Reurbanització

Vilanova millorarà l'accessibilitat en una trentena de voreres del barri de Sant Joan

L'actuació suposa rebaixar els paviments, la senyalització de nous passos de vianants i la supressió de graons entre vorera i calçada

Redacció Vilanova i la Geltrú 23-09-2020 16:57 Lectures 2717
Vilanova millorarà l'accessibilitat en una trentena de voreres del barri de Sant Joan. Ajuntament de Vilanova

Vilanova millorarà l'accessibilitat en una trentena de voreres del barri de Sant Joan. Ajuntament de Vilanova

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú actuarà en 34 voreres del barri de Sant Joan per modificar paviments, adequar i millorar l'accessibilitat de les voreres d'aquest sector de la ciutat. Es tracta de condicionar i adaptar, suprimint barreres arquitectòniques en algunes de les cruïlles dels carrers del barri per millorar els itineraris i fer-los accessibles. És previst que la regidoria de Mobilitat i projectes i obres d'espai urbà intervingui en l'adequació de 16 punts amb voreres inferiors a 1.80 metres d'amplada, en 10 punts més amb voreres de més amplada i ordenant l'accessibilitat en 8 cantonades més. 

En tots tres casos hi ha elements en comú com el rebaix de la vorera, deprimint el paviment fins al nivell de la calçada tot generant una rampa, sense cap graó ni entrebanc, per facilitar el pas de les persones que es desplacen amb cadires de rodes, carretons de la compra o cotxets de nenes. Totes les voreres se senyalitzen amb panots de botó que marquen els límits entre vorera i calçada i també s'indica l'existència del pas de vianants amb panots ratllats que marquen el punt per on es pot creuar el carrer per a les persones invidents.

Les obres es faran durant el mes d'octubre en aquests 34 punts: c. del Bruc amb c. Jardí (oest-nord i est-sud; c. del Jardí amb c. de Lepant;  c. de Josep Coroleu amb  c del Jardí (sud-oest); c. de Sant Onofre amb c. de Josep Coroleu (sud i est); la cruïlla íntegra del carrer de Bailen amb el carrer de l'Aigua (6 rebaixos en total); c. de Bailén amb c. de Sant Onofre (nord-oest i nord-est); c. de Bailén amb c. de la Torre d'Enveja (nord-est i sud.oest); c. de la Torre d'Enveja (a l'alçada dels números  25 i 29); c. de Bailén amb la Ronda Ibèrica; c. del Doctor Zamnehoff  núm. 34 (dues bandes): c. de l'Aigua amb c de Lepant. 

Els rebaixos i adequació de les voreres milloren sensiblement l'accessibilitat dels vianants en un sector d'alta densitat demogràfics i amb força vies amb densitats elevades pel que fa als desplaçaments a peu. En alguns casos les voreres es consideren “practicables” normativament però de facto no ho són i poden arribar a tenir desnivells de fins a 12 cm. que dificulten el pas de les cadires de rodes, per exemple. Però això s'intervé en aquests punts per millorar-los i perquè passin a ser part de rutes accessibles. En resoldre i actuar sobre els punts de major dificultat de pas, els encreuaments dels carrers, les successives intervencions milloren circuits i itineraris.

Aquestes no seran les úniques intervencions per millorar la mobilitat dels vianants amb la supressió de barreres arquitectòniques. La regidoria de Mobilitat i projectes i obres d'espai urbà s'ha coordinat amb la Companyia d'Aigües de Vilanova perquè a les obres de manteniment, millora i arranjament de la xarxa, previstes al llarg de l'any, s'aprofiti l'actuació per adequar les voreres i cruïlles i fer-les accessibles un cop acabada la intervenció sobre la xarxa de subministrament. D'aquesta manera s'incrementa progressivament el nombre de carrers condicionats que passen a ser accessibles i s'aprofita el fet que cal obrir la vorera per treballar. 

Infraestructures

Nou any, el peatge de sempre

Sixte Moral

Que farà per pal·liar el suposat -crec que real- greuge el nou delegat el govern al territori. S'ho mirarà des del barrera o es posicionarà

ENQUESTA WEB

La comarca del Garraf està registrant en els darrers dies un repunt dels casos de coronavirus entre la població i la Generalitat ha suspès els ingressos, les visites i les sortides de les residències de gent gran de Sitges

Creus que la població s'ha relaxat i no compleix amb les mesures de prevenció de contagis?


No