Carrer Comerç

ERC, CUP i VeC qüestionen la modificació del POUM de Vilafranca

Els grups de l’oposició afirmen que el text refós segueix sent un projecte anti-social i especulatiu, que no garanteix la conservació del conjunt patrimonial arquitectònic vitivinícola del carrer del Comerç

Redacció Vilafranca del Penedès 26-12-2019 9:43 Lectures 4470
ERC, CUP i VeC qüestionen la modificació del POUM de Vilafranca. EIX

ERC, CUP i VeC qüestionen la modificació del POUM de Vilafranca. EIX

Els grups municipals d’ERC, CUP, i VeC van explicar en la roda de premsa el plantejament alternatiu que defensen respecte de la Modificació puntual del POUM de l’àmbit del carrer del Comerç presentat per l’equip de govern, i que comparteixen amb veïns i veïnes del barri del Molí d’en Rovira. Han criticat el procediment d’elaboració del text refós que, a l’igual que la primera redacció del projecte, s’ha fet sense participació veïnal i sense participació dels grups de l’oposició, malgrat el compromís explícit agafat pel regidor d’Urbanisme en el ple extraordinari que es celebrà. Pensen que s’ha perdut una gran oportunitat de millorar i consensuar el projecte pel bé de la vila.

Els grups de l’oposició afirmen que el text refós segueix sent un projecte anti-social i especulatiu, que no garanteix la conservació del conjunt patrimonial arquitectònic vitivinícola del carrer del Comerç, ja que no es disposa d’un catàleg del patrimoni actualitzat: "El text refós segueix sense resoldre les grans mancances del barri del Molí d’en Rovira i, en alguns casos hipoteca el seu futur en 24 anys".
Segons els grups de l’oposició el text refós presentat diversos aspectes criticables i esperen que la Comissió Territorial d’Urbanismes de Barcelona obligui l’equip de govern a esmenar-los pel bé públic: "Com a resultat de no poder computar el carrer del Comerç com a espai lliure, ni com a espai verd generat, s’han reduït les zones (l’aprofitament) en 7.029m2 i s’han ampliat els sistemes (espais lliures, vials i equipaments) en la mateixa quantitat. El sostre augmenta 785m2. Ara la zona verda és una suma de petits trossos a l’interior de les illes de cases i algun carrer, per tant, no pot complir la seva funció pública. Per altra banda, s’està incomplint la consideració el carrer com a viari que és el que garanteix la condició de solar. A més, s’han tret del plànol normatiu les qualificacions i les localitzacions de les zones verdes i dels equipaments que ara han passat al plànol orientatiu. La major part dels canvis estan en la part expositiva i no en la part normativa que no ha solucionat les deficiències que hi havia en el projecte inicial: mobilitat, espais verds, habitatge, centralitat, vi i habitatge. També han desaparegut les alçades escrites en el plànol, ara és un codi de colors impossible de comprovar. A l’abril l’altura màxima era de PB+7 ara la llegenda conté un màxim de PB+10".

I és que consideren que s’han produït modificacions substancials en el text refós respecte del projecte inicial i que, per tant, calia fer-ne una aprovació inicial i sotmetre’l a un nou període d’exposició pública (art. 112 de la Llei d’Urbanisme). Els grups municipals de VeC, CUP i ERC pensen que no es pot donar aquest text refós com a definitiu i que lluitaran per tal de millorar-lo en defensa dels interessos públics enfront dels privats i d’un model de vila sostenible i habitable: "resta pendent el tema del habitatge, perquè no s’ha demostrat la necessitat de 900 habitatges mes a la vila, quan n’hi ha un miler de vuits i estan en fase de construcció un altre miler. El que falta és habitatge social i el text refós es limita a dotar-lo amb el 30% que és el mínim que marca la llei. Els vilafranquins i vilafranquines no tenen perquè assumir la urbanització del carrer Comerç. L’ajuntament pot avançar els recursos per fer-ho aviat, però després, a mesura que es desenvolupin els PMU, fer pagar les càrregues als propietaris tal com està previst legalment (art.118 bis de la Llei d’Urbanisme). Considerem que el patrimoni històric urbanístic de l’àmbit d’actuació ha de ser preservat i garantit, per això esperem que no se n’enderroqui cap nau que respongui a aquests criteris. Ja que estem parlant d’un conjunt patrimonial exclusiu i reflex de la nostra història més directa. Volem el manteniment i conservació de tot el conjunt i no que s’obri la possibilitat de que algunes naus patrimonials desapareguin".

Infraestructures

Nou any, el peatge de sempre

Sixte Moral

Que farà per pal·liar el suposat -crec que real- greuge el nou delegat el govern al territori. S'ho mirarà des del barrera o es posicionarà

ENQUESTA WEB

La pandèmia ens obliga a estar tancats a casa, que és la millor manera de frenar els contagis. Després de dues setmanes de confinament, ens agrada pensar en allò que farem quan això s'acabi.

Què és el primer que faràs quan s'aixequi el confinament?

Anar a veure la família
Quedar amb els amics
Sortir a fer esport
Anar a la perruqueria
Organitzar una festa
Passejar per la natura
Crec que em costarà tornar a la rutina
Altres