Gent gran

Nova convocatòria de subvencions per a les reformes d'habitatges de la gent gran a Sant Pere de Ribes

Els destinataris són persones més grans de 65 anys i/o amb mobilitat reduïda o risc d’exclusió social

Redacció Sant Pere de Ribes 19-06-2019 11:03 Lectures 1489
Nova convocatòria de subvencions per a les reformes d'habitatges de la gent gran a Sant Pere de Ribes. Ajt Sant Pere de Ribes

Nova convocatòria de subvencions per a les reformes d'habitatges de la gent gran a Sant Pere de Ribes. Ajt Sant Pere de Ribes

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes posa en marxa una nova convocatòria de subvencions destinades a petites reformes bàsiques en els habitatges, tant de lloguer com de propietat, per garantir les condicions de seguretat, higiene i habitabilitat mínimes. Les obres han de servir per incrementar l'autonomia i la qualitat de vida de les persones beneficiàries en els seus domicilis i per això estan adreçades a persones més grans de 65 anys i/o amb dificultats de mobilitat o amb risc d’exclusió social empadronades al municipi. Es prioritzaran els casos de sol·licitants majors de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran, persones que tinguin acreditada la condició de discapacitat o dependència, que pateixin dificultats funcionals i/o cognitives (amb informe mèdic) i persones amb pocs recursos econòmics.

El cost previst de l’arranjament que es podrà subvencionar íntegrament no podrà ser superior als 2.700 euros i estan contemplades les actuacions en banys (substitució de la banyera o dutxa, pavimentació antilliscant i d’altres adaptacions), en cuina (principalment pel canvi de placa de gas per placa elèctrica o de gas amb desconnexió automàtica), i generals (ampliació de passos, supressió de barreres arquitectòniques, renovació d’instal·lacions en mal estat, etc.). En total, el Consistori hi destinarà 30.000 euros i es preveu atorgar 11 ajuts inicialment.

La presentació de sol·licituds es podrà fer del 18 de juny al 3 de juliol de 2019 omplint la instància que es facilitarà a les Oficines d’Atenció Ciutadana, també disponible a la web municipal (www.santperederibes.cat/municipi/serveissocials), on apareix tota la documentació a presentar i les bases de la subvenció.

No podran accedir a la subvenció les persones que rebin ajuts destinats a la mateixa finalitat ni les que superin un topall d’ingressos mensual segons la unitat de convivència que va des dels 1.138,24 euros (per a persones que viuen soles) fins als 2.276,48 euros (per unitats familiars o de convivència de 4 membres o més).

Quant al pagament de la subvenció, les persones beneficiàries tenen fins el 30 de novembre per justificar l’arranjament en base a la prescripció de l’arquitecte tècnic (això inclou: la valoració tècnica de l’arranjament a realitzar per part dels tècnics de Serveis Socials Municipals i un/a arquitecte tècnic; el projecte d’obra d’arranjament i seguiment de la mateixa per part d’un/a arquitecte tècnic; la mà d’obra per la realització de l’arranjament; i el cost de la totalitat del material). Consulteu les bases.

Un cop validada per l’Ajuntament, aquest procedirà a ingressar mitjançant transferència bancària l’import de la subvenció a l’empresa abans del 31 de desembre.

Infraestructures

Nou any, el peatge de sempre

Sixte Moral

Que farà per pal·liar el suposat -crec que real- greuge el nou delegat el govern al territori. S'ho mirarà des del barrera o es posicionarà

ENQUESTA WEB

Si no han d'estudiar, ni treballar, ni fer la neteja obligada, ni el temps acompanya per sortir al carrer, ni el "no fer res" és una opció, què t'agrada fer a casa quan tens una estona per a tu?

Quan tens temps lliure a casa, quina és l'activitat de lleure que prefereixes fer?

Llegir
Veure la TV
Cuinar
Fer manualitats
Escriure
Meditar
Jugar
Altres