Veus d'empresa

Canvis a la renda

Novetats per a la campanya de la renda de l'exercici 2022

Vilanova i la Geltrú | 27-04-2023 15:41

Imatges de les instal·lacions del Grup de Gestió Fiscal. GGF

Imatges de les instal·lacions del Grup de Gestió Fiscal. GGF

L'impost de la renda de l’exercici 2022 conté molt poques novetats respecte de l'exercici anterior ja que el govern ha posposat la reforma fiscal per a la següent legislatura d'acord amb la proposta del comitè d'experts. Per tant, només ens atenim a modificacions tècniques (sentències) i adoptar a la tributació les noves ajudes formulades pel Govern.

Les principals novetats i modificacions de la Campanya de Renda de 2022 són les següents:

1. Plans de pensions

La llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2022 ha reduït a 1.500 euros anuals el límit màxim d'aportacions a plans de pensions individuals (enfront dels 2.000 euros que s'aplicaven en 2021).

2. Exempcions : hi ha dos noves exempcions de l'article 7 de la Llei de l'IRPF

a) Exempció del complement d'ajuda a la infància de l'article 11.6 de la Llei 19/2021, de 20 de desembre, per als beneficiaris de l'ingrés mínim vital (article 7.i de la Llei de l'IRPF).

b) Exempció de les subvencions i ajudes concedides per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis, en aplicació de l'article 1. Tres de la Llei 10/2022, de 14 de juny, de mesures urgents per a impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

3. Restabliment de l'obligació d'informar (model 179) sobre la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques

S'estableix l'obligació d'informar sobre la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques, previst en l'article 54 ter del Reglament mitjançant l'emplenament del nou model 179, ara en format anual.

4. Novetats rendiment d'activitats econòmiques

Reduccions aplicables: s'eleva del 5% al 15% la reducció general aplicable sobre el rendiment net de mòduls obtingut en el període impositiu 2022 pels contribuents en estimació objectiva.

5. Rehabilitació energètica

Respecte la deducció per obres de millora de rehabilitació energètica d'edificis d'ús residencial, s'ha ampliat l'àmbit temporal per a aplicar aquesta deducció fins al 31 de desembre de 2024.

6. Deducció per maternitat

Ara s'ha estès l'àmbit d'aplicació de la deducció per maternitat a les dones que, a partir de l'1 de gener de 2020 (recordeu de revisar les rendes t’exercissis anteriors quan no eren deduïbles per a sol·licitar la rectificació), per a les dones que es trobin en situació legal de desocupació per suspensió del contracte de treball (ERTO amb suspensió total, o víctimes de violència de gènere). Ara també la deducció es pot aplicar després d'un període d'inactivitat productiva, en el cas de ser treballadores fixes-discontínues i quan hi ha una prestació per cessament d'activitat, per a treballadores autònomes, per suspensió de l'activitat econòmica.

7. Guanys i pèrdues patrimonials que no deriven de la transmissió d'elements patrimonials

S'afegeixen tres noves caselles dins de l'apartat de “Altres guanys i pèrdues patrimonials que no deriven de la transmissió d'elements patrimonials” per a declarar les noves ajudes efectuades pel govern i que tributen en IRPF.

D'una banda, l'ajuda rebuda a través del Bo Cultural Jove de la disposició addicional centèsima vintena segona de la Llei 22/2021, de 28 de desembre. I En segon lloc, les ajudes públiques al lloguer que es puguin concedir al contribuent, com és l'ajuda al lloguer d'habitatge corresponent al Bo Lloguer Jove, regulat pel Reial decret 42/2022. Finalment, l'ajuda de 200 euros per a persones físiques de baix nivell d'ingressos i patrimoni regulada en l'article 31 del Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny.

Igualment, s'incorporen un nou subapartat per als guanys i pèrdues derivades de:

– La transmissió o permuta de monedes virtuals per particulars, que ve motivat per les obligacions informatives amb monedes virtuals. Amb les criptomonedes Espanya ha decidit ser el país amb la fiscalitat més elevada per a operar en aquesta mena d'actius respecte els països del seu entorn. La preocupació pel diner negre, i el frau o el blanqueig, de capitals que pogués produir-se amb les anomenades criptos.

8. Guanys i pèrdues patrimonials derivades de transmissions lucratives (opció de compra)

Recordar que cal tenir en compte les primes satisfetes per l'atorgament d'un contracte d'opció de compra (amb o sense arrendament). La renda/es obtinguda pel propietari d'un bé immoble a canvi d'oferir el dret d'opció de compra sobre aquest (negoci jurídic independent) constitueix un guany patrimonial que ha d'integrar-se en la renda de l'estalvi (i no en la renda general) en aplicació de la nova Sentència fixada pel Tribunal Suprem Núm. 803/2022 i 804/2022.

9.- Deduccions a Catalunya.

D'aquesta manera, volem novamment informar de les deduccions a Catalunya que així han quedat configurades per a la Declaració de la Renda del 2022:
• Per naixement o adopció de fills.
• Per lloguer de l'habitatge habitual.
• Per pagament d'interessos de préstecs per a estudis universitaris de tercer cicle.
• Per viduïtat.
• Per donacions a determinades entitats.
• Per rehabilitació de l'habitatge habitual.
• Per inversió per un àngel inversor per a l'adquisició d'accions o participacions socials.
• Deducció per inversió en habitatge habitual.
• Per obligació de presentar la declaració de l'IRPF per raó de tenir més d'un pagador.

Miguel A. Gargallo Serrano
Assessor Fiscal en GRUP DE GESTIÓ FISCAL

Màrqueting de continguts

L'empresa del segle XXI es basa en les persones i les seves històries, inspiradores, compartibles i convicents.

Demana'ns el dossier "Veus d'empresa: màrqueting de continguts", t'explicarem totes les avantatges de donar a conèixer la teva empresa en aquest espai.

Contacta amb nosaltres

SEGUEIX-NOS

Si voleu rebre per e-mail les notícies de la setmana i la millor agenda cultural del cap setmana, apunteu-vos als nostres butlletins.

Butlletins gratuïts Subscriu-te ara!