15 dies

Creus que és necessari un nou confinament domiciliari per controlar la pandèmia?


No