Temporal

Sant Pere de Ribes tramita una dotzena de sol·licituds d’ajuts per a damnificats del temporal Glòria

Encara es poden demanar subvencions directament a la Subdelegació del Govern de l’Estat, o registrant la documentació a les OAC, fins al 26 de febrer

Redacció Sant Pere de Ribes 24-02-2020 11:33 Lectures 1486
Sant Pere de Ribes tramita una dotzena de sol·licituds d’ajuts per a damnificats del temporal Glòria. Ajt Sant Pere de Ribes

Sant Pere de Ribes tramita una dotzena de sol·licituds d’ajuts per a damnificats del temporal Glòria. Ajt Sant Pere de Ribes

Exhaurit el termini per sol·licitar el tràmit conjunt amb l’Ajuntament dels ajuts del govern espanyol per a necessitats d’emergència derivades del temporal Glòria, les persones damnificades encara estan a temps de demanar subvencions directament a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Barcelona fins al 26 de febrer. Els veïns i veïnes que compleixin tots els requisits recollits en el Reial Decret 307/2005 de 18 de març, pel qual es regulen els ajuts econòmics en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica i que vulguin presentar les seves sol·licituds de reclamació ho poden fer, mitjançant els models de sol·licitud establerts, a la Subdelegació del Governo bé en qualsevol dels registres que estableix l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, també el registre de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes a través de les Oficines d’Atenció Ciutadana, i hauran d’anar acompanyades dels documents que es determinin per a cada tipus d’ajuda i beneficiari (art. 7 RD).

Des de que es va anunciar l’oferiment, el passat 4 de febrer, l’Ajuntament ha rebut i tramitat un total d’11 sol·licituds, 3 de particulars i 8 de comunitats veïnals, la majoria per danys a habitatges i edificis.

Cal recordar que les ajudes previstes únicament podran ser objecte de subvenció dels danys que hagin estat causats directament pel temporal i la seva percepció anirà en funció de la renda familiar, de la tipologia d’habitatges i d’una sèrie de condicionants que es troben descrits en aquest Reial Decret.

El procediment s’inicia a instància de part, mitjançant sol·licitud dels interessats o afectats, i un cop presentada aquesta sol·licitud, la Delegació o Subdelegació del Govern comunicarà als interessats l’inicia del procediment i comprovarà si es compleixen els requisits formals exigibles, així com la documentació aportada (art. 8 RD). En aquest enllaç hi trobareu els models de sol·licituds que cal presentar per demanar les ajudes:

http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/modelos-de-solicitud/ayudas-en-caso-de-determinados-siniestros-o-catas

Cal exposar la situació de la casuística acompanyada de la documentació que es demana en cada cas i que justifiqui la despesa que s’ha fet. Si la documentació aportada no és correcta o està incomplerta, es donarà un termini de 10 dies per a la seva esmena i millora. El Ministeri de l’Interior resoldrà les sol·licituds de forma motivada en el termini de 6 mesos des de la data de registre en la Subdelegació del Govern.

Tota la informació sobre com demanar les ajudes es pot trobar al Reial Decret:
https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-4573-consolidado.pdf

Infraestructures

Nou any, el peatge de sempre

Sixte Moral

Que farà per pal·liar el suposat -crec que real- greuge el nou delegat el govern al territori. S'ho mirarà des del barrera o es posicionarà

ENQUESTA WEB

Davant de l'augment del risc de rebrot i dels positius, el Govern admet que treballen en noves restriccions que podrien passar per un confinament de cap de setmana o un confinament domiciliari durant 15 dies

Creus que és necessari un nou confinament domiciliari per controlar la pandèmia?


No