Plana del Castell

SOS Penedès denuncia l’Ajuntament de Cunit per voler urbanitzar els últims espais lliures del litoral

La Plana del Castell és, segons l'entitat ecologista, 'l’últim espai agrícola a la franja litoral amb zones d’inundació temporal, que són hàbitats que aporten biodiversitat'

Redacció Cunit 05-05-2020 9:32 Lectures 3375

SOS Penedès ha denunciat l’Ajuntament de Cunit per aprovar la urbanització a la Plana del Castell, que és "l’últim espai agrícola a la franja litoral de Cunit". La urbanització de l’espai es vol realitzar per fases i ara han aprovat el sector SUD 2 “Pla de Cunit 2”. Segons l’agenda del pla, el volen realitzar en un període de tres anys.

La plataforma en defensa de regió agroalimentària del Penedès destaca que "a la Plana del Castell trobem els últims reductes que queden a Cunit d’un passat on els aiguamolls i les zones conreades ocupaven gran part del litoral penedesenc". Les aigües subterrànies en aquest indret es troben a pocs centímetres de la superfície, provocant que siguin inundables. A més, a l’espai hi ha zones d’inundació temporal, que són hàbitats que aporten biodiversitat, segons assenyala SOS Penedès. De fet, a la zona encara es troba una població de gripau corredor (Epidalea calamita), una espècia d’amfibi comuna al Baix Penedès i que "cada cop ho és menys, ja que de manera progressiva va minvant i la seva població a causa precisament, de la pèrdua d’hàbitats i del confinament de les seves poblacions".

L’aprovació definitiva del sector SUD 2 “Pla de Cunit” compta amb el vist i plau de la comissió territorial d’urbanisme del Penedès que el va aprovar el passat 7 de febrer de 2020, una decisió molt criticada des de l'entitat ecologista per "donar suport a aquesta política urbanística expansionista del segle passat i que no preserva el poc espai no urbanitzat al litoral de la vegueria Penedès".

SOS Penedès destaca que al costat de la Plana del Castell i separat per la via del tren, hi ha els terrenys inundables de la desembocadura del torrent de Sant Antoni, la principal riera de Cunit: "Els terrenys on desemboca el torrent, juntament amb la Plana del Castell, són l’últim punt del litoral cunitenc lliures de construccions. Ambdós conformen una zona de descongestió urbanística amb potencial ambiental i patrimonial, si es té la suficient voluntat política per treure’n profit en la direcció adequada. Aquestes zones degudament gestionades i recuperades, en base a criteris ambientals, a més d’esdevenir un atractiu paisatgístic i patrimonial, poden funcionar com a esponges reduint la probabilitat d’inundació de les zones adjacents".

La crisi del 2008 va frenar el desenvolupament d'aquest sector. El Pla d’Ordenació urbanística municipal (POUM) de Cunit va ser publicat l'abril de 2007, en aquest es va definir el sector SUD 2 “Pla de Cunit 2” que delimitava una superfície de 55.560 m2 com a sol urbanitzable, establint l'ús del sector per a d'activitats econòmiques, comercials, sector serveis, hotelers, equipaments, habitatges de lloguer... El juny de 2005 es va formalitzar un Conveni Urbanístic per part de la propietària del terreny,  “Llurxa Española, SA.” on delimita els usos i una superfície de 480 m2 de titularitat pública. Segons l'article 218.2.c del POUM la superfície de sostre edificable serà de 14.602 m2st  per activitats econòmiques, 7.430 m2st per residencial i despatxos, en total hi ha 22.032 m2st de sostre edificable.

La plataforma SOS Penedes remarca que recentment s'ha arribat amb un acord amb la mercantil GESDIP SAU, integrant del Grup Bonpreu, per adquirir-ne els terrenys per implantar una activitat comercial en aquest terreny del litoral agrícola de Cunit: "A Cunit no creiem necessari la construcció de més habitatge, segons dades de l’IDESCAT de 2011, hi ha 13.013 vivendes, 416 son buides, 5.010 son de primera residència i 7.587 són de segona residència".

El futur Pla Parcial Sector SUD 2 “Pla de Cunit 2” contempla la construcció de 90 pisos, i SOS Penedès assenyala que "a tot això li hauríem de sumar el Sector SUD 1 residencial que està pendent de desenvolupar i el sol urbà PA-20 també pendent de desenvolupar. La necessitat al Baix Penedès d’habitatge és inexistent degut als més de 10.034 habitatges buits de que disposa".

L'entitat puntualitza que a Cunit hi viuen uns 13.000 habitants: "si ocupessin tots els seus habitatges de segona residència i habitatges buits podrien arribar a tenir una població de 40.000 habitants, per tant falta consolidar la població i no seguir la seva expansió urbanística. No ens calen més hotels, més càmpings o més zones comercials, sinó racionalitzar el que tenim i optimitzar-ho amb visió comarcal".

SOS Penedès es mostra "absolutament en contra d’urbanitzar encara més el litoral del Penedès": al mateix costat d’aquest terreny hi ha dues peces més que formen part d’aquest espai que actualment estan pendents d’urbanitzar zones residencials el sector SUD 1 i el sòl urbà PA-20, que formen la Plana del Castell, que és un zona de desembocadura de la riera de Cunit i d’aiguamolls i per tant inundable.

Des de SOS Penedès defensen que calen "polítiques de decreixement i de preservació del espais naturals i agrícoles sobretot a la franja costanera. No podem seguir construint sense límit i afavorir l’especulació urbanística com hem fet des del segle passat, fet que ens ha dut a un col·lapse territorial sense precedents. Hem de diversificar l’economia, centrada pràcticament de manera exclusiva en un únic tipus de turisme, la manera de fer-ho és apostant pel patrimoni i dignificant els espais que, tot i degradats, encara conserven potencial".

En el cas concret dels sectors SUD 1 i SUD 2, la plataforma considera "totalment factible crear una gran zona verda amb usos destinats a conservar la flora i fauna autòctona, a l’educació ambiental i a la divulgació patrimonial i científica, a la vegada que es connecten els dos nuclis de Cunit, l’antic i el nou, actualment aïllats l’un de l’altre. Respecte al sector PA 20  de la desembocadura del Torrent de Sant Antoni, encara té cert potencial per ser renaturalitzat i dignificat, ja que encara conserva connectivitat amb el mar i amb espais interiors a través de la riera".

Energies renovables

El futur verd del Penedès

Jaume Casañas

Les notícies sobre les propostes d'implantació de les energies renovables es multipliquen a diari. A la Vegueria del Penedès portem un mes on aquestes notícies preocupen a l'opinió pública

ENQUESTA WEB

Amb la mirada posada al 9 de maig, data en què decau l'estat d'alarma, el Govern preveu l'escenari que es pugui aixecar el toc de queda nocturn si les dades actuals es consoliden

El 9 de maig s'aixeca l'estat d'alarma. Creus que és necessari mantenir el toc de queda?


No