Veus d'empresa

Campanya de la renda

Renda 2017: La gestió a través d'APPS i l'exigència de nova documentació: 'Annex C' (VÍDEO)

Vilanova i la Geltrú | 27-04-2018 09:48

Miguel Àngel Gargallo, economista i assessor fiscal de GFF.. Eix Diari

Miguel Àngel Gargallo, economista i assessor fiscal de GFF.. Eix Diari

Una altra vagada comença el compte enrere per a una campanya de la Renda, que aquest any arriba amb diverses novetats que els contribuents han de tenir en compte. Aquí us comento algunes de les principals:

1) Campanya més llarga: el primer punt que s'ha de destacar és que aquest any la campanya de l'IRPF s'avança al 15 de març, encara que no és fins al 4 d'abril quan es pugui presentar la declaració. Des de mitjans de març es podem  consultar les dades fiscals a la pàgina web i en la nova  APP i es pot sol·licitar el nombre de referència.. El dia 3 ja comença el  programa 'Le truquem' i el 4 d’abril, la campanya oficial. La data final presentació serà el 2 de juliol, si bé conclourà amb anterioritat, el 27 de juny, en els casos de declaracions amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte.

2) l’APP: aquest any l'Agència Tributària ha presentat una aplicació per al mòbil, que es pot descarregar a partir del 15 de març per a usuaris d'Apple i Android. Des d'aquest moment es poden consultar les dades fiscals en poder de l'Agència. I a partir del 4 d'abril els contribuents que tinguin una declaració més simplificada podran presentar-la amb aquesta aplicació d'una forma senzilla. S'estima que podran utilitzar-la 4.850.000 persones. La idea és que la APP vagi guanyant funcions en les següents campanyes. De moment i degut a les crítiques efectuades per col·legis professionals d’Assessors fiscals, s‘estan donat bastantes errades amb la documentació continguda i tingueu cura de que sigui l’app oficial ja hi ha hagut estafes. 

Per poder utilitzar aquesta aplicació es requereix el registre previ en el sistema Cl@ve PIN. Si no s'està registrat i s'intenta activar l'aplicació mòbil amb un NIF/NIE, l'aplicació ho detectarà i mostrarà aquesta web de registre.

Una vegada emplenades aquestes dades per primera vegada queden gravades i la seva validesa esta limitada en el temps, la qual cosa fa que sigui més segur però que es tingui que tornar a començar de nou  , tingueu-ho em compte.

3) No hi haurà enviament postal de l'esborrany: l'any passat dels 625.710 esborranys que es van remetre, solament es van validar 727 declaracions. Així que l'Agència Tributària ha decidit limitar aquest servei solament a les dades fiscals les i referències.

4) 'Le truquem': l'Agència Tributària vol impulsar l'assistència telefònica i des del 3 d'abril estarà en marxa l'eina 'Le Truquem', per la qual l’AEAT es posarà en contacte amb el contribuent en la data i hora que sol·liciti. Recordeu que solament ho podran sol·licitar els contribuents amb rendiments del treball inferiors a 65.000 euros, rendiments del capital mobiliari inferiors a 15.000 euros, rendiments del capital immobiliari per un immoble o contracte, guanys i pèrdues patrimonials derivades de transmissions de fons d'inversió, guanys i pèrdues patrimonials no derivades de transmissions, tret dels que corresponguin a activitats econòmiques i rendes procedents del règim a atribució de rendes que corresponguin a rendiments de capital mobiliari e immobiliari, amb els mateixos límits anteriors.

5) Adéu al SMS: en la campanya de la Renda 2017 no hi haurà SMS amb el nombre de referència. Aneu preparant la data de caducitat del DNI, sense ella no es podrà treure la referència.

6) Bons i accions de fidelització de Banc Santander: a canvi de la renúncia a l'exercici d'accions legals per part dels ex accionistes i dels titulars de deute subordinat de Banc Popular, Banc Santander els va oferir bons de fidelització dissenyats per compensar-los per l'amortització dels seus títols. Així, la tributació de l'adquisició dels Bons de Fidelització estarà subjecta a l'Impost sobre la Renda, segons Nota de Valors presentada en la CNMV, i  a les dades emeses pel banc hi ha possibles errors.
També es compensarà en l'exercici, dins d'aquest compartiment de la base de l'estalvi. Els interessos tributaran com a rendiments del capital mobiliari, segons aclareix l’AEAT.

7) Despeses d'estudi per a la capacitació o reciclatge del personal: amb efectes a partir d'1 de gener de 2017, s'amplien els supòsits en què no tindran la consideració de retribucions en espècie els estudis disposats per institucions, empreses o ocupadors i finançats directa o indirectament ells per a l'actualització, capacitació o reciclatge del seu personal, quan siguin exigits pel desenvolupament de les seves activitats o les característiques dels llocs de treball, fins i tot quan la seva prestació efectiva s'efectuï per altres persones o entitats indirectes.

8) Mínim familiar per descendents: amb efectes a partir de l'1 de gener de 2017, s'assimilen als descendents, a l'efecte de l'aplicació del mínim familiar per descendents, a més d'aquelles persones vinculades al contribuent per tutela o acolliment en els termes previstos en la legislació civil, als qui tinguin atribuïda per resolució judicial la seva guarda i custòdia.

9) Drets de subscripció : A partir de l’1 de gener de 2017 tributen per primera vegada com a rendiments mobiliaris. Reviseu si  aquest Drets sobre accions si és van adquirir a efectes de computar  el resultat net correcte que presenti el Banc.

10) Annex C : s’ha afegit un Annex C per incloure en la declaració : Els apartats pendents de compensar o aplicar, que s’hauran d’incloure en la declaració i aquests no consten en les dades fiscals ni en l’App d’hisenda. Aquest tema portarà cua ja veurem el que passa, i humildement al meu entendre esta en contra de l’article 34 de la  llei general tributaria.

Per últim i per acabar recordem els obligats a presentar declaració d’IRPF (veure quadre Annex) ja que hi trobem moltes dubtes i confusions al nostre despatx respecte de l’aplicació d’aquests límits:

Miguel Àngel Gargallo, economista i assessor fiscal de GGF


Màrqueting de continguts

L'empresa del segle XXI es basa en les persones i les seves històries, inspiradores, compartibles i convicents.

Demana'ns el dossier "Veus d'empresa: màrqueting de continguts", t'explicarem totes les avantatges de donar a conèixer la teva empresa en aquest espai.

Contacta amb nosaltres

SEGUEIX-NOS

Si voleu rebre per e-mail les notícies de la setmana i la millor agenda cultural del cap setmana, apunteu-vos als nostres butlletins.

Butlletins gratuïts Subscriu-te ara!