Inventari

La Diputació elabora un pla de manteniment dels ponts municipals de Torrelavit

Tots els ponts tenen una tipologia i una capacitat estructural adequades al trànsit que suporten, excepte un d’ells, per al qual es proposa una ampliació del tauler per dotar-lo d’una vorera més ampla

Redacció Torrelavit 23-03-2021 9:28 Lectures 1519
La Diputació elabora un pla de manteniment dels ponts municipals de Torrelavit. Diputació de Barcelona

La Diputació elabora un pla de manteniment dels ponts municipals de Torrelavit. Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Torrelavit l’inventari el pla inicial de manteniment dels ponts municipals, un treball que significa una eina de suport a les inversions a realitzar en la millora d’aquests infraestructures. En el pla s’indiquen les característiques principals de cada pont amb una diagnosi del seu estat de conservació i la seva capacitat estructural. En base a totes aquestes dades, es dissenya un pla inicial de manteniment en el que es prioritzen les actuacions en funció de la necessitat i urgència d’intervenció en cadascuna d’aquestes infraestructures.

Torrelavit disposa de cinc ponts de titularitat municipal que s’han inclòs en l’inventari, juntament amb les seves dades estructurals i tècniques. Amb base a aquestes dades i als càlculs realitzats posteriorment, es conclou que tots els ponts tenen una tipologia i una capacitat estructural adequades al trànsit que suporten, excepte un d’ells, per al qual es proposa una ampliació del tauler per dotar-lo d’una vorera més ampla per als vianants.

Pel que fa al Pla de manteniment, aquest s’ha centrat en aquells aspectes que cal tenir en compte per dotar aquestes infraestructures d’elements de seguretat i d’una bona conservació, com són la col·locació de baranes adequades, neteja de la vegetació que creix a les juntes dels paviments, reparació puntual de paviments i neteja i tractament de paraments amb morter de reparació.

El  cost total de les actuacions de manteniment incloses en el Pla és de 33.661 euros, establint-se unes prioritats d’actuació que permetran escometre de forma esglaonada, d’acord amb els criteris tècnics, per tal de garantir que tots els ponts es troben en bones condicions, en tot moment.

La Diputació elabora un pla de manteniment dels ponts municipals de Torrelavit
Energies renovables

El futur verd del Penedès

Jaume Casañas

Les notícies sobre les propostes d'implantació de les energies renovables es multipliquen a diari. A la Vegueria del Penedès portem un mes on aquestes notícies preocupen a l'opinió pública

ENQUESTA WEB

Amb la mirada posada al 9 de maig, data en què decau l'estat d'alarma, el Govern preveu l'escenari que es pugui aixecar el toc de queda nocturn si les dades actuals es consoliden

El 9 de maig s'aixeca l'estat d'alarma. Creus que és necessari mantenir el toc de queda?


No