Griffi

L’APMA presenta al·legacions contra l’ampliació de la pedrera de Coll Ferran

L’entitat denuncia que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú promou l’ampliació de la pedrera de l'antiga Griffi tot i que el PGOU ho prohibeix de forma explícita

Redacció Vilanova i la Geltrú 29-04-2021 15:38 Lectures 3583
L’APMA presenta al·legacions contra l’ampliació de la pedrera de Coll Ferran. APMA

L’APMA presenta al·legacions contra l’ampliació de la pedrera de Coll Ferran. APMA

L’Agrupació per la Protecció del Medi Ambient del Garraf (APMA) ha presentat al·legacions davant l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en contra de l’aprovació per part de la Junta de Govern Local del Pla Especial d’Ordenació de l’activitat extractiva de la pedrera Coll Ferran, ja que aquest Pla comporta l’ampliació de la zona d’afecció de l’antiga la pedrera Coll Ferran, també anomenada “Pedrera Griffi”.

Les al·legacions es basen sobretot en que el Pla que es vol aprovar es contradiu amb el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) que diu clarament que "per al manteniment de la qualitat paisatgística i ambiental d’aquest sòl, no s’admetrà dintre del terme municipal noves explotacions de pedreres, a part de les actualment legalitzades i/o en funcionament".

L'APMA recorda que l’article 263.3 de les NNUU del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú (PGOU) diu taxativament que “resta prohibida durant la vigència del present Pla l’obertura de noves àrees d’explotació”. En aquest sentit., el Pla d’Ordenació vigent preveu redactar Plans Especials de Recuperació de pedreres o de millora del medi rural per tal de protegir els seus valors naturals i paisatgístics: "Perquè la qualificació del sòl, on està ubicada la pedrera, és de clau 23. Segons l’article 275 del PGO, la Clau 23 comprèn els sòls no urbanitzables, forestals o reforestables, que per les seves condicions naturals han de ser objecte d'una especial protecció, impedint les actuacions que puguin perjudicar els seus valors forestals, paisatgístics i naturals".

Els valors naturals i paisatgístics que van portar a l’aprovació, l’any 2001, del PGOU, per part del consistori vilanoví, que classificava aquest àmbit amb la clau 23, són els mateixos valors que els que van portar a declarar la Xarxa Natura 2000, l’any 2006, per part del govern de la Generalitat, quan va designar aquesta zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i va aprovar la proposta de lloc d’importància comunitària (LIC).

A més, la zona, on es pretén fer l’ampliació, està tocant a l’Espai Natural del Garraf, que és una zona protegida per la Xarxa Natura 2000 (Serres del Litoral central, codi ES5110013), LIC, ZEPA i forma part del PEIN. És fàcil entendre que l’activitat devastadora d’una pedrera no pot ser corregida per cap mesura correctora que es pugui proposar, com a molt només es podria minimitzar. L’aprovació d’aquest projecte, amb l’ampliació associada, suposaria una amenaça i una pertorbació que causaria una pèrdua de biodiversitat en aquest espai protegit.
Per això l'APMA demana que es compleixin les normes contingudes al PGOU, que es compleixin les propostes contingudes en el Catàleg de paisatge de Barcelona i, en conseqüència, no es permeti l'ampliació de la pedrera.

Energies renovables

El futur verd del Penedès

Jaume Casañas

Les notícies sobre les propostes d'implantació de les energies renovables es multipliquen a diari. A la Vegueria del Penedès portem un mes on aquestes notícies preocupen a l'opinió pública

ENQUESTA WEB

Amb la mirada posada al 9 de maig, data en què decau l'estat d'alarma, el Govern preveu l'escenari que es pugui aixecar el toc de queda nocturn si les dades actuals es consoliden

El 9 de maig s'aixeca l'estat d'alarma. Creus que és necessari mantenir el toc de queda?


No