(llei 6/2017)

La reforma de la llei de l'autònom: el que va poder ser i finalment no va ser

La reforma que s'esperava que fos tota una revolució, finalment ha estat excessivament conservadora i descafeïnada

Miguel A. Gargallo Serrano Vilanova i la Geltrú 13-11-2017 11:19 Lectures 2881
Grup de Gestió Fiscal. EIX

Grup de Gestió Fiscal. EIX

La reforma que ha generat tanta expectació i que afecta a més de 3 milions d'autònoms en tot l'estat s'esperava que fos tota una revolució, però finalment -a la meva humil opinió- ha estat excessivament conservadora i descafeïnada. I dic tot això, perquè l'expectatives prèvies  van ser molt importants i els resultats com a continuació explicaré han estat decebedors.

En la part fiscal les modificacions que afecten a despeses de subministrament domèstics, si llegim la lletra petita resulten una aplicació simbòlica que no soluciona la realitat tributària de molts professionals/petits empresaris que treballen en el propi  habitatge familiar, sent els imports efectius de despesa fiscal totalment ridículs. Esmentar també, respecte les despeses de manutenció que la xifra diària i a l'estranger  queden excessivament minses al meu semblar, i que aquests  “s’hagin de justificar en el desenvolupament de l'activitat “ tornarà a generar novament un increment de conflictivitat en la interpretació de l'Administració.

Respecte a les mesures de caràcter laboral crec que l'ampliació de la tarifa plana (24 mesos)  i el despengi d'accés a dos anys, així com la modificació referent a la segona oportunitat en el període de 3 anys ho considerem una positiva modificació. A continuació efectuarem un resum de les mesures més destacables:

* Sistema de cotització en el RETA que entraran en vigor al gener de 2018

1) Pagament per dies reals d'alta: en lloc de pagar la quota d'autònoms per mesos complets com fins ara.
2) Quatre terminis per als canvis de cotització A partir de l'1 de gener del següent any per a les sol·licituds realitzades entre 1 d'octubre i 31 de desembre.

* Recàrrecs per retards en el pagament de la quota d'autònoms

Les penalitzacions per retards en el pagament de la quota a les Seguretat, es redueixen a un recàrrec del 10%  (anteriorment un 20%).

* Devolucions per excés de cotització en pluriactivitat

La reforma contempla la devolució en situació de pluriactivitat (Reg. General) sense necessitat de sol·licitud expressa per part de l'interessat.

*Canvis en la cotització de l'autònom societari

Era una de les principals reivindicacions de les associacions d'autònoms, ara la regulació passa a estar determinada per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat com en el cas de la cotització de l'autònom.

*Mesures per afavorir la contractació

Bonificacions a la contractació de familiars: Els autònoms que contractin indefinidament a familiars (cònjuge, pares, fills, germans etc.) podran beneficiar-se d'una bonificació del 100% de la quota empresarial per contingències comunes durant 12 mesos. La principal novetat és que es pot contractar als familiars com a treballadors assalariats en el Règim General encara quan convisquin en la llar familiar de l'autònom que contracta.

*Cobrament de la pensió completa del jubilat autònom

Si ets treballador per compte propi en edat de jubilació i tens personal contractat en el teu negoci podràs compaginar la teva activitat i rebre el 100% (abans 50%) de la pensió.

*Prevenció de Riscos laborals i salut laboral de l'autònom

Reconeixement d'accidents in itinere: fins ara La Seguretat Social no contemplava l'accident de treball ‘in itinere’, és a dir l'ocorregut en l'anada o tornada del treball.

* Mesures per afavorir la conciliació familiar

A més de la tarifa plana per a mares autònomes que reprenguin la seva activitat després d'haver cessat en la seva activitat a causa de la maternitat, la Llei recull altres dues importants mesures per afavorir la conciliació de les treballadores autònomes:

- Bonificació del 100% de la quota durant la baixa per maternitat o paternitat: els autònoms que es trobin en descans per maternitat, paternitat, adopció o riscos durant l'embaràs comptaran amb una bonificació total de la quota d'autònoms (fins ara havien de seguir pagant la seva quota d'autònoms).
- Bonificació del 100% de la quota durant un any per a la cura de menors o persones depenents: en aquest cas la bonificació si que està supeditada a la contractació d'un treballador. Es podrà sol·licitar en cas de tenir a càrrec menors de dotze anys o familiars en situació de dependència.

Finalment, i per finalitzar podem afirmar que trobem totes aquestes mesures totalment encertades, però crec que s'hauria d'haver avançat més àmpliament en la seva reforma i desenvolupament; Com seria la cotització dels professionals “a temps parcial” o treballs esporàdics en la qual situa en la excepcionalitat a un gran nombre de contribuents que erròniament creuen que si facturen un import inferior al SMI no són susceptibles de pagar autònoms, i sobretot, altres mesures en l'àmbit fiscal que deixessin meridianament clar ( per evitar la conflictivitat amb l’AEAT)  l'aplicació de la despesa de moltes activitats, que en la pràctica,  fa molt difícil la seva justificació.

Grup de Gestió Fiscal